Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u političku znanost: pojmovi

Uvod u političku znanost: pojmovi


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55561

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar
doc. dr. sc. Ana Matan

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Seminar
doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Predmet Uvod u političku znanost: pojmovi je namijenjen studenti(ca)ma političke znanosti i novinarstva. Predmet ima opće teorijski karakter i u njemu se izlažu temeljne kategorije politike. Premda kategorije politike mogu imati različito značenje u svakodnevnoj i akademskoj uporabi, svakako su neophodan instrument analize politike. U tom se smislu studenti(ce) uvode u pojmovnu analizu koja je osnovni metodologijski postupak predmeta. Studenti(ce) se upoznaju s pojmovima kao što su, primjerice, politika, sloboda, moć, država, civilno društvo, interes i interesne skupine i ideologija. Ovaj predmet omogućuje studenti(ca)ma da steknu temeljno znanje o političkim vrijednostima i idejama i tako razviju pretpostavke za analizu političkih procesa.

LITERATURA:

  1. Meyer, Thomas; Uvod u politiku; Politička kultura (2013), str. 13-116
  2. Robert Alan Dahl, Slaven Ravlić; O demokraciji; Politička kultura (2000)
  3. Hirschman, Albert; Strasti i interesi; Stvarnost, Zagreb, (1991), str. 15-52
  4. Schwarzmantel, John; Doba ideologije: političke ideologije od Američke revolucije do postmodernih vremena; AGM, Zagreb (2005), str. 27-186
  5. Weber, Max; Politika kao poziv, u:Vlast i politika ili Politika kao poziv, džepno izdanje, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.; Jesenski i Turk (2013), str. 161-214
  6. Slaven Ravlić, Dario Čepo; ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 21-63


NASTAVA

1. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar:

Ponedjeljkom u 15:15, uz prethodni dogovor

doc. dr. sc. Ana Matan:

Ponedjeljkom u 17:00, MS Teams aplikacija, uz prethodni dogovor


06.12.2020

Rezultati pismenog dijela kolokvija UPZ (termini: Politologija 10.000; Novinarstvo 13.00; 13.40)

1. Lucija Ajvazoski (2)

2. Goran Atalić (3)

3. Anamarija Babok (3)

4. Ernest Belošević (2)

5. Tana Bertić (2?)

6. Mark Buić (3)

7. Matija Carević (+3)

8. Ana-Lena Cvitanušić (2+)

9. Roko Čeko (2?)

10. Ante Čotić Franić (2?)

11. Mateo Di Ginto (3)

12. Mihael Fitz (3)

13. Danica Gršković (4)

14. Domagoj Koprivnjak (2?)

15. Lucija Mijan (2+)

16. Lara Mihajlov (2)

17. Nina Nevešćanin (+3)

18. Andra Obradović (2?)

19. Marija Pavić (2)

20. Neomi M. Rumora (2)

21. Luka Terzić (+3)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Usmeni dio kolokvija biti će sutra od 16.00 na google meet-u. Usmeni će odvijati u četri skupine po 5 pristupnika. Svakih dvadeset minuta će se uključivati sljedeća skupina po abecednom redu. Poveznica će biti dostupna ovdje par minuta prije početka usmenog. Uvid u pismeni dio kolokvij moguće je ostvariti nakon završetka usmenog dijela kolokvija.

                                                                                               Tonči Kursar

 

Popis obavijesti