Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u političku znanost: pojmovi

Uvod u političku znanost: pojmovi


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55561

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar
doc. dr. sc. Ana Matan

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Seminar
doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Predmet Uvod u političku znanost: pojmovi je namijenjen studenti(ca)ma političke znanosti i novinarstva. Predmet ima opće teorijski karakter i u njemu se izlažu temeljne kategorije politike. Premda kategorije politike mogu imati različito značenje u svakodnevnoj i akademskoj uporabi, svakako su neophodan instrument analize politike. U tom se smislu studenti(ce) uvode u pojmovnu analizu koja je osnovni metodologijski postupak predmeta. Studenti(ce) se upoznaju s pojmovima kao što su, primjerice, politika, sloboda, moć, država, civilno društvo, interes i interesne skupine i ideologija. Ovaj predmet omogućuje studenti(ca)ma da steknu temeljno znanje o političkim vrijednostima i idejama i tako razviju pretpostavke za analizu političkih procesa.

LITERATURA:

  1. Meyer, Thomas; Uvod u politiku; Politička kultura (2013), str. 13-116
  2. Robert Alan Dahl, Slaven Ravlić; O demokraciji; Politička kultura (2000)
  3. Hirschman, Albert; Strasti i interesi; Stvarnost, Zagreb, (1991), str. 15-52
  4. Schwarzmantel, John; Doba ideologije: političke ideologije od Američke revolucije do postmodernih vremena; AGM, Zagreb (2005), str. 27-186
  5. Weber, Max; Politika kao poziv, u:Vlast i politika ili Politika kao poziv, džepno izdanje, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.; Jesenski i Turk (2013), str. 161-214
  6. Slaven Ravlić, Dario Čepo; ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 21-63


NASTAVA

1. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar:

Ponedjeljkom u 15:15, uz prethodni dogovor

doc. dr. sc. Ana Matan:

Ponedjeljkom u 17:00, MS Teams aplikacija, uz prethodni dogovor


10.12.2019

Rezultati kolokvija UPZ: pojmovi A grupa i jedan test B grupe

Anić Ivan Luka                   2-3

Barišić Nikolina                 3-4

Benussi Darina                  2

Bomeštar Filip Frigo        3

Brkić Monika                     2+

Čižmar Erika                       5-

Ćenić Mirta                        3

Deutsch Sabina                 2-3

Doko Antonia                    2

Dragunić Sara                    2

Filipović Nikola                 4

Funduk Bojana                 2-3

Furlan Petar                       3

Gale Ana                             2-

Grđan Marta                     2

Grgin Andrej                     4

Hajtić Karlo                        pročitati

Jacmenović Mihaela       3

Janković Luka                    3

Jurić Mateo                        2-

Maculić Gabriela              2-3

Majstorović Elena            4

Matas Maja                       2-

Mihoci Benjamin             2

Mikačić Ivan                      2-

Mikulek Nika                     2

Milinković Karla                3-4

Miloševski Veronika       2-

Modun Petra                     2

Mokos Jelena                    4

Pospišil Petra                    2

Putnik Alen                        3

Stijepić Nikica                    2

Šarić Mila                            3

Šimunović Matea            pročitati

Tišljen Filip                         2-3

Tuđen Anamarija             2-

Validžić Ivan                      2

Velhes Nika                        4

Zrlić Andrea                       3

Žiger Emma                        2-3

Grupa B

Voonasis Despina            2

Usmeni ispiti i uvidi održat će se u ponedjeljak 16.12. od 9-10:15, te od 13:30 nadalje,  i u petak 20.12. u 9h. . Kolegica Ivana Badžek će napraviti neki raspored da ne bude previše gužve i čekanja. 

Ana Matan

Popis obavijesti