Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u političku znanost: pojmovi

Uvod u političku znanost: pojmovi


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55561

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar
doc. dr. sc. Ana Matan

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Seminar
doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Predmet Uvod u političku znanost: pojmovi je namijenjen studenti(ca)ma političke znanosti i novinarstva. Predmet ima opće teorijski karakter i u njemu se izlažu temeljne kategorije politike. Premda kategorije politike mogu imati različito značenje u svakodnevnoj i akademskoj uporabi, svakako su neophodan instrument analize politike. U tom se smislu studenti(ce) uvode u pojmovnu analizu koja je osnovni metodologijski postupak predmeta. Studenti(ce) se upoznaju s pojmovima kao što su, primjerice, politika, sloboda, moć, država, civilno društvo, interes i interesne skupine i ideologija. Ovaj predmet omogućuje studenti(ca)ma da steknu temeljno znanje o političkim vrijednostima i idejama i tako razviju pretpostavke za analizu političkih procesa.

LITERATURA:

 1. Meyer, Thomas; Uvod u politiku; Politička kultura (2013), str. 13-116
 2. Robert Alan Dahl, Slaven Ravlić; O demokraciji; Politička kultura (2000)
 3. Hirschman, Albert; Strasti i interesi; Stvarnost, Zagreb, (1991), str. 15-52
 4. Schwarzmantel, John; Doba ideologije: političke ideologije od Američke revolucije do postmodernih vremena; AGM, Zagreb (2005), str. 27-186
 5. Weber, Max; Politika kao poziv, u:Vlast i politika ili Politika kao poziv, džepno izdanje, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.; Jesenski i Turk (2013), str. 161-214
 6. Slaven Ravlić, Dario Čepo; ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 21-63


NASTAVA

1. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar:

Ponedjeljkom u 15:15, uz prethodni dogovor

doc. dr. sc. Ana Matan:

Ponedjeljkom u 17:00, MS Teams aplikacija, uz prethodni dogovor


05.02.2017

Rezultati A grupa (dio) i B grupa

A grupa

 Karlo Anić (-5)

2. Fran Jurišić (3+)

3. Vido Kaznačić (-4)

4. Dora Meštrović (2+)

5. Tin Kovačević (4)

6. Karla Krišto (2+)

7. Dora Krolo (2)

8. Katarina Palinić (2+)

9. Tanja Picak (3)

10. Nina Putinja (2+)

11. Marija Roguljić (-4)

12. Mia Sudec (3)

13. Nika Sukser (+3)

14. Lucija Starčević (-3)

15. Luka Šatara (-3)

16. Marija Tomas (3)

17. Ivan Vladova (2-3)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid, usmeni dio ispita i upis ocjena biti će u ponedjeljak (6. 2. 2017.) u 09.00-11.30 u sobi 28.

B grupa

 1. Bedeković Ivana 2-
 2. Budića Marija 2
 3. Culi Ana 3
 4. Fadljević Zlatko 3
 5. Gaši Karla 2-3
 6. Grgić Romana 3-4
 7. Gudek Luka 3-4
 8. Kulušić Neral Roko 2
 9. Kusović Ursula 3-4
 10. Lukavečki Lovro 2-
 11. Macan Donatela 2-3
 12. Miković Ivan 3
 13. Petelin Valentina 2
 14. Pisarić Domagoj 2-
 15. Pištelek Marija 3
 16. Pleić Tvrtko 2
 17. Prigradić Joško 2-
 18. Razum Sara 2
 19. Serdar Petkovski Elena 2-3
 20. Sinčić Sara 2+
 21. Stepanić Domagoj 3-4
 22. Suknjov Anita 2-
 23. Šćetinec Katarina 3-4
 24. Šimek Senna 3-4
 25. Špoljarić Martina 3
 26. Štritar Ana 2
 27. Tomašević Ana 2-3
 28. Tuđen Martin 2-
 29. Vuković Ćusa Bartol 3
 30. Župčić Iva 2

Ostali studenti nisu prošli. Uvidi, upisi i usmeni ispiti – ponedjeljak 10:30 do 15:30 u kab. 15 (III kat). doc. dr. sc. Ana Matan.

Bilo bi dobro da se za usmene ispite obratite nastavniku kod kojeg ste na seminaru, ali ako ne stignete ili vam ne odgovara termin, potražite nekog od ostala dva nastavnika. Vidimo se i sretno!

Popis obavijesti