Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u političku znanost: pojmovi

Uvod u političku znanost: pojmovi


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55561

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar
doc. dr. sc. Ana Matan

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Seminar
doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Predmet Uvod u političku znanost: pojmovi je namijenjen studenti(ca)ma političke znanosti i novinarstva. Predmet ima opće teorijski karakter i u njemu se izlažu temeljne kategorije politike. Premda kategorije politike mogu imati različito značenje u svakodnevnoj i akademskoj uporabi, svakako su neophodan instrument analize politike. U tom se smislu studenti(ce) uvode u pojmovnu analizu koja je osnovni metodologijski postupak predmeta. Studenti(ce) se upoznaju s pojmovima kao što su, primjerice, politika, sloboda, moć, država, civilno društvo, interes i interesne skupine i ideologija. Ovaj predmet omogućuje studenti(ca)ma da steknu temeljno znanje o političkim vrijednostima i idejama i tako razviju pretpostavke za analizu političkih procesa.

LITERATURA:

 1. Meyer, Thomas; Uvod u politiku; Politička kultura (2013), str. 13-116
 2. Robert Alan Dahl, Slaven Ravlić; O demokraciji; Politička kultura (2000)
 3. Hirschman, Albert; Strasti i interesi; Stvarnost, Zagreb, (1991), str. 15-52
 4. Schwarzmantel, John; Doba ideologije: političke ideologije od Američke revolucije do postmodernih vremena; AGM, Zagreb (2005), str. 27-186
 5. Weber, Max; Politika kao poziv, u:Vlast i politika ili Politika kao poziv, džepno izdanje, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.; Jesenski i Turk (2013), str. 161-214
 6. Slaven Ravlić, Dario Čepo; ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 21-63


NASTAVA

1. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar:

Ponedjeljkom u 15:15, uz prethodni dogovor

doc. dr. sc. Ana Matan:

Ponedjeljkom u 17:00, MS Teams aplikacija, uz prethodni dogovor


05.12.2016

Rezultati 1. kolokvija na predmetu UPZ: pojmovi (A grupa)

 1. Ana Culi (-2)
 2. Ana Dujmović (2)
 3. Ana Tomašević (2)
 4. Anita Suknjov (2)
 5. Dominik Hrvoj (-2)
 6. Donatela Macan (2)
 7. Ena Kasalo (2-3)
 8. Eugen Anđelković (-2)
 9. Frano Miholjević (2)
 10. Helena Ilijaš (2)
 11. Iva Župčić (2)
 12. Ivan Dominik Dragović (2)
 13. Ivan Miković (2)
 14. Ivona Bešić (3)
 15. Katia Šaina (3)
 16. Lara Paša (2)
 17. Lara Živčić  (2)
 18. Lora Begović (4-5)
 19. Lovro Lukavečki (3)
 20. Lucija Starčević (2)
 21. Lucija Šulentić (2+)
 22. Luka Gudek (3)
 23. Marija Pištelek (2+)
 24. Marija Roguljić (3)
 25. Martin Tuđen (2)
 26. Martina Špoljarić (+3)
 27. Matea Šerić (-2)
 28. Mia Sudec (2)
 29. Nika Drkula (-2)
 30. Nina Putinja (-2)
 31. Patrik Livaja (2)
 32. Romana Grgić (-3)
 33. Senna Šimek (5)
 34. Tea Čakalić (2)
 35. Tea Mihanović (2)
 36. Tin Koren (-2)
 37. Tin Potz (2+)
 38. Tin Vidov (3)
 39. Toni Pavić (2-3)
 40. Tvrtko Pleić (2-3)
 41. Valentina Petelin (2+)
 42. Vid Artuković (2-3)
 43. Zlatko Fadljević (2)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid u kolokvij i usmeni će biti u srijedu (7.12.) u 12.00 (soba 15 i 28). Alternativni termin za održavanje usmenog dijela bit će objavljen naknadno.

 

                                                                                   dr.sc. Tonči Kursar i dr. sc. Ana Matan

Popis obavijesti