Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u političku znanost: pojmovi

Uvod u političku znanost: pojmovi


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55561

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar
doc. dr. sc. Ana Matan

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Seminar
doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Predmet Uvod u političku znanost: pojmovi je namijenjen studenti(ca)ma političke znanosti i novinarstva. Predmet ima opće teorijski karakter i u njemu se izlažu temeljne kategorije politike. Premda kategorije politike mogu imati različito značenje u svakodnevnoj i akademskoj uporabi, svakako su neophodan instrument analize politike. U tom se smislu studenti(ce) uvode u pojmovnu analizu koja je osnovni metodologijski postupak predmeta. Studenti(ce) se upoznaju s pojmovima kao što su, primjerice, politika, sloboda, moć, država, civilno društvo, interes i interesne skupine i ideologija. Ovaj predmet omogućuje studenti(ca)ma da steknu temeljno znanje o političkim vrijednostima i idejama i tako razviju pretpostavke za analizu političkih procesa.

LITERATURA:

  1. Meyer, Thomas; Uvod u politiku; Politička kultura (2013), str. 13-116
  2. Robert Alan Dahl, Slaven Ravlić; O demokraciji; Politička kultura (2000)
  3. Hirschman, Albert; Strasti i interesi; Stvarnost, Zagreb, (1991), str. 15-52
  4. Schwarzmantel, John; Doba ideologije: političke ideologije od Američke revolucije do postmodernih vremena; AGM, Zagreb (2005), str. 27-186
  5. Weber, Max; Politika kao poziv, u:Vlast i politika ili Politika kao poziv, džepno izdanje, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.; Jesenski i Turk (2013), str. 161-214
  6. Slaven Ravlić, Dario Čepo; ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 21-63


NASTAVA

1. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar:

Ponedjeljkom u 15:15, uz prethodni dogovor

doc. dr. sc. Ana Matan:

Ponedjeljkom u 17:00, MS Teams aplikacija, uz prethodni dogovor


09.12.2015

Rezultati kolokvija od 30.11.2015; A-dvorana, A grupa

Rezultati kolokvija UPZ:pojmovi od 30.11.(A grupa, dvorana A)

Atlija Ena                      3

Barbarić Fran                3+

Batinić Sven                  3

Begovac Pavao              2

Budinski Dora                1

Čepo Antonija                5

Čobanov Ana                 3

Djak Ana                       2

Fališevac Antonia           1

Gandić Rafaela              3-

Gašparić Dario              2

Grbeš Domagoj             3

Habunek Anamarija       3

Hodžić Armin                 3

Horvat Lovro                  3-4

Hozmec Vanja               1

Hranjec Luka                 2

Ignac Katarina               1

Jambrović Tea               2

Katić Nikola                   3-

Kiš Jakov                       3

Kokir Sandra                  1

Koprčina Filip                 1

Kordić Marcela               1

Koren Tin                      1

Koštan Roko                  4

Krolo Dora                    1

Mateševac Kristina         1

Mlinarić Katarina             1

Puš Domagoj                  3+

Turudić Dominik              4+

Vratović Petar                  3

 

Sljedeća dva testa nisam mogla pročitati pa molim studente da dođu ili na uvid ili na konzultacije u ponedjeljak kako bi pročitali svoje testove.

 

Kruljac Ivor

Huzjak Iris

 

Uvidi će biti danas (srijeda, 9. 12. u 12i45 u kabinetu 15 na 3. katu)

 

Ana Matan

Popis obavijesti