Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u političku znanost: pojmovi

Uvod u političku znanost: pojmovi


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55561

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar
doc. dr. sc. Ana Matan

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Seminar
doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Predmet Uvod u političku znanost: pojmovi je namijenjen studenti(ca)ma političke znanosti i novinarstva. Predmet ima opće teorijski karakter i u njemu se izlažu temeljne kategorije politike. Premda kategorije politike mogu imati različito značenje u svakodnevnoj i akademskoj uporabi, svakako su neophodan instrument analize politike. U tom se smislu studenti(ce) uvode u pojmovnu analizu koja je osnovni metodologijski postupak predmeta. Studenti(ce) se upoznaju s pojmovima kao što su, primjerice, politika, sloboda, moć, država, civilno društvo, interes i interesne skupine i ideologija. Ovaj predmet omogućuje studenti(ca)ma da steknu temeljno znanje o političkim vrijednostima i idejama i tako razviju pretpostavke za analizu političkih procesa.

LITERATURA:

  1. Meyer, Thomas; Uvod u politiku; Politička kultura (2013), str. 13-116
  2. Robert Alan Dahl, Slaven Ravlić; O demokraciji; Politička kultura (2000)
  3. Hirschman, Albert; Strasti i interesi; Stvarnost, Zagreb, (1991), str. 15-52
  4. Schwarzmantel, John; Doba ideologije: političke ideologije od Američke revolucije do postmodernih vremena; AGM, Zagreb (2005), str. 27-186
  5. Weber, Max; Politika kao poziv, u:Vlast i politika ili Politika kao poziv, džepno izdanje, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.; Jesenski i Turk (2013), str. 161-214
  6. Slaven Ravlić, Dario Čepo; ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 21-63


NASTAVA

1. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar:

Ponedjeljkom u 15:15, uz prethodni dogovor

doc. dr. sc. Ana Matan:

Ponedjeljkom u 17:00, MS Teams aplikacija, uz prethodni dogovor


13.07.2015

Rezultati UPZ:pojmovi od 6.7.

Bermanec Matija            dobar 3

Delić Marija                       usmeno 2-

Drašković Katarina          usmeno 2-

Gentiana Fana                  2- (usmeni)

Govedić Elena                  usmeno 2-

Grepo Ivana                      dovoljan 2

Halilović Tibor                   usmeno 2-

Kopčić Ivana                      dobar 3

Krištof Marijana               vro dobar 4

Kutlača Saša                      dovoljan 2

Martinović Bruna            4-5

Mikulaš Dorotea              dobar 3

Milošović Doris                 dovoljan 2

Pavić Ivan                           dobar 3

Pejković Anamarija        dovoljan 2

Perković Ivona                 usmeno 2-

Pinjuh Klara                       vrlo dobar 4 (uz participaciju 5)

Ravbar Barbara                dobar 3 (može odgovovarati za 4)

Rodin Tomislav                 usmeni (rukopis L)

Sandra Hađija                   dobar 3

Urban Andrija                   dobar 3 (može odgovarati za 4)

Valjin Silvija                       dovoljan 2

Vukomanović Mateja    dobar 3

Vuković Karla                    usmeni 2-

Studenti mogu doći odgovarati u srijedu u 11h ili u 14h (u međuvremenu, od 12h će biti rezultati i uvidi iz pristupa).

Srdačno,

Ana Matan 

 

Popis obavijesti