Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u medijske sustave

Uvod u medijske sustave


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55559

ECTS:

5.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Zrinjka Peruško

Izvođači:

prof. dr. sc. Zrinjka Peruško - Seminar
Filip Trbojević, mag. soc. - Seminar
doc. dr. sc. Dina Vozab - Seminar

doc. dr. sc. Dina Vozab - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj kolegija je upoznati studente s teorijskom i empirijskom dimenzijom strukture i dinamike suvremenih medijskih sustava. Predavanja će obuhvatiti dvije glavne cjeline u kojima će biti obrađeni temeljni pojmovi i društveni procesi koji definiraju medije i medijske sustave.
U uvodnoj cjelini definirat ćemo medije kao društvenu instituciju čijim djelovanjem se mijenjaju odnosi između članova društva. Govorit ćemo o medijima kao tehnologiji, društvenoj organizaciji-instituciji, sadržaju i publikama. Definirat ćemo temeljne karakteristike medija - filma, knjige, glazbene industrije, te industrije dnevnog tiska i revija, radija, televizije i novih medija; sličnosti i razlike između masovnih medija i drugih komunikacijskih medija te današnjih umreženih medija, razvojne cikluse medija, te njihovu različitu ulogu i utjecaj u društvu. U akademskoj godini 2016/17 seminarska nastava bit će, kroz obradu ciljanih tekstova, u cijelosti posvećena dodatnoj analizi pojedinih tema koje se obrađuju na predavanjima.
Druga cjelina analizirat će medijske sustave kroz četiri osnovna područja: medijska tržišta (ekonomske okolnosti nastanka i razvoja), politički paralelizam (bliskost medija i političkih elita), mediji i država (sadržaj i način utjecaja države u medijskom sustavu), profesionalizacija medijskih profesija (razvoj novinarstva i drugih medijskih djelatnosti) (prema Hallin + Mancini 2004). U kolegiju ćemo analizirati utjecaj političkog sustava na razvoj modela medijskog sustava, uz komparacije odnosa medija i državne/političke sfere u totalitarnim, autoritarnim i demokratskim medijskim sustavima, te u nekonsolidiranim demokracijama. Analizirat ćemo važnost slobode izražavanja i ulogu medija u različitim demokratskim modelima, uključujući osiguravanje informiranog pristanka građana na vlast, kontrolu vlasti, razvoju demokratske kulture - tolerancije, otvorenosti, javnog dijaloga; posredovanja i stvaranja javnosti i javnog mnijenja; civilno društvo. Ovdje ćemo obuhvatiti i normativne medijske teorije o vrstama medijskih sustava.
Ekonomski procesi druga su društvena okosnica razvoja medija kao industrije, pa tako i ukupnih medijskih sustava. Uloga medijskih vlasnika u demokratskom društvu često ima značajniju ulogu za razvoj medijskih sustava od države. Analizirat ćemo ekonomske aspekte medijske organizacije, definicije i oblike medijskog tržišta, te odnos medijske koncentracije i medijskog pluralizma.
Na kraju ćemo analizirati Hrvatski medijski sustav kroz tri faze: razvoj odnosa medija i države u 1990im godinama tranzicije, promjene u razdoblju nakon početka demokratske konsolidacije i otvaranja medijskog tržišta te prilagodbe europskim integracijama, te kroz model Hallina i Mancinija (2004). U ovoj akademskoj godini analizirati ćemo i pristupe analizi post-socijalističkih medijskih sustava. Na kraju ćemo promatrati i dimenzije medijskih sustava u digitalno doba, te analizirati četiri glavne dimenzije koje određuju digitalne medijske krajolike.

LITERATURA:

  1. . Zagreb: Jesenski Turk. 2011. Sylvia Harvey. Politika. Kreiranje politike medija. (str. 335-355.), u Briggs, Adam, Cobley, Paul. Uvod u studije medija. Clio. Beograd, 2005.;
  2. Ralph Negrine. Modeli medijskih institucija. Medijske institucije u Europi. (str. 355-374.), u Briggs, Adam, Cobley, Paul. Uvod u studije medija. Clio. Beograd, 2005.;
  3. Potter, W. James. Development of the mass media industries (poglavlje 9. str. 178-208) Media Literacy, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage. 1998.;
  4. Potter, W. James. Economic perspective (poglavlje 10. str. 199-220) Media Literacy, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage. 1998.;
  5. Paolo Mancini. Od medijskih efekata do teorije sustava: put komparativnog istraživanja u političkoj komunikaciji. Politička misao, Vol. 50, br. 2, 2013. http://hrcak.srce.hr/file/152819 Zrinjka Peruško. Komparativna analiza post-socijalističkih medijskih sustava. Politička misao, Vol. 50, br. 2, 2013. http://hrcak.srce.hr/file/152821 Zrinjka Peruško. Medijski sustav i medijska politika u Hrvatskoj 2010-2011, prema UNESCO-ovim indikatorima medijskog razvoja. Monitoring medija, 1/2012. http://cim.fpzg.hr/uploaded/monitoring%20medija12012.pdf;
  6. Peruško, Z., Čuvalo, A. (2014) Comparing Socialist and Post-Socialist Television Culture. Fifty Years of Television in Croatia. View - Journal of European Television, History + Culture, Vol 3, No. 5, 2014 pp. 131-150;
  7. Peruško, Z. (1999). "Medijska politika". str. 87-110, u Demokracija i mediji, Zagreb: Barbat. (posebno podnaslov Mediji i država: normativne teorije o medijima u nedemokratskim i demokratskim poredcima);
  8. Peruško, Zrinjka (2012) Medijski sustav u Hrvatskoj: od autoritarnog do mediteranskog modela. Ur. S. Ravlić, V. Puljiz, V. Franičević + V. Visković. Hrvatska u Europskoj uniji: kako dalje? (pp 437-475). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo.;


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Zrinjka Peruško:

Po dogovoru putem maila

On-line putem MS Teams aplikacije ili uživo na Fakultetu, uz prethodni dogovor

doc. dr. sc. Dina Vozab:


26.06.2017

Upute za bolje rezultate na ispitu - što gdje piše u literaturi

Poštovani studenti i studentice,

Kao što ste vidjeli, rezultati na prvom roku su jako loši. Slijede upute o tome gdje ćete naći odgovore na pitanja koja su bila postavljena u testu a na koja ste mahom odgovarali pogrešno:

pogrešni odgovori: internet i različite aplikacije nisu masovni mediji - zašto, pročitajte u dolje navedenoj literaturi

što su to masovni mediji?

Što je medijski sustav?

Što je kulturna industrija?

Peruško, Zrinjka. (2011) «Uvod. O medijima i medijskim studijama» u Peruško, Zrinjka, urednica. Uvod u medije. Zagreb: Jesenski Turk. 2011.

Peruško, Zrinjka. (2011) «Što su mediji?» u Peruško, Zrinjka, urednica. Uvod u medije. Zagreb: Jesenski Turk. 2011.

i Mali medijski riječnik, u Peruško, Zrinjka, urednica. Uvod u medije. Zagreb: Jesenski Turk. 2011.

 

O narmativnim medijskim teorijama Sieberta i drugih,

O dimenzijama za analizu medijskih sustava Hallina i Mancinija

Peruško, Z. (1999). "Medijska politika". str. 87-110, u Demokracija i mediji, Zagreb: Barbat. (posebno podnaslov Mediji i država: normativne

POSEBNO OVO: Peruško, Zrinjka (2011) “Struktura medijskog sustava”, str. 7-23, u Peruško i drugi Hrvatski medijski sustav prema UNESCO-ovim indikatorima medijskog razvoja. Biblioteka Hrvatska politologija. Zagreb: Politička misao. o medijima u nedemokratskim i demokratskim poredcima)

 

U Hrvatskoj niti prije 1990 nije bila primjenjiva sovjetska teorija medija; u Hrvatskoj nakon 90e nije bio prisutan autoritarni sustav 

Kakav je medijski sustav u Hrvatskoj danas i nekad?

Peruško, Zrinjka (2012) Medijski sustav u Hrvatskoj: od autoritarnog do mediteranskog modela. Ur. S. Ravlić, V. Puljiz, V. Franičević & V. Visković. Hrvatska u Europskoj uniji: kako dalje? (pp 437-475). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo.

 

Kako se historijski institucionalizam koristi za analizu medijskih sustava?

Peruško, Z. (2013). Komparativna analiza post-socijalističkih medijskih sustava, Politička misao (Croatian Political Science Review), 50(2). 38-59. http://hrcak.srce.hr/politicka-misao

 

Koje su dimenzije za analizu digitalnog medijskog sustava? 

Peruško, Z., Vozab, D., Čuvalo, A. (2015) Digital Mediascapes, Institutional Frameworks, and Audience Practices Across Europe. International Journal of Communication. (9) 342-364.

 

Naravno, i ostalu literaturu koja je navedena u syllabusu trebate pročitati i naučiti jer će se i iz druge literature pojavljiati pitanja, gornji popis odnosi se pitanja koja su imala najviše pogrešaka u odgovorima na prvom roku.

 

 

prof.dr. Zrinjka Peruško

Popis obavijesti