Jezik | Language: HRV ENG
Tehnike odnosa s javnošću
Šifra: 55549
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Božo Skoko
doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović
Izvođači: doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija jest - omogućiti studentima svladavanje praktičnih vještina i sposobnosti odnosa s javnošću, odnosno stjecanje stručnih znanja dostatnih za praktično bavljenje odnosima s javnošću. Imajući u vidu ranije stečeno teorijsko znanje na smjeru Odnosi s javnošću, svrha ovoga kolegija je ukazati studentima na važnost, vrste i karakteristike tehnika odnosa s javnošću te ih osposobiti za praktičnu uporabu tih komunikacijskih i organizacijskih vještina. Glavno težište kolegija, koji se u biti bavi odnosima s javnošću u praksi, stavljeno je na odnose s medijima. Mediji su, naime, ključna javnost odnosa s javnošću, odnosno najznačajniji komunikacijski kanal u plasiranju poruka prema svojim ciljnim javnostima. Tehnike odnosa s javnošću su mnogobrojne i svakodnevno se prilagođavaju medijskim karakteristikama, te izazovima tržišta i očekivanjima javnog mnijenja. Primjenjuju se ne samo u komuniciranju s vanjskim javnostima, već i kod internog komuniciranja unutar organizacija. Prema tome predstavljaju vrlo važno područje proučavanja unutar odnosa s javnošću a njihovo svladavanje otvara vrata studentima za praktično bavljenje tom djelatnošću. Kako je jedan od temeljnih preduvjeta za bavljenje odnosima s javnošću baš kao i u novinarstvu - pisanje, ovaj će kolegij omogućiti studentima ovladavanje tehnikama pisanja za odnose s javnošću te stjecanje znanja o praktičnoj uporabi alata za odnose s javnošću. Također će ih osposobiti za javne nastupe te uporabu govornih vještina u odnosima s javnošću.
Literatura:
  1. Tomić, Zoran; Odnosi s javnošću teorija i praksa 2008.; Synopsis, Zagreb Sarajevo, (2008), str. 471-501
  2. Verčič, Zavrl, Rijavec, Tkalac Verčič i Laco; Odnosi s medijima; Masmedia, Zagreb, 2004. (2004)
  3. Gregory, Anne; Planiranje i upravljanje kampanjama; HUOJ, Zagreb (2006)
  4. Skoko, Božo; Bajs, Denis; Objavljivanje neistina i manipuliranje činjenicama u hrvatskim medijima i mogućnosti zaštite privatnosti, časti i ugleda; Politička misao, 44, 1, 2004, (2004), str. 93-116
  5. Theaker, Alison; Priručnik za odnose s javnošću; HUOJ, Zagreb (2006)
Preporučena literatura:
  1. Cutlip, Scott, Center, Allan, Broom, Glen:; Odnosi s javnošću; MATE, Zagreb (2003)
6. semestar
Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 10. 4. 2019. u 13:22
Uređeno: 11. 4. 2019. u 13:23
Iva Nenadić

Rezultati 1. kolokvija iz Tehnika odnosa s javnošću (8.4.2019.):

Josipa Blačić                    5

Doris Bučela                    5

Jelena Ceković                 5

Mirela Hamzić                  5

Dora Jeremić                   5

Antonia Kovačević            5

Paula Kristić                    5

Lana Krnic                       5

Ivan Patrick Lambert         5

Veronika Raguž                5

Tea Rak                           5

Nikolina Šekuljica              5

Valentina Tušek                5

Sara Vrban                       5

Ema Buljanović                 4

Paula Čatipović                 4

Laura Domitrović              4

Lucijana Franić                 4

Marin Franušić                  4

Anamarija Jelčić                4

Ivona Jeličić                     4

Matea Elena Jelušić           4

Sara Kurelović                  4

Mihaela Mihalec                4

Lara Paša                         4

Ana Pleše                         4

Patricia Polzer                   4

Anja Štrbac                       4

Leon Svetić                       4

Sara Tomašković               4

Nera Tomljenović              4

Laura Hana Uremović        4

Veronika Blažic                 3

Dora Bogović                    3

Terezija Bošnjaković          3

Antonija Grbavac               3

Edita Ivančević                  3

Andrea Pavlović                 3

Darinka Trgo                     3

Helena Vugrinec                3

Matej Fuček                      2

Lucija Marjanović               2

Mia Mikulić                        2

Tomislav Skalak                 2

 

*studenti/ce koji se ne nalaze na popisu nisu dobili pozitivnu ocjenu ili nisu pisali kolokvij

 

doc.dr.sc. Hrvoje Jakopović

Iva Nenadić

Popis obavijesti