Jezik | Language: HRV ENG
Tehnike odnosa s javnošću
Šifra: 55549
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Božo Skoko
doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović
Izvođači: doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija jest - omogućiti studentima svladavanje praktičnih vještina i sposobnosti odnosa s javnošću, odnosno stjecanje stručnih znanja dostatnih za praktično bavljenje odnosima s javnošću. Imajući u vidu ranije stečeno teorijsko znanje na smjeru Odnosi s javnošću, svrha ovoga kolegija je ukazati studentima na važnost, vrste i karakteristike tehnika odnosa s javnošću te ih osposobiti za praktičnu uporabu tih komunikacijskih i organizacijskih vještina. Glavno težište kolegija, koji se u biti bavi odnosima s javnošću u praksi, stavljeno je na odnose s medijima. Mediji su, naime, ključna javnost odnosa s javnošću, odnosno najznačajniji komunikacijski kanal u plasiranju poruka prema svojim ciljnim javnostima. Tehnike odnosa s javnošću su mnogobrojne i svakodnevno se prilagođavaju medijskim karakteristikama, te izazovima tržišta i očekivanjima javnog mnijenja. Primjenjuju se ne samo u komuniciranju s vanjskim javnostima, već i kod internog komuniciranja unutar organizacija. Prema tome predstavljaju vrlo važno područje proučavanja unutar odnosa s javnošću a njihovo svladavanje otvara vrata studentima za praktično bavljenje tom djelatnošću. Kako je jedan od temeljnih preduvjeta za bavljenje odnosima s javnošću baš kao i u novinarstvu - pisanje, ovaj će kolegij omogućiti studentima ovladavanje tehnikama pisanja za odnose s javnošću te stjecanje znanja o praktičnoj uporabi alata za odnose s javnošću. Također će ih osposobiti za javne nastupe te uporabu govornih vještina u odnosima s javnošću.
Literatura:
  1. Tomić, Zoran; Odnosi s javnošću teorija i praksa 2008.; Synopsis, Zagreb Sarajevo, (2008), str. 471-501
  2. Verčič, Zavrl, Rijavec, Tkalac Verčič i Laco; Odnosi s medijima; Masmedia, Zagreb, 2004. (2004)
  3. Gregory, Anne; Planiranje i upravljanje kampanjama; HUOJ, Zagreb (2006)
  4. Skoko, Božo; Bajs, Denis; Objavljivanje neistina i manipuliranje činjenicama u hrvatskim medijima i mogućnosti zaštite privatnosti, časti i ugleda; Politička misao, 44, 1, 2004, (2004), str. 93-116
  5. Theaker, Alison; Priručnik za odnose s javnošću; HUOJ, Zagreb (2006)
Preporučena literatura:
  1. Cutlip, Scott, Center, Allan, Broom, Glen:; Odnosi s javnošću; MATE, Zagreb (2003)
6. semestar
Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 23. 3. 2016. u 10:36
Hrvoje Jakopović

DOOR TRAŽI VOLONTERA/KU! DOOR TRAŽI VOLONTERA/KU!
Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) traži volontera/ku u provedbi projekata u
području ublažavanja klimatskih promjena ublažavanja klimatskih promjena ublažavanja klimatskih promjena i u području borbe protiv energetskog siromaštva borbe protiv energetskog siromaštva. protiv energetskog siromaštva
Treba nam dinamična i entuzijastična osoba s odličnim poznavanjem engleskog jezika i
uobičajenih uredskih računalnih aplikacija (MS Office, e-mail, Internet), spremna na stjecanje
novih znanja, rad na novim područjima i timski rad.
Od volontera/ke se očekuje pomoć u sljedećim zadacima:
• priprema i provedba događanja u Europskom parlamentu (promidžba, komunikacija sa
sudionicima, priprema materijala i sl.)
• organizacija skupova, radionica i slično
• rad s neposrednim korisnicima (članovima, drugim udrugama koje se bave održivim
energetskim razvojem, zainteresiranom javnošću)
• umrežavanje članova i dionika koji rade na održivom energetskom razvoju sa svrhom
razmjene i prijenosa informacija i iskustava
• uredski rad (administracija i financije)
• izrada projektnih prijedloga
• projektno izvještavanje
• evaluacija provedenih aktivnosti (npr. obradi evaluacijskih upitnika)
• promotivne aktivnosti (web, Facebook, Twitter, e-bilten, press i web clipping)
• prevođenje s hrvatskog na engleski i obrnuto
DOOR nudi sljedeće mogućnosti: DOOR nudi sljedeće mogućnosti:
• učenje o projektnom menadžmentu
• učenje o održivom energetskom razvoju
• mogućnost sudjelovanja na edukaciji, skupovima i sl.
• mogućnost usavršavanja na području aktivnosti civilnoga društva (kako funkcionira
udruga, kako se vode financije i sl.)
• učenje i pomoć u pisanju projekata za EU i domaće fondove
• rad u okruženju koje potiče razvoj interesa i talenata
• mogućnost sklapanja ugovora o usavršavanju bez sklapanja radnog odnosa
Očekivani početak angažmana: 15 travnja ove godine Očekivani početak angažmana:
Očekivani opseg angažmana: prema dogovoru, od 4 do Očekivani opseg angažmana: 8 sati dnevno
Zainteresirane molimo da ispune prijavni obrazac prijavni obrazac prijavni obrazac i dostave ga na adresu info@door.hr, zajedno sa životopisom u Europass formatu životopisom u Europass formatu životopisom u Europass formatu i motivacijskim pism motivacijskim pismom motivacijskim pismom, najkasnije do 4. travnja om 4. travnja 4. travnja 2016. godine. Pristupni obrazac dostupan je na web stranici DOOR-a – www.door.hr. Sva
dodatna pitanja moguće je postaviti na istu adresu, do 31. ožujka. U slučaju većeg broja
kandidata koji zadovoljavaju tražene uvjete, organizirat će se testiranje. 

Popis obavijesti