Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Teorija ekonomske politike

Teorija ekonomske politike


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55552

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj nastave je upoznavanje studenata politologije i novinarstva s osnovnim kategorijalnim aparatom ekonomske znanosti. Osim standardnog izvodenja osnova mikro i makroekonomije studij zahvaca i odnos ekonomskih i politickih procesa, ukazujuci na znacaj ekonomske teorije za razumijevanje politickog odlucivanja. Posebna pozornost posvecuje se znacaju koji mikroekonomija ima za razumijevanje javnih politika. Kategorije poput efikasnosti i neefikasnosti tržišta, monopola, eksternalija, granicnih troškova, sastavni su dio analize javnih politika (public policy) u suvremenoj politickoj znanosti. Jednako tako, proucavanje makroekonomskih kategorija poput ekonomskog rasta, zaposlenosti, neto-izvoza i inflacije, neophodno je za razumijevanje procesa suvremene vladavine (government) i javnog upravljanja (governance). Ekonomska politika postala je kljucnom dimenzijom vladina djelovanja, a samim time i neizostavnim elementom politološkog studija. Studij se zasniva na prikazu osnovnih ekonomskih kategorija, bez podrobnog izlaganja razvoja teorija i metoda kroz povijest ekonomske misli. Osnovni je cilj studija upoznavanje studenata s temeljnim ekonomskim pojmovima, te nematematickom analizom mikro i makroekonomije. Predmet je u osnovi slican predmetima Pocela ekonomije ili Osnove ekonomije koji se izvode na ekonomskim fakultetima, no buduci da zahvaca i važno pitanje meduodnosa sfere ekonomije i sfere politike nosi naziv Teorija ekonomske politike. Takav naziv sugerira da je rijec o uvodnom politološkom predmetu koji je posebno važan za daljnji studij politicke ekonomije i javnih politika, dviju etabliranih poddisciplina politicke znanosti.

LITERATURA:

  1. Samuelson, P.A.; Nordhaus, W.D.; Ekonomija, 19. izd.; MATE d.o.o. Zagreb (2011)
  2. De Grauwe, Paul; The Limits of the Market: the Pendulum Between Government and Market; Oxford University Press (2017), str. 160


NASTAVA

1. SEMESTAR

Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski:

Utorkom u 13:30, uz prethodni dogovor (MS Teams/uživo)


Obavijesti

04.10.2020
Syllabus/Ponavljači - Teorija ekonomske politike
Poštovani kolege i kolegice,   Dobrodošli na kolegij Teorija ekonomske politike! Syllabus za tekuću akademsku godinu nalazi se u repozitoriju, a više o tome imat ćemo prilike raspraviti prilikom uvodnog predavanja u srijedu. VAŽNO: Ponavljači nisu dužni dolaziti na nastavu, te imaju sva prava kao i studenti koji su upisani po prvi puta na kolegij.   Srdačan pozdrav do srijede, Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski