Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rod i mediji

Rod i mediji


OSNOVNI PODACI

Šifra:

228341

ECTS:

7.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Viktorija Car

Izvođači:

prof. dr. sc. Viktorija Car - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj ovog predmeta je osigurati studentima/icama teorijsku podlogu znanja potrebnog za kritičko vrednovanje pojmova roda i indentiteta te njihovih društvenih manifestacija, međuodnosa i međudjelovanja unutar komunikacijskog i kulturnog konteksta. Studenti/ice će biti upoznati s glavnim feminističkim teorijama i pristupima proučavanja roda i medijatizirane komunikacije roda koristeći literaturu iz feminističke teorije, sociologije, kulturnih studija, te medijskih i komunikacijskih studija. Cilj je predmeta kroz metodu projektnog učenja stečeno znanje primijeniti na postavljanju i provođenju te interpretaciji rezultata istraživanja koje će se temeljiti na analizi medijskog teksta.

LITERATURA:

  1. Borić, Rada; Pojmovnik rodne terminologije; Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH (2007)
  2. Carter, Cynthia, Steiner, Linda McLaughlin, Lisa; The Routledge Companion to Media Gender; New York: Routledge (2014)
  3. Wood, JuliaT.; Gendered Lives: Communication, Gender and Culture (11. izdanje); Stamford: Cengage Learning (2016)
  4. Gill, Rosalind; Gender and the Media; Cambridge: Polity (2007)
  5. Wolf, Naomi; The Beauty Myth; New York: Harper Collins (2002)
  6. Car, Viktorija, Leaković, Karolina, Stević, Anja i Stipović, Jelena; Žene i muškarci u televizijskim vijestima: glasovi nejednake vrijednosti; Medijska istraživanja 23 (1) (2017), str. 73-100
  7. Knežević, Svjetlana i Car, Viktorija; Žene u televizijskim vijestima - analiza središnjih informativnih emisija HTV-a, RTL-a i Nove TV; Medijske studije 2 (3-4) (2011), str. 76-93
  8. Gajger, Lana i Car, Viktorija; Prikaz emancipirane žene 21. stoljeća u reklamama za parfem; Medijske studije 11 (22) (2020), str. 102-120


NASTAVA

3. SEMESTAR

Usmjerenje Istraživanje medija i komunikacije DN 3. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Viktorija Car:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor


Obavijesti