Jezik | Language: HRV ENG
Politički sustav Hrvatske
Šifra: 55508
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Čular
doc. dr. sc. Vedrana Baričević
Izvođači: doc. dr. sc. Vedrana Baričević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta da studenti ovladaju znanjima o teoriji političkog sustava te da ih primjene u analizi političkog sustava Hrvatske. Pod tim se podrazumijeva analitički pristup razumijevanju odnosa temeljnih političkih pojmova poput moći, slobode, poretka i pravednosti. Njihovi odnosi određuju specifične karakteristike ustavnih i političkih institucija te utječu na njihov razvoj i djelovanje. Osim usvajanja i razumijevanja temeljnih politologijskih kategorija političkog sustava, predmet Politički sustav Hrvatske u svojemu sadržaju ima i znanja o hrvatskom državnom osamostaljenju, procesima stvaranja države, konstituciji političkih institucija, Domovinskom ratu, uzrocima, oblicima i posljedicama agresije, pojmu i razvitku ustavne vladavine u Hrvatskoj, razvoju hrvatskih izbornih sustava i ustrojstvu vlasti. Ovladavanje temeljnim znanjima o razvoju i strukturi hrvatskih ustavnih i političkih institucija te osposobljenost za razumijevanje logike oblikovanja političkih institucija te njihovih međuodnosa očekivani su rezultati predmeta
Literatura:
  1. Marsh, David i Stoker, Gerry; Teorije i metode političke znanosti; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2005), str. 1-15
  2. Grdešić, Ivan; Političko odlučivanje; Alinea, Zagreb (1995), str. 14-16
  3. Hague, Rod, Harrop, Martin i Breslin, Shaun; Komparativna vladavina i politika; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2001), str. 40-54; 153-176; 210-238; 241-252; 293-321; 322-349; 252-261; 279-292
  4. Kasapović, Mirjana; Demokratska tranzicija i političke stranke; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (1996), str. 153-168
  5. Grdešić, Ivan; Izbori u Hrvatskoj: birači, vrednovanja i preferencije; u: "Hrvatska u izborima 1990."; Naprijed, Zagreb (1991), str. 49-97
  6. Žunec, Ozren; Goli život: socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj (sv. I); Demetra, Zagreb (2007), str. 123-145
  7. Zakošek, Nenad; Politički sustav Hrvatske; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2002), str. 15-29; 97-110; 111-124
  8. Čular, Goran; Vrste stranačke kompeticije i razvoj stranačkog sustava, u: Kasapović, Mirjana (ur.): "Hrvatska politika 1990.-2000.: Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj"; Fakultet političkih znanosti (2001), str. 123-146
  9. Henjak, Andrija; Stranačka identifikacija i granice stranačke mobilizacije u Hrvatskoj nakon 2000. godine; Političke perspektive 1(1) (2011), str. 29-50
  10. Kasapović, Mirjana; Lokalno izborno pravo u Hrvatskoj u komparativnoj perspektivi; u: Petak, Zdravko, Kasapović, Mirjana, Lalić, Dražen: "Lokalna politika u Hrvatskoj"; Fakultet političkih znanosti (2004), str. 61-95
  11. Mesić, Milan; Europski standardi manjinske zaštite i položaj manjina u Hrvatskoj; Revija za sociologiju 34(3-4) (2003), str. 161-177
  12. Horvat, Ana; Autohtone nacionalne manjine i ustavne Promjene 2009. - 2010; Zbornik PFZ-a 60 (2) (2010), str. 555-585
Preporučena literatura:
  1. Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine, Zagreb (2013), str. 95-119; 163-168; 241-288; 289-346; 347-380; 381-394; 395-408; 409-426; 427-453, 465-484; 485-502
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

3. semestar
Temeljni opći NOV 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 3. 2. 2021. u 15:41
Vedrana Baričević

Dragi studenti grupa B, C i D,

kao što ste vidjeli u jučerašnjoj poruci prof. Čulara, imali smo grešku bodovanja u pitanju o sastavljanju vlade u parlamentarnom sustavu te sustav nije dao bod onima koji su točno odgovorili. Sad je to ispravljeno u tablici rezultata i ocjena iz predmeta. Novu tablicu kojoj u nazivu stoji današnji datum (3.2.) vidjet ćete u vrhu foldera nastavnih materijala grupa B, C i D.

Onima koji su točno odgovorili, a imaju (s time) minimalno 13 točno odgovorenih pitanja, upisani su novi bodovi. Kod nekih je to promijenilo i ocjenu pa vas sve molim da pogledate novu tablicu. Onima koji su točno odgovorili na to pitanje ali i dalje nemaju minimalno 13 točno riješenih pitanja bodovi iz ispita nisu upisani u tablicu. Kao što vam je profesor javio, ako kliknete na isti link na  MS Teamsu preko kojega ste rješavali ispit možete dobiti uvid u vaš pojedinačni ispit.

S obzirom na upite putem e-maila, još jednom podsjećam da je za ocjenu dovoljan potrebno imati barem 43 boda iz ispita i ukupno 48 bodova. Svaka ocjena ima svoj ispitni prag i prag ukupnih bodova, a detalje ćete naći u režimu.

Ako netko primijeti da je točno odgovorio/la na pitanje o sastavljanju vlade (odgovor - vlada proizlazi iz parlameta...), a nisu mu/joj ispravljeni bodovi, molim da mi se javi na baricevic.seminar@gmail.com. Za usporedbu ostavljam u folderu jučerašnju tablicu (u naslovu stoji 2.2.)

Lijep pozdrav,

Vedrana

Popis obavijesti