Jezik | Language: HRV ENG
Politički sustav Hrvatske
Šifra: 55508
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Čular
doc. dr. sc. Vedrana Baričević
Izvođači: doc. dr. sc. Vedrana Baričević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta da studenti ovladaju znanjima o teoriji političkog sustava te da ih primjene u analizi političkog sustava Hrvatske. Pod tim se podrazumijeva analitički pristup razumijevanju odnosa temeljnih političkih pojmova poput moći, slobode, poretka i pravednosti. Njihovi odnosi određuju specifične karakteristike ustavnih i političkih institucija te utječu na njihov razvoj i djelovanje. Osim usvajanja i razumijevanja temeljnih politologijskih kategorija političkog sustava, predmet Politički sustav Hrvatske u svojemu sadržaju ima i znanja o hrvatskom državnom osamostaljenju, procesima stvaranja države, konstituciji političkih institucija, Domovinskom ratu, uzrocima, oblicima i posljedicama agresije, pojmu i razvitku ustavne vladavine u Hrvatskoj, razvoju hrvatskih izbornih sustava i ustrojstvu vlasti. Ovladavanje temeljnim znanjima o razvoju i strukturi hrvatskih ustavnih i političkih institucija te osposobljenost za razumijevanje logike oblikovanja političkih institucija te njihovih međuodnosa očekivani su rezultati predmeta
Literatura:
 1. Marsh, David i Stoker, Gerry; Teorije i metode političke znanosti; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2005), str. 1-15
 2. Grdešić, Ivan; Političko odlučivanje; Alinea, Zagreb (1995), str. 14-16
 3. Hague, Rod, Harrop, Martin i Breslin, Shaun; Komparativna vladavina i politika; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2001), str. 40-54; 153-176; 210-238; 241-252; 293-321; 322-349; 252-261; 279-292
 4. Kasapović, Mirjana; Demokratska tranzicija i političke stranke; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (1996), str. 153-168
 5. Grdešić, Ivan; Izbori u Hrvatskoj: birači, vrednovanja i preferencije; u: "Hrvatska u izborima 1990."; Naprijed, Zagreb (1991), str. 49-97
 6. Žunec, Ozren; Goli život: socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj (sv. I); Demetra, Zagreb (2007), str. 123-145
 7. Zakošek, Nenad; Politički sustav Hrvatske; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2002), str. 15-29; 97-110; 111-124
 8. Čular, Goran; Vrste stranačke kompeticije i razvoj stranačkog sustava, u: Kasapović, Mirjana (ur.): "Hrvatska politika 1990.-2000.: Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj"; Fakultet političkih znanosti (2001), str. 123-146
 9. Henjak, Andrija; Stranačka identifikacija i granice stranačke mobilizacije u Hrvatskoj nakon 2000. godine; Političke perspektive 1(1) (2011), str. 29-50
 10. Kasapović, Mirjana; Lokalno izborno pravo u Hrvatskoj u komparativnoj perspektivi; u: Petak, Zdravko, Kasapović, Mirjana, Lalić, Dražen: "Lokalna politika u Hrvatskoj"; Fakultet političkih znanosti (2004), str. 61-95
 11. Mesić, Milan; Europski standardi manjinske zaštite i položaj manjina u Hrvatskoj; Revija za sociologiju 34(3-4) (2003), str. 161-177
 12. Horvat, Ana; Autohtone nacionalne manjine i ustavne Promjene 2009. - 2010; Zbornik PFZ-a 60 (2) (2010), str. 555-585
Preporučena literatura:
 1. Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine, Zagreb (2013), str. 95-119; 163-168; 241-288; 289-346; 347-380; 381-394; 395-408; 409-426; 427-453, 465-484; 485-502
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

3. semestar
Temeljni opći NOV 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 17. 1. 2021. u 10:37
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

II kolokvij iz PSH održat će se, kako je i najavljeno, u utorak, 19. siječnja s početkom u 8:30. Pravo izlaska na II kolokvij imaju isključivo studenti koji su na I kolokviju imali 6 ili više točnih odgovora. Zbog izvanredne situacije s epidemijom (prelaska na on-line nastavu), a dodatno i zbog potresa na Baniji, kao i činjenice da niz studenata iz tih razloga već dulje vrijeme nije u Zagrebu, Uprava je sugerirala da se kolokviji i ispiti do daljnjega održavaju on-line. Nastavnici na PSH potpuno podržavaju tu odluku, tako da će se II kolokvij, ali i pisani ispiti na predmetu do daljnjega održavati on-line.

On-line održavanje pisanog ispita (kolokvija) ima ipak neke posebnosti. Zato vam donosimo protokol održavanja II kolokvija (a on će vrijediti i za on-line ispite u sklopu redovnih rokova):

 1. Svi studenti koji imaju pravo i žele pristupiti kolokviju priključit će se u utorak najkasnije u 8:30 u naš redoviti sastanak (predavanje PSH), slikom i tonom. Tijekom cijelog ispita student mora imati uključenu kameru. Studenti koji nemaju uključenu kameru ili kod kojih primijetimo ponašanje koje ukazuje na nedozvoljenu pomoć, bit će eliminirani s kolokvija.
 2. Usmenim putem će, na temelju jednostavnog kriterija, studenti biti dodijeljeni u različite grupe (A, B, C ...) pisanog ispita, što znači da student koji potpada pod primjerice grupu A može pisati (jedino tako će mu kolokvij biti priznat) isključivo ispit te grupe.
 3. Nakon toga će, u 8:35, pod Teamom PSH (general) u Posts svima biti objavljeni linkovi (za svaku ispitnu grupu (A, B, C ..) poseban link). Klikom na link grupe pod koju potpada, student pokreće ispit (12. pitanja višestrukog izbora).
 4. Ispit će unaprijed biti vremenski ograničen, neće mu se moći pristupiti prije 8:40 i ispit se neće moći predati (submit) nakon isteka 8:54.
 5. Unutar tih 15 minuta student jednostavnim klikom u kružić odgovara na pitanja. Tom prilikom treba voditi računa o sljedećem: a) nakon što se klikne na link, a prije nego se otvori ispit, student će možda morati upisati svoju mail adresu preko koje je prijavljen u MSTeams, kao i šifru; b) zatim će odgovoriti na 1. pitanje koje traži da odredi svoju seminarsku grupu (A, B, C, D (OTS)) unutar koje je pohađao seminare; c) nakon što klikne "submit" studenta sustav može ponovo pitati za login i šifru ili za "nisam robot" i nakon toga opet pitati da stisne "submit". Uglavnom, morate voditi računa da sve to napravite unutar 15 minuta. Vremena za sve ima sasvim dovoljno i nemojte biti u panici.
    

Nastavnici su već tijekom prošle godine, na drugim predmetima, imali neugodna iskustva sa studentima koji varaju na ispitima. Varanje na ispitima i inače spada pod akademsko nepoštenje, a posebno je iritantno kada studenti iskorištavaju izvanredne okolnosti u kojima se svi nalazimo i volju Fakulteta i nastavnika da se maksimalno prilagode potrebama studenata u novonastaloj situaciji za svoje sitne nezaslužene probitke. Takvo je ponašanje, posebno u ovoj situaciji, jednostavno podlo, prema nastavnicima i prema drugim studentima. Zbog tog razloga nastavnici zadržavaju pravo da:

 1. ponište ispit (kolokvij) svima, ako statistika riješenosti pokaže značajna odstupanja (u oba smjera) od distribucije odgovara I kolokvija odnosno kolokvija i ispita prethodnih godina.
 2. čak i ako distribucija odgovora ne odstupa značajno, nastavnici zadržavaju pravo da pojedine studente, gdje na to ukazuju objektivni razlozi, dodatno ispitaju (usmeno) kako bi se njihov rezultat potvrdio. Naknadno ispitivanje pri tome može podrazumijevati sasvim novi sustav bodovanja.

Studenti koji iz bilo kakvih opravdanih objektivnih razloga nisu u mogućnosti na opisani način pisati kolokvij neka se jave do ponedjeljka, 18. siječnja do 22:00 na oba naša maila, kako bismo se dogovorili o drukčijem obliku ili vremenu ispita (prva alternativa je usmeno odgovaranje preko Teamsa ili Zooma). Također, studenti koji se ne slažu s gore izloženim pravilima za pisanje ispita, također se mogu javiti do istog roka za alternativni način ispitivanja.

U nadi da će naš kolokvij, a onda i naredni ispitni rokovi, proći na obostrano zadovoljstvo,

srdačno vas pozdravljamo,

Vedrana Baričević i Goran Čular

Popis obavijesti