Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


04.06.2022

Rezultati II. kolokvija

Ajvazovski Lucija                                -3

Atalić Goran                                       5

Aušperger Rajna                                +2

Babok Anamarija                               2

Bertić Tara                                         2

Bračko Jana                                        +3

Brrad (?) Adam                                  1

Čorić Dominika                                  1

Čorić Jana                                          2

Davidović Max                                   +2

Di Reda Bruno                                   1

Dubravec Ivan                                    -4

Ćorić Amto                                         2

Erak Lucija                                          2

Erdeljić Sara                                       1

Fabić Lea                                            -3

Farić Dominik                                     1

Ferenčak Ana-Marija                         -4

Grmoja Ante                                      1

Hrnčević Katarina                              5

Jacmenović Mihaela                          -5

Jurić Mateo                                        3

Kojaković Iva                                      1

Karin Lovre                                         -3

Kliček Dora                                         5

Knežević Ema                                     2

Koletić David                                      2

Kovačec Lorena                                 -2

Krapljanin Dominik                            1

Labaš Antonio                                   1

Lončar Ivana                                      2

Mačinković Viktorija                          1

Majdančić Antonija                           2

Majić Marija                                      -3

Mazarekić Maja                                 1

Mihovec Mario                                  -3

Mihovec Petra                                   1

Mikulek Nika                                      1

Miljanić Mario                                   3

Mlinarević Marija                              5

Mršić Timea                                       1

Naglić Matija                                     1

Nedeljković Neo                                1

Novak David                                      +3

Pavić Ines                                           2

Perkić Marija Magdalena                  1

Piplica Brian Joseph                           -3

Pleš Luka                                            +2

Posavec Tea                                       +2

Požgaj Lara                                         +4

Radilović Marin                                 1

Rišavi Danijel                                     -3

Sabatti Luka                                       1

Skočibušić Jelena                               1

Stunja  Petra                                      -4

Sunjog Roberta                                  5

Škovrlj Heda                                      -5

Škrnički Selena                                   1

Štefanić Ella                                       1

Šupe Andrija                                      1

Vlainić Benjamin                                1

Vrban Lorena                                     2

Zucić Jakov                                         1

Žiger Ema                                           -2

Živković Lana                                     -3

Žugaj Petra                                         5

U ocjene nije uračunata seminarska aktivnost (bit će dodana prilikom zaključivanja ukupne ocjene iz ispita). Uvid je moguć u ponedjeljak, u 14h.

Domagoj Vujeva

Popis obavijesti