Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


11.06.2021

Rezultati drugog kolokvija (pisani + usmeni)

 

Pisani kolokvij:

Barišić Nikolina      2

Čižmar Erika            5

Draganić Sara       -2

Džambo Sara         2

Eterović Ante        2

Fabac Lucija          5

Filipović Nikola     2

Gale Ana               -2

Gelo Marin            +2

Grđan Marta         4

Hrnkaš Hrvoje      -3

Janković Luka        3

Kokorić David        5

Krapljanov Mare   1

Milinković Karla    1

Moharić Ela           +3

Muratović Alma    1

Padović Lana          3

Pavlović Jelena     -2

Portada Paolo        2

Prpić Ivan                1

Puđak Anamarija   -2

Sertić Jelena           +2

Slavin Nikolina       1

Strašćek Paola        +2

Strunjić(?) Ivo         1

Šajnović Adrijana   1

Šegović Katarina    -5

Šimunović Mateo   -3

Šupe Jelena             1

Volarević Natali      1

Zubović Domagoj   +3

Usmeno:

Fadljević Fran     +5

Goričan Tonka    2

Krušlin Edita        3

Frigo Bomeštar Filip   -2

Librić Vanja         1

Maržić Vedrana   3

Matić Mihaela     3

Mokos Jelena      2

Obratov Josip roberto   +5

Oršolić Antonija-Tonka   -3

Pandžić Jelena   +2

Pavković Šimun  +2

Petolas Monika   2

Pleša Sara            1

Radić Robert       +3

Stijepić Nikica      1

Stjepanović Barbara  4

Stojanović Ian      1

Hrabrić Korina      5

Tomić Janja           5

Velhes Nika            +5

Domika Dominik   1

Vounasis Despina   5

Zadro Andrija     1

Grubišić Darija   1

Kutri Monika      5

Nuhić Tarik        4

Uvid u drugi kolokvij moguć je u ponedjeljak, 14.6. u 11.30h (kabinet 28/5).

Doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Popis obavijesti