Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, univ. mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:

  1. 1. Kulenović, Enes (ur.), 2013: Moderna politička teorija, Fakultet političkih znanosti, Zagreb: Hobbes (str. 37-83), Locke (str. 85-125), Burke (str. 155-202), Hegel (str. 203-255), Tocqueville (str. 257-290), Mill (str. 291-330) 2. Maier, Hans/Rausch, Heinz/Denzer, Horst, 1988: Klasici političkog mišljenja I-II, Golden marketing, Zagreb; knjiga I: Od Platona do Hobbesa: Bodin (str. 265-286); knjiga II: Od Lockea do Maxa Webera: Montesquieu (str. 50-63), Federalist (str. 67-83), Kant (str. 146-174), Marx (str. 248-275). 3. Strauss, Leo/Cropsey, Joseph (ur.), 2006: Povijest političke filozofije, Golden marketing, Zagreb: Rousseau (str. 399-414);
  2. Thomas Hobbes, 2004: Levijatan, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (uvod, str. 11-13; pogl. X-XXI, str. 66-154; pogl. XXVI, str. 180-196; pogl. XXIX, XXX, str. 216-236).;
  3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1989: Osnovne crte filozofije prava, Veselin Masleša i Svjetlost, Sarajevo, bibl. Logos (Predgovor, str. 7-19; Uvod, §§1-32, str. 21-79; Prvi dio; Apstraktno pravo; §§34-53, str. 80-107, §§65-68, str. 128-134, §§71-77, str. 139-148, §§81-83, str. 156-160, Drugi dio: Moralitet; §§105-114, str. 188-200, §§121-138, str. 214-244, Treći dio: Običajnost; §§142-157, str. 272-287; prvi odsjek: Obitelj, §§158-181, str. 287-317; drugi odsjek: Građansko društvo §§182-211, str. 318-340, §§229-256, str. 355-370; Treći dio, treći odsjek: Država; §§257-265, str. 370-382, §§271-320, str. 397-447).;


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva:

Ponedjeljkom u 12:00 sati, dekanat, uz prethodni dogovor


10.04.2021

I. kolokvij, raspored

I. kolokvij će se održati prema rasporedu u prilogu.

 

izv.prof.dr.sc. Luka Ribarević

PISANI KOLOKVIJ

 

Petak, 16.04.

 

I. grupa

dvorana D, 8.00

 

Anić Luka Ivan

Arlavi Nicoll

Bačko Nikolina

Barišić Nikolina

Beljan Marko

Božić Tajana

Čenić Mirta

Čižmar Erika

Čorić Dominika

Dabo Ante

Deutsch Sabina

Di Reda Bruno

Doko Antonia

Draganić Sara

Dragičević Dunja

Džambo Sara

Eterović Ante

Fabac Lucija

 

II. grupa

dvorana B, 8.00

 

Filipović Nikola

Funduk Bojana

Gale Ana

Gašparuš Teodora

Gelo Marin

Golub David

Granić Ante

Grđan Marta

Gujić Patrik

Guštek Klara

Hadaš Sunčica

Hrnkaš Hrvoje

Husnjak Valeria

Ivanetić Ira

Jacmenović Mihaela

Janković Luka

Jurić Rino

Kokorić David

Krištić Ema

Križić Maja Antonia

Kučan Karlo

Lončarić Jana

Maljevac Emanuel

Markulin Karla

 

III. grupa

dvorana D, 9.30

 

Markuš Karla

Maržić Vedrana

Matić Mihaela

Mazarekić Maja

Mihačić Ivan

Mihovec Petra

Mikulek Nika

Milinković Karla

Modun Petra

Moharić Ela

Momčinović Patrik

Nuhić Tarik

Padović Lana

Pandžić Jelena

Parač Antonio

Pavičević Tony

Pavlović Jelena

Pelivanović Ivan

 

IV. grupa

dvorana B, 9.30

 

Pera Antonia

Pleša Sara

Portada Paolo

Puđak Anamarija

Sertić Jelena

Slavin Nikolina

Spajić Lennarta

Stjepanović Barbara

Strašćek Paola

Strujić Ivo

Šajnović Adrijana

Šarić Mila

Šegović Katarina

Šimunović Mateo

Šupe Jelena

Tišljer Filip

Tomić Janja

Velhes Nika Vlajki Lovro

Volarević Natali

Vounasis Despina

Vučen Andrej

Zadro Andrija
Zubović Domagoj

Žiger Emma

 

USMENI ONLINE KOLOKVIJ

 

Ponedjeljak, 12.04.

8.30

Babić Tina

Benussi Darina

9.15

Birkić Karla

Brajdić Ivana

10.00

Domika Dominik

Đurin Luka

10.45

Fadljević Fran

Goričan Tonka

 

Utorak, 13.04.

8.30

Grubišić Darija

Hrabrić Korina

9.15

Juraković Matea

Krapljanov Mare

10.00

Krušlin Edita

Kutri Monika

10.45

Librić Vanja

Majstorović Elena

 

Srijeda, 14.04.

8.30

Mokos Jelena

Muratović Alma

9.15

Obratov Josip Roberto

Oršolić Antonija-Tonka

10.00

Pavković Šimun

Petolas Monika

10.45

Plazibat Franjo Ante

Prpić Ivan

 

Četvrtak, 14.04.

10.30

Radić Robert

Roguljić Iva

11.15

Stijepić Nikica

Stojanović Ian

Vincelj Dario 

Popis obavijesti