Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, univ. mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:

  1. 1. Kulenović, Enes (ur.), 2013: Moderna politička teorija, Fakultet političkih znanosti, Zagreb: Hobbes (str. 37-83), Locke (str. 85-125), Burke (str. 155-202), Hegel (str. 203-255), Tocqueville (str. 257-290), Mill (str. 291-330) 2. Maier, Hans/Rausch, Heinz/Denzer, Horst, 1988: Klasici političkog mišljenja I-II, Golden marketing, Zagreb; knjiga I: Od Platona do Hobbesa: Bodin (str. 265-286); knjiga II: Od Lockea do Maxa Webera: Montesquieu (str. 50-63), Federalist (str. 67-83), Kant (str. 146-174), Marx (str. 248-275). 3. Strauss, Leo/Cropsey, Joseph (ur.), 2006: Povijest političke filozofije, Golden marketing, Zagreb: Rousseau (str. 399-414);
  2. Thomas Hobbes, 2004: Levijatan, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (uvod, str. 11-13; pogl. X-XXI, str. 66-154; pogl. XXVI, str. 180-196; pogl. XXIX, XXX, str. 216-236).;
  3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1989: Osnovne crte filozofije prava, Veselin Masleša i Svjetlost, Sarajevo, bibl. Logos (Predgovor, str. 7-19; Uvod, §§1-32, str. 21-79; Prvi dio; Apstraktno pravo; §§34-53, str. 80-107, §§65-68, str. 128-134, §§71-77, str. 139-148, §§81-83, str. 156-160, Drugi dio: Moralitet; §§105-114, str. 188-200, §§121-138, str. 214-244, Treći dio: Običajnost; §§142-157, str. 272-287; prvi odsjek: Obitelj, §§158-181, str. 287-317; drugi odsjek: Građansko društvo §§182-211, str. 318-340, §§229-256, str. 355-370; Treći dio, treći odsjek: Država; §§257-265, str. 370-382, §§271-320, str. 397-447).;


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva:

Ponedjeljkom u 12:00 sati, dekanat, uz prethodni dogovor


18.02.2021

Nastava u ljetnom semestru 2021.

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem bismo vam htjeli dati nekoliko informacija kako bismo vam olakšali pohađanje nastave na kolegiju „Povijest političkih ideja“, koja započinje u ponedjeljak, 22. veljače.

Predavanja i seminari izvodit će se u ovom semestru, kao što znate, u potpunosti online, prema rasporedu, koji je objavljen na internetskoj stranici fakulteta: predavanja ponedjeljkom 8.30-10.00, seminari ponedjeljkom 10.00-11.30h (grupa A), srijedom 8.30-10.00h (grupa B) i 10.00-11.30h (grupa C). U međuvremenu ste, vjerujem, dobili i obavijest da ste uključeni u tim kolegija na platformi MS Teams, a na stranici tima možete vidjeti i kojoj seminarskoj grupi pripadate. Molimo da se pridržavate rasporeda seminarskih grupa. Prebacivanje iz jedne seminarske grupe u drugu će u opravdanim slučajevima biti odobreno, pri čemu morate prethodno pronaći zamjenu za svoju seminarsku grupu iz grupe u koju se prebacujete, kako bi broj članova ostao ujednačen, te nas o tome obavijestiti mailom.

U ponedjeljak, 22. veljače održat će se prvo predavanje iz Machiavellija kao i seminar iz Hobbesa, pri čemu na seminar iznimno svi studenti trebaju doći u terminu prve seminarske grupe (pon, 10h). Ostale seminarske grupe sljedeći tjedan se neće održati. 

Nastava će se izvoditi preko dvije platforme: kolega Ribarević će za svoja predavanja i seminare koristiti zoom, a ja MS Teams. To konkretno znači da predavanja iz Machiavellija (22.2 i 1.3.) i Montesquiea (19. i 26.4.) slušate preko zoom-a, a sva ostala predavanja preko Teamsa, odnosno prvih šest seminarskih susreta (Hobbes) preko zoom-a, a ostalih šest (Kant) nakon prvog kolokvija preko Teamsa (detaljan raspored s temama predavanja i seminara možete pronaći u silabusu, koji je objavljen u nastavnim materijalima). Poveznica za zoom predavanja i seminare bit će objavljena u nastavnim materijalima na intranetu, dok će predavanja i seminari na Teamsu biti zakazivani nekoliko dana unaprijed i o tome ćete dobivati obavijest na e-mail.       

S obzirom na online način rada, konzultacije će se odvijati putem jedne od dvije navedene platforme, uz prethodnu najavu e-mailom. Pitanja u vezi gradiva nam možete postavljati i na forumu na intranet stranici kolegija, a za komunikaciju sa mnom možete se služiti i stranicom tima, odnosno seminarske grupe na MS Teamsu. Individualno nam se naravno možete obraćati i putem e-maila.  

Sva ispitna literatura skenirana je i postavljena u repozitorij kolegija na intranetu (u mapama e-predavanja, e-seminar Hobbes i seminar Kant), s izuzetkom poglavlja o Bodinu koje će biti dodano uskoro. U repozitoriju možete također pronaći i power point prezentacije uz predavanja o Bodinu, Lockeu, Rousseauu i Hegelu te za seminar iz Kanta.

Ostale važne informacije o kolegiju nalaze se u silabusu.

Za sva daljnja pitanja, slobodno nam se obratite.

Doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Popis obavijesti