Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, univ. mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:

  1. 1. Kulenović, Enes (ur.), 2013: Moderna politička teorija, Fakultet političkih znanosti, Zagreb: Hobbes (str. 37-83), Locke (str. 85-125), Burke (str. 155-202), Hegel (str. 203-255), Tocqueville (str. 257-290), Mill (str. 291-330) 2. Maier, Hans/Rausch, Heinz/Denzer, Horst, 1988: Klasici političkog mišljenja I-II, Golden marketing, Zagreb; knjiga I: Od Platona do Hobbesa: Bodin (str. 265-286); knjiga II: Od Lockea do Maxa Webera: Montesquieu (str. 50-63), Federalist (str. 67-83), Kant (str. 146-174), Marx (str. 248-275). 3. Strauss, Leo/Cropsey, Joseph (ur.), 2006: Povijest političke filozofije, Golden marketing, Zagreb: Rousseau (str. 399-414);
  2. Thomas Hobbes, 2004: Levijatan, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (uvod, str. 11-13; pogl. X-XXI, str. 66-154; pogl. XXVI, str. 180-196; pogl. XXIX, XXX, str. 216-236).;
  3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1989: Osnovne crte filozofije prava, Veselin Masleša i Svjetlost, Sarajevo, bibl. Logos (Predgovor, str. 7-19; Uvod, §§1-32, str. 21-79; Prvi dio; Apstraktno pravo; §§34-53, str. 80-107, §§65-68, str. 128-134, §§71-77, str. 139-148, §§81-83, str. 156-160, Drugi dio: Moralitet; §§105-114, str. 188-200, §§121-138, str. 214-244, Treći dio: Običajnost; §§142-157, str. 272-287; prvi odsjek: Obitelj, §§158-181, str. 287-317; drugi odsjek: Građansko društvo §§182-211, str. 318-340, §§229-256, str. 355-370; Treći dio, treći odsjek: Država; §§257-265, str. 370-382, §§271-320, str. 397-447).;


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva:

Ponedjeljkom u 12:00 sati, dekanat, uz prethodni dogovor


19.05.2020

Način održavanja 2. kolokvija i promjena rasporeda nastave

Budući da je sredinom semestra došlo do produženja nastave iz prvog dijela gradiva, a kako bi se 2. kolokvij i ispiti održali u predviđenim terminima (prema starom silabusu, odnosno važećim terminima za ispite objavljenima na internetskoj stranici fakulteta), preostala predavanja i seminari održat će se u tjednu od 25.-29. svibnja, prema sljedećem rasporedu:

1. predavanje iz Hegela - ponedjeljak, 25. svibnja, u 13.45h

Seminar Kant (Državno pravo, 2.dio) - ponedjeljak, u 15.30h (sve seminarske grupe)

2. predavanje iz Hegela - srijeda, 27. svibnja, u 13.45h

Seminar Kant (Međunarodno pravo) - srijeda, 27. svibnja (sve seminarske grupe)

Drugi kolokvij moguće je polagati na jedan od dva načina:

1. pisano 1. i 3.6. (pon i sri) u A dvorani, na Fakultetu političkih znanosti, svaki od navedenih dana u 3 grupe po 10 studenata, u sljedećim terminima: pon (1.6.) u 12, 13.30 i 15h, sri (3.6.) u 10, 12 i 14h, prema uputama i uz pridržavanje mjera navedenih u Odluci o preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Fakultetu političkih znanosti, objavljenoj na mrežnoj stranici fakulteta.

2. oni studenti koji zbog objektivnih razloga (mjesto boravka, zdravstveni rizici) ne mogu doći na fakultet pisati kolokvij, moći će odgovarati usmeno preko zoom-a u istom tjednu od čet do kraja tjedna.

Najtoplije preporučujem svima koji mogu doći pisati kolokvij na fakultet, da to i učine jer ne mogu jamčiti da ću stići usmeno ispitati sve koji bi se odlučili za odgovaranje preko zoom-a do prvog ispitnog roka 8.6. Zbog toga će i prednost pri usmenom ispitivanju imati studenti koji nemaju mjeto prebivališta/boravka u Zagrebu, odnosno oni s opravdanim zdravstvenim razlozima.

Za izlazak na kolokvij potrebno je prijaviti se upisivanjem imena i prezimena na jedan od dva Google docs dokumenta (po jedan za svaki način polaganja kolokvija), koji će sutra nakon seminara biti objavljeni u nastavnim materijalima. Jedan/jedna student/ica može se prijaviti samo za jedan način polaganja kolokvija, odnosno isto ime i prezime smije se nalaziti samo na jednom dokumentu. Redoslijed prijavljivanja nije važan jer ću ja odlučiti o rasporedu polaganja, kako pisanog kolokvija na fakultetu, tako i usmenog odgovaranja preko zoom-a. Bude li više prijavljenih za pisani kolokvij na fakultetu nego što je trenutno raspoloživih mjesta (oko 60), osigurat će se dodatni termini. Brisanje tuđih imena na dokumentima najstrože je zabranjeno. Ako utvrdim da je netko brisao druge, bit će mu/joj zabranjen izlazak na kolokvij. Prijavljivanje će biti moguće do četvrtka, 21. svibnja u 20h.

Na isti način održavat će se i ispitni rokovi iz Povijesti političkih ideja u lipnju i srpnju, ne dođe li do dodatnog popuštanja mjera, u kojem slučaju će se ispiti održavati isključivo na fakultetu.

U nastavnim materijalima također je objavljena preostala obavezna ispitna literatura (Montesquieu, Federalist, Kant, Marx), potrebna za pripremu drugog kolokvija. Poglavlje "Jean-Jacques Rousseau" iz "Povijesti političke filozofije" već se otprije nalazi u nastavnim materijalima, kao i poglavlje o Millu u knjizi "Moderna politička teorija".

Ispitna literatura koja se odnosi na gradivo 1. kolokvija (potrebna za pripremu ispita onima koji nisu položili prvi kolokvij) također se i dalje nalazi u nastavnim materijalima.

Seminari iz Kanta sutra, 20. svibnja ("Državno pravo", 1.dio) održat će se prema uobičajenom rasporedu: prva grupa 13.45, druga grupa 15.30h.

Za sva dodatna pitanja, stojim vam na raspolaganju.

Srdačno,

Domagoj Vujeva

Popis obavijesti