Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, univ. mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:

  1. 1. Kulenović, Enes (ur.), 2013: Moderna politička teorija, Fakultet političkih znanosti, Zagreb: Hobbes (str. 37-83), Locke (str. 85-125), Burke (str. 155-202), Hegel (str. 203-255), Tocqueville (str. 257-290), Mill (str. 291-330) 2. Maier, Hans/Rausch, Heinz/Denzer, Horst, 1988: Klasici političkog mišljenja I-II, Golden marketing, Zagreb; knjiga I: Od Platona do Hobbesa: Bodin (str. 265-286); knjiga II: Od Lockea do Maxa Webera: Montesquieu (str. 50-63), Federalist (str. 67-83), Kant (str. 146-174), Marx (str. 248-275). 3. Strauss, Leo/Cropsey, Joseph (ur.), 2006: Povijest političke filozofije, Golden marketing, Zagreb: Rousseau (str. 399-414);
  2. Thomas Hobbes, 2004: Levijatan, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (uvod, str. 11-13; pogl. X-XXI, str. 66-154; pogl. XXVI, str. 180-196; pogl. XXIX, XXX, str. 216-236).;
  3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1989: Osnovne crte filozofije prava, Veselin Masleša i Svjetlost, Sarajevo, bibl. Logos (Predgovor, str. 7-19; Uvod, §§1-32, str. 21-79; Prvi dio; Apstraktno pravo; §§34-53, str. 80-107, §§65-68, str. 128-134, §§71-77, str. 139-148, §§81-83, str. 156-160, Drugi dio: Moralitet; §§105-114, str. 188-200, §§121-138, str. 214-244, Treći dio: Običajnost; §§142-157, str. 272-287; prvi odsjek: Obitelj, §§158-181, str. 287-317; drugi odsjek: Građansko društvo §§182-211, str. 318-340, §§229-256, str. 355-370; Treći dio, treći odsjek: Država; §§257-265, str. 370-382, §§271-320, str. 397-447).;


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva:

Ponedjeljkom u 12:00 sati, dekanat, uz prethodni dogovor


20.04.2020

I. Kolokvij

Prvi kolokvij će se održati od utorka 21. travnja do četvrtka 30. travnja. Svakoga dana bit će objavljeni zoom linkovi putem kojih se kandidati trebaju prijaviti u zakazano vrijeme.

Vremenski plan ispitivanja nalazi se u opširnijem sadržaju ove obavijesti.

 

Luka Ribarević

POVIJEST POLITIČKIH IDEJA

           

I. KOLOKVIJ


21.04. Utorak

 

9.00-9.45

Alduk Sara

Aleksić Bruno

 

9.45-10.30

Andrijašević Rea

Belavić Fran

 

10.30-11.15

Blažević Juliana

Car Helena

 

11.15-12.00

Cerovečki Antun

Certa Antonela

 

16.00-16.45

Crnić Laura

Curić Roko

 

16.45-17.30

Čelar Ana

Čizmić Borna

 

22.04. Srijeda

 

9.00-9.45

Čižmar Erika

Čupar Antonela

 

9.45-10.30

De Zan Bruno

Diminić Leonarda

 

10.30-11.15

Divić Matea

Dobrinić Kristina

 

11.15-12.00

Dragosavac Slađana

Ećimović Domagoj

 

16.00-16.45

Eterović Ante

Ferrer Daniel

 

16.45-17.30

Golubović Reiser Nikola

Halovanić Dominik

 

23.04. Četvrtak

 

14.00-14.45

Jačmenica Morana

Jendrijev Barbara

 

14.45-15.30

Jurković Josipa

Klišanin Marjan

 

15.30-16.15

Kogoj Matea

Kokot Adriano

 

16.15-17.15

Korbar Ela

Koščak Mihael

Kovačević Dorjan

 

27.04. Ponedjeljak

 

9.00-9.45

Krklec Viktor

Kujundžić Adrian Roko

 

9.45-10.30

Lacković Lucija

Lujanac Ivona

 

10.30-11.15

Malinovska Bojana

Maretić Gregurić Morana

 

11.15-12.00

Meštrović Ivona

Noršić Karlo

 

28.04. Utorak

 

9.00-9.45

Pavković-Šolman Ivan

Petković Nika

 

9.45-10.30

Petoš Patrik

Pižeta Fran

 

10.30-11.15

Popović Jelena

Posavec Patrik

 

11.15-12.00

Potočki Patrik

Pračinec Lovro Nikola

 

16.00-16.45

Rajković Matej

Romić Željko

 

16.45-17.30

Salijević Valentina

Sančić Marin

 

29.04. Srijeda

 

9.00-9.45

Savanović Petra

Sirotić Karla

 

9.45-10.30

Skočak Nina

Slipac Robert

 

10.30-11.15

Strunje Ana

Sušec Tonka

 

11.15-12.00

Šarić Tereza

Škoko Gavranović Pavao

 

16.00-16.45

Šušnjara Frano

Tikvić Kristina

 

16.45-17.30

Vedak Karlo

Vedriš Matija

 

30.04. Četvrtak

 

9.00-9.45

Tokalić Jasmina

Tomšić Ana

 

9.45-10.30

Topić Dragana

Vapnar Anamarija

 

10.30-11.15

Vratović Petar

Vučen Andrej

 

11.15-12.00

Vukoja Pavo

Vuković Eugen

 

13.00-13.45

Zemunik Bartul

Zorić Viktoria

Popis obavijesti