Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


26.03.2020

Revidirani silabusi i seminar iz Hobbesa

Drage kolegice i kolege,

 

nadam se da ste svi dobro. Kako se situacija u kojoj se nalazimo vjerojatno neće promijeniti neko duže vrijeme, nastojimo iznaći način koji će biti najprimjereniji za izvođenje nastave. Sudeći po iskustvima nastavnika i studenata, aplikacija Zoom bi trebala omogućiti relativno kvalitetan nadomjestak za nastavu u učionici. Stoga sam odlučio nastavu koja slijedi, jednako kao i kolega Vujeva, držati putem te aplikacije. 

Pozivne linkove za seminare i predavanja naći ćete objavljene u nastavnim materijalima.

 

Prvi smo seminar iz Hobbesa održali na uobičajeni način, u učionici. Gradivo drugog seminara sam vam isprva poslao obrađeno u tekstualnom obliku, a zatim sam drugi, kao i treći seminar učinio dostupnim u audio formatu. Kako bih vam omogućio da i to gradivo prođete u interaktivnom obliku zajedno sa mnom, drugi i treći seminar ćemo održati i preko Zoom aplikacije za sve seminarske grupe odjednom, a prije negoli nastavimo s gradivom koje slijedi.

 

Drugi seminar (politička antropologija i prirodno stanje) održat ćemo sutra, u petak 27. ožujka s početkom u 19:00 sati. Sastanak će biti otvoren već od 18:30 kako bismo mogli na vrijeme savladati eventualne tehničke poteškoće.

 

Treći seminar (prirodno pravo i prirodni zakoni) održat ćemo u subotu, 28. ožujka s početkom u 11:00 sati. Nakon toga nastavljamo s nastavom u uobičajenim terminima.

 

U nastavnim materijalima naći ćete revidirane silabuse za predavanja i seminar iz Hobbesa. U njima su unesene promjene koje su bile potrebne prvo zbog moje bolesti, a zatim i zbog epidemije. Najvažnije promjene odnose se na termin i način izvođenja kolokvija. Kolokviji će biti usmeni i održavat će se putem Zoom aplikacije. Prvi kolokvij održat će se u tjednu od 20. do 24. travnja, a drugi u tjednu od 8. do 12. lipnja. Nakon prvog kolokvija predavanja iz Montesquieua, Rousseaua i Hegela nastavit će se u ponedjeljak 27. travnja.

 

Srdačno vas pozdravljam,

 

Luka Ribarević

Popis obavijesti