Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


25.03.2020

Locke (ppt) i ispitna literatura

U podmapi e-predavanja objavljena je ppt prezentacija uz predavanje o Johnu Lockeu. Prvih 12 slajdova odnosi se na današnje predavanje, a preostalih 10 na predavanje koje će se održati u ponedjeljak. 

U repozitoriju sam također objavio i udžbenik "Moderna politička teorija", iz kojega su poglavlja o Hobbesu, Lockeu, Burkeu, Hegelu, Tocquevilleu i Millu ispitna literatura, odnosno liteartura za kolokvije.

S obzirom da do udžbenika "Klasici političkog mišljenja" (iz kojega biste za prvi kolokvij trebali pripremiti poglavlje o Bodinu) u trenutnim okolnostima ne možete doći, a nemamo ga u pdf-u, ispitna literatura za Bodina bit će tekst Dragutina Lalovića (str. 227-237) koji je objavljen u podmapi e-predavanja. Sva literatura za prvi kolokvij sada je dostupna na intranetu (Machiavellija pripremate prema predavanjima).

Potraje li situacija u kojoj se nalazimo do ispitnih rokova odnosno drugog kolokvija, osigurat ćemo i pdf poglavlja iz udžbenika "Klasici političkog mišljenja", koji su vam potrebni za pripremu drugog kolokvija (poglavlje o Rousseau iz "Povijesti političke filozofije" već se nalazi u repozitoriju).

Srdačno,

Domagoj Vujeva    

Popis obavijesti