Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


16.04.2019

Rezultati I. kolokvija 8.4.2019.

REZULTATI I. KOLOKVIJA IZ POVIJESTI POLITIČKIH IDEJA OD 8.4.2019.

 

Položili su:

 

Bedeković Ivana                                 2

Begić Manuela                                    5

Bičić Marko                                        2

Blažanović Nikolina                             5

Brdarić Ivana                                      4

Budiša Marija                                      2-

Bučić Suzanna                                     2

Čalo Mario                                           4

Čuić Bruna                                          2

Despot Sandra                                     4

Dragović Ivan Dominik                          2

Filipčić Ronald                                      3

Franjčić Andrijana                                 2

Galić Ante                                            4

Gojak Marija Tereza                              4

Grobrlšek Ivan                                     3

Hlaić Lorena                                        2

Horvat Marlena                                    2

Ivanek Mateo                                      2-

Jurišić Fran                                         2

Kasalo Ena                                          3

Kajgana Matko                                    2

Kero Šime                                           2

Kišiček Darijo                                      5

Klisović Ursula                                     2

Korenić Michelle                                  2

Križmančić Lea                                    5

Lukić Nikolina                                      3

Lugarić Marta                                      4

Mađaroš Helena                                  5+

Marjanović Marko                                2-

Majerić Filip                                        2

Meczner Viktor                                    5

Miholjević Frano                                  3

Miličić Antonia                                     2

Mišić Mia                                            3

Novak Dora                                        5+

Novak Nika                                         5+

Pajk Ema                                            2

Pavlinić Maja                                       3

Pavlović Ivana                                     3

Lea Pavlović                                        5+

Perak Marko                                        4

Poschko Ivan                                      2

Rastović Antonio                                 3

Slaviček Marija                                    2-

Stanić Damjan                                    5

Stipić Matej                                        2-

Svib Elena                                          4

Šalat Fran                                          2-

Šarić Patrik                                         3

Šimić Filip                                           5

Štampar Lisa-Maria                              2

Šunjić Josipa                                       2-

Šunjić Petar                                         3

Velerajter David                                   3

Vlašić Lea                                           2

Vuković Željana                                   3

Žeželić Karla                                       5+

 

Uvid u kolokvije moguć je u terminu konzultacija, u petak 26. travnja 2019. u 15.15.

 

izv.prof. Luka Ribarević

Popis obavijesti