Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


06.06.2016

Rezultati II. kolokvija od 03.06.2016.

REZULTATI II. KOLOKVIJA IZ POVIJESTI POLITIČKIH IDEJA

03.06.2016.

 

 

I. grupa

 

Antekolović Lucija                              4

Arlović Ivan                                       2

Badovinac Filip                                   5-

Baras Slavko                                      2-

Božinović Gloria                                 2

Buconić Tereza                                   5

Burić Valerija                                      2-

Curkovečki Ines                                  2

Dabo Marina                                      4

Dumbović Mia                                    3

Đurić Petra                                         5

Geto Ivana                                         2

Gogoladze Giorgi                                3

Grganović Valentina                            5

Hećimović Ivan                                   3

Hrvatin Emanuel                                 2

Iličić Kristina                                      23

Ivić Patricia                                         2

Jurko Ela                                             2

Klopotan Tesa                                     34

Kodrnja Tea                                        5

Kostić Ariana                                       5

Kučić Antonia                                      2 

Linarić Valentina                                  2-

Malinović Aleta                                    2-

Mikulaš Dorotea                                   4

Ročić David                                         2

 Sesar Paula                                        2

 

 

II. grupa

 

Ćuća Ana                                            2

Kutlača Saša                                        2

Lučić Luka                                           2

Mance Vilim                                         2+

Manojlović Mona                                  4 

Marinković Luka                                   3

Marinović Bruna                                   32

Matijević Martina                                 34

Mihaljinec Robert                                 4

Mikašinović-Komšo Matej                      5

Milošić Tomislav                                   2

Musinov Filipa                                     5

Orešković Kristijan                               2

Pinjuh Klara                                        5

Pleše Edo                                           4

Poljuha Josip                                      3

Potočnjak Paulo                                  2

Prlender Pavao                                    2-

Pucko Lorena                                      2-

Puljić Josipa                                        2

Roglić Bruno                                       34

Smoljanec Dora                                   2-

Špiranec Ivana                                     23

Šprljan Luka                                        2

Štorga Ana                                           5

Tončić Valentina                                    2

Urban Andrija                                       2-

Vidmar Goran                                       2-

Vidović Tomislav                                   5

Vučković Marko                                     4

 

 

Uvid u kolokvije i dogovor za usmeni ispravak održat će se u srijedu, 8. lipnja u 17 sati. Usmenom ispravku isključivo negativne ocjene mogu pristupiti samo oni studenti koji su izašli na kolokvij.

 

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

 

 

Popis obavijesti