Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


04.06.2015

Rezultati drugog kolokvija

Rezultati drugog kolokvija iz „Povijesti političkih ideja“, održanog 1.6. 2015.:

 

Položili su:

 

1. grupa (A dvorana):

 

Bosiljevac Ivana                                -5

Crnica Mate                                       +4

Ćurdo Antonia                                   3

Fabriš Marina                                     +4

Flanjak Valentina                               -2

Grgurinović Ivan                               2

Grivac Dominik                                 5

Hižman-Perošić Mirta                        5

Hlebe Igor                                          +3

Iličić Ivana                                         -2

Indir Mislav                                       -2

Jurlina Ivana                                      +4

Karas Adriana                                               2

Kozjak Petra                                      -5

Kranželić Valentina-Dominika          +4

Krizmanić Korina                              -5

Krševan Dovranić Juraj                     2

Poljak Željko                                      3

 

2. grupa (C dvorana):

 

Jurač Matea                                        4

Jurić Josipa                                         -2

Malinar Ante                                      +3

Marušić Anamarija                             +3

Matković Mateja                                2

Miculinić Ana                                    2

Mikulin Tomislav                               5

Milić Filip                                          +3

Nanić Hanan                                      2

Novak Tin                                          -2

Ostojić Alenka                                   -3

Pavlović Antonio                               +2

Petrović Valentino                             5

Popović Fabijan                                 -3

Roginek Karlo                                   -5

Roginić Greta                                    +2

Runje Leon                                        5

Sačer Nikolina                                   4

Sršen Dario                                        2

Suknaić Ivan                                      5

Šaban Josip                                        nečitko

Šćuric Ariana                                     -4

Šimunović Dora                                 5

Škorjanc Karla                                   5

Tičak Antonio                                    5

Varenina Martin                                 -3

Zebić Anamarija                                -4

 

 

 

Uvid u kolokvij i dogovor za usmeni (za studente koji su izašli na kolokvij, a nisu položili) održat će se u ponedjeljak, 8.6. u 11h. Kolega Josip Šaban treba doći pročitati svoj kolokvij.

 

Dr. sc. Domagoj Vujeva

Popis obavijesti