Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, univ. mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:

  1. 1. Kulenović, Enes (ur.), 2013: Moderna politička teorija, Fakultet političkih znanosti, Zagreb: Hobbes (str. 37-83), Locke (str. 85-125), Burke (str. 155-202), Hegel (str. 203-255), Tocqueville (str. 257-290), Mill (str. 291-330) 2. Maier, Hans/Rausch, Heinz/Denzer, Horst, 1988: Klasici političkog mišljenja I-II, Golden marketing, Zagreb; knjiga I: Od Platona do Hobbesa: Bodin (str. 265-286); knjiga II: Od Lockea do Maxa Webera: Montesquieu (str. 50-63), Federalist (str. 67-83), Kant (str. 146-174), Marx (str. 248-275). 3. Strauss, Leo/Cropsey, Joseph (ur.), 2006: Povijest političke filozofije, Golden marketing, Zagreb: Rousseau (str. 399-414);
  2. Thomas Hobbes, 2004: Levijatan, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (uvod, str. 11-13; pogl. X-XXI, str. 66-154; pogl. XXVI, str. 180-196; pogl. XXIX, XXX, str. 216-236).;
  3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1989: Osnovne crte filozofije prava, Veselin Masleša i Svjetlost, Sarajevo, bibl. Logos (Predgovor, str. 7-19; Uvod, §§1-32, str. 21-79; Prvi dio; Apstraktno pravo; §§34-53, str. 80-107, §§65-68, str. 128-134, §§71-77, str. 139-148, §§81-83, str. 156-160, Drugi dio: Moralitet; §§105-114, str. 188-200, §§121-138, str. 214-244, Treći dio: Običajnost; §§142-157, str. 272-287; prvi odsjek: Obitelj, §§158-181, str. 287-317; drugi odsjek: Građansko društvo §§182-211, str. 318-340, §§229-256, str. 355-370; Treći dio, treći odsjek: Država; §§257-265, str. 370-382, §§271-320, str. 397-447).;


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva:

Ponedjeljkom u 12:00 sati, dekanat, uz prethodni dogovor


19.04.2015

Rezultati I. kolokvija od 13.04.2015.

REZULTATI I. KOLOKVIJA IZ POVIJESTI POLITIČKIH IDEJA

13.04.2015.

 

 

I. grupa

 

Andrašek Damir                      2-

Blažek Lucija                          2+

Burić Mia                                3

Crnica Mate                            5

Cvrtila Leon                            nečitko           

Ćurdo Antonia                        4

Ćurić Marin                            2

Doričić Sunčana                      4+

Drlje Katarina                         3

Fabriš Marina                         5

Ferk Mladen                           4-

Flanjak Valentina                    2-

Hižman-Perošić Mirta               4

Jurišić Andrea                         4

Kuljanac Žaklina                     3+

Matković Mateja                     2

Osmeričić Martina                  3

Pavlović Antonio                    2-

Petrović Valentino                  3

Poljak Željko                          5-

Roginić Greta                         2-

Runje Leon                            3

Suknaić Ivan                          5

Tičak Antonio                         4+

 

II. grupa

 

Bosiljevac Ivana                      5

Brečevac Antonio                    2-

Dovranić Juraj Krševan            3

Garašić Elena                         2

Grevac Dominik                      4+

Grgurinović Ivan                     4

Hlebec Igor                            5

Hrdalo Monika                        2

Iličić Monika                           2-

Jurišić Ines                             2-

Jurlina Ivana                           5

Jušić Luka                              2

Kotlar Barbara                        4-

Kozjak Petra                           5

Krizmanić Korina                     2

Malinar Ante                          2

Marušić Anamarija                  4+

Miculinić Ana                          5

Mikulin Tomislav                     5

Milić Filip                               3

Nanić Hanan                          3-

Pavlović Senčić Mateja            5

Pervan Josipa                         2

Petrović Filipa                         2-

Roginek Karlo                         5

Sačer Nikolina                         5

Simić Paulo                             4+

Smoljo Ivana                           4-

Sršen Dario                             2

Šaban Josip                             5

Šarić Maja                               2-

Šćuric Ariana                           3

Valjak Valentina                       4+

Varenina Martin                       2

Zebić Anamarija                       5+ 

 

Uvid u kolokvije bit će moguć u ponedjeljak, 20. travnja od 14.30 do 17 sati. U istom terminu održat će se i dogovor za usmeni ispravak kolokvija za one studente koji su na kolokvij izašli, ali ga nisu položili. Studentice Keserić i Lindić obvezne su doći na konzultacije u navedenom terminu. Također, moli se kolega Cvrtila da dođe pročitati svoj kolokvij.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Popis obavijesti