Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Povijest političkih doktrina

Povijest političkih doktrina


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55517

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija izložiti pojmovno određenje političkih doktrina, njihove tipove, nastanak i konstitutivne elemente. U ovoj akademskoj godini izvedbeni program predmeta fokusira se na tri izvorne i najkarakterističnije moderne doktrine: liberalizam, konzervativizam i socijalizam. Sve one tvorevine su modernog doba i nastoje dati odgovor na neke temeljne probleme i pitanja moderne: pojavu modernog građanskog društva obilježenog kapitalističkim ekonomskim odnosima, proklamiranje i pozitiviranje općih prava čovjeka i građanina, nastanak moderne države-nacije, zahtjeve za demokratskim legitimiranjem najviše državne vlasti. U predavanjima će se razmatrati nastanak i razvoj navedenih političkih doktrina, njihovi podtipovi te zajednički konstitutivni elementi: određeno viđenje ljudske prirode isticanje njenih potencijala ili ograničenja kritika postojećeg društvenog poretka, ideal dobrog poretka te sredstva kojima se taj poredak treba ostvariti. U seminaru će se preko studentskih prezentacija izvornih tekstova obraditi najvažniji predstavnici svake od doktrina (Mill, Constant, Burke, de Maistre, Marx, Kautsky, Lenjin i drugi). Ambicija je kolegija studentima omogu ć iti primjeren kritički pristup poimanju prirode politi č kih doktrina, njihove funkcije u politi č kom procesu , njihovih povijesnodru š tvenih korijena i povijesne bilance te njihove relevantnosti za promišljanje suvremenih društvenih problema.

LITERATURA:


NASTAVA

5. SEMESTAR

Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


7. SEMESTAR

Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti

24.09.2020
Ispit 25.9.
Ispit 25.9. održat će se preko zoom-a, u 12h. https://us02web.zoom.us/j/84727171077    
10.09.2020
Ispit 11.9.
Ispit 11.9. će se održati preko platforme zoom, u 12.30h. https://us02web.zoom.us/j/85784363291   Domagoj Vujeva  
08.07.2020
Ispit 10.6.
Ispit iz Povijesti političkih doktrina u petak, 10. srpnja održat će se preko zoom-a, u 16h. Svi studenti trebaju se prijaviti u isto vrijeme preko donjeg linka pa će, ovisno o broju pristupnika, biti napravljen raspored polaganja. https://us02web.zoom.us/j/83319566460 Domagoj Vujeva    
26.02.2020
Rezultati ispita, održanog 21.2.2020.
Divković Agata          1 Gojak Marija Tereza   4 Poschko Ivan            1 Stojanović Petra        2 Šimek Senna             4 Uvid i upis ocjena održat će se u petak, 28.2. u 12h. Domagoj Vujeva
03.02.2020
Rezultati drugog kolokvija, održanog 31.1.2020.
Budić Karlo             3 Ćuić Bruna              4 Grgić Romana         +5 Lugarić Marta          -3 Meczner Viktor        +4 Merkaš Mateja        +4 Novak Dora             5 Novak Nika              5 Pavlović Lea            -5 Plejić Marko            -3 Poschko Ivan          +2 Stanić Damjan         -5 Šimić Filip               -5 Vidinić Vlatka          +4 Zec Petar                 2 Žeželić Karla             4   Uvid u kolokvij i upis ocjena za studente koji su položili cijeli ispit održat će se u ponedjeljak, 10.2.2020., u 12h. Domagoj Vujeva
30.01.2020
Termin 2. kolokvija
Drugi kolokvij iz PPD-a održat će se u petak, 31.1. u 13.45h, u Dvorišnoj dvorani. 
08.12.2019
Rezultati prvog kolokvija, održanog 6.12.
Budić Karlo            -2 Ćuić Bruna              5 Horvat Tomislav    +2 Lugarić Marta          4 Meczner Viktor       -5 Merkaš Mateja         5 Meštrović Dora         3 Novak Dora            +3 Novak Nika            +4 Pavlović Lea            -5 Plejić Marko             -2 Poschko Ivan            1 Stanić Damjan          -3 Šimić Filip                 4 Vidinić Vlatka            -3 Žeželić Karla             +5   Uvid u kolokvij moguć je u petak, 13.12. u 15.30h. Domagoj Vujeva
05.12.2019
Termin prvog kolokvija
Prvi kolokvij iz "Povijesti političkih doktrina" održat će se u petak, 6.12. u 13.45h, u Dvorišnoj dvorani. Domagoj Vujeva
27.11.2019
Gostujuće predavanje prof. Davida Jamesa
Poštovane kolegice i kolege, Zadovoljstvo mi je i ovim putem vas još jednom pozvati na gostujuće predavanje prof. Davida Jamesa "Property and Individuality in Marx's Idea of Communism", koje će se održati u okviru kolegija "Povijest političkih doktrina", u petak, 29. studenog, u dvorišnoj dvorani, s početkom u 12h.  Obavijest je objavljena i na web stranici fakulteta, gdje možete pronaći i više informacija o gostujućem predavaču. U petak se neće održati seminarska nastava, kao ni redovne konzultacije. Domagoj Vujeva
21.11.2019
Održavanje nastave za vrijeme štrajka
S obzirom da je za sutra najavljen štrajk na fakultetu, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica obavještavam vas da će se nastava iz Povijesti političkih doktrina održati prema uobičajenom rasporedu . 
04.11.2019
Obavijest o nadoknadi nastave
S obzirom da je zbog održavanja Jesenske škole o Tajvanu i Istočnoj Aziji na fakultetu termin utorkom u 17.15 u Fabkovićevoj zauzet, sutra se neće održati nadoknada nastave iz PPD-a. Sljedeće predavanje i seminar imamo prema redovnom rasporedu, u petak, a nadoknadu ćemo odraditi tjedan nakon toga, u utorak 12. 11. (predavanje u Fabkovićeoj 4k u 17.15, seminar u Dvorišnoj dvorani u 19h) te u utorak 19.11. (u istim predavaonicama i terminima). Domagoj Vujeva
17.10.2019
Otkazivanje nastave (18.10.)
Nastava iz predmeta "Povijest političkih doktrina" (predavanje i seminar) neće se održati u petak, 18.10. zbog spriječenosti nastavnika. Termin nadoknade bit će objavljen tijekom sljedećeg tjedna. Domagoj Vujeva
13.09.2019
Rezultati ispita od 13.9.
Batinić Sven       3 Burić Valerija      3 Marić Ivka          4 Šarić Klara          2   Uvid i upis ocjena održat će se u ponedjeljak, 16.9. u 12h. Domagoj Vujeva
18.02.2019
Rezultati ispita od 15.2.
Glumac Andriana   1 Klišenić Katarina    3 Mišković Marija      1 Puš Domagoj         1 Talijić Filip           +4 Vladova Ivan         5   Uvid u ispit i upis ocjena održat će se sutra, 19.2. u 12h.
05.02.2019
Rezultati ispita od 1.2.2019.
Gjuraš Car Antun  2 Klišenić Katarina   1 Prigradić Joško    +4   Uvid u ispit i upis ocjena održat će se sutra, 6.2.2019. u 12h.
03.12.2018
Seminarska literatura za petak, 7.12.
S obzirom da su u silabusu navedena dva Marxova teksta, kako ne bi bilo zabune, za seminarski susret u petak potrebno je pročitati "Građanski rat u Francuskoj" (prezentacija: Puš).   Domagoj Vujeva
22.10.2018
Schmitt: "Doba depolitizacija i neutralizacija"
Tekst za seminarski susret u petak, 26.10., možete pronaći u repozitoriju.   Domagoj Vujeva
15.09.2016
Ispit 16.9.
Ispit (pisani) iz predmeta "Povijest političkih doktrina", 16.9.2016. održat će se u Vijećnici u 12h.   Domagoj Vujeva
04.07.2016
Rezultati ispita iz predmeta "Povijest političkih doktrina" od 24.6.2016.
Petra Škokić             5 Igor Hlebec               4