Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Povijest vijesti

Povijest vijesti


OSNOVNI PODACI

Šifra:

103574

ECTS:

5.0

Nositelji:

Izvođači:

doc. dr. sc. Dunja Majstorović Jedovnicki - Seminar

doc. dr. sc. Dunja Majstorović Jedovnicki - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Temeljni cilj predmeta jest upoznati studente/studentice s poviješću vijesti kao osnovnim novinskim rodom. Vijest je temelj novinarstva, i istraživanje povijesti tog novinskog roda sublimira sve ono što se u novinarskoj profesiji događalo od njezinih prapočetaka do danas. Kroz strukturu i vrijednost vijesti možemo razabrati kako se razvijalo novinstvo u posljednja tri stoljeća, u svijetu i u Hrvatskoj. Također, ovaj kolegij pruža kritički pogled na medije i osobe koje su odredile vrijeme u kojem su djelovali. U proučavanju novinskih rodova studenti će koristiti preslike starih novina koje su izlazile u Hrvatskoj, ali i dostupne digitalizirane novine.

LITERATURA:

  1. Briggs, Asa i Burke, Peter; Socijalna povijest medija - od Gutenberga do Interneta; Naklada Pelago (2012), str. 23-108
  2. Horvat, Josip; Povijest novinstva Hrvatske 1771-1939; Golden Marketing-Tehnička knjiga (2004), str. 167-289
  3. Novak, Božidar; Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću; Golden Marketing-Tehnička knjiga (2005), str. 559-600; 938-979
  4. Vilović, Gordana; Etički prijepori Globusa i Nacionala 1999-2000.; Hrvatska politologija, FPZ (2004), str. 29-80
  5. Vilović, Gordana; Povijest vijesti; Sveučilišna knjižara i ICEJ (2007)


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborni NOV 1-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA


14.04.2020

Obavijest 14. travnja 2020.

Poštovane kolegice i kolege,

iz ispitne literature za 1. kolokvij koji će se održati 27. travnja u 15.30 sati bit će pet pitanja koji sveukupno imaju 20 bodova.  Vrijeme trajanja je 40 minuta. Budući da niste u mogućnosti pročitati dio iz knjige Socijalna povijest medija, onda to neće ući u prvi kolokvij. Nastojat ću skenirati taj dio i postaviti na intranet tako da imate za drugi kolokvij koji bi se održao prema datumu koji je u silabusu.

U slučaju da većini studenata ne odgovara ovaj datum za prvi kolokvij onda možemo prolongirati za tjedan poslije. 

Također, kao što je najavljeno pišete esej s nadnaslovom: "Ni jedan medij nije dokinuo prethodni u svom povijesnom razvoju: primjeri izvještavanja o pandemiji Covida 19 govore o revitalizaciji radija i televizije kao medija".  Naslov možete sami kreiratiEsej  bi trebao imati najmanje pet novinarskih kartica/stranica (jedna stranica ima 30 redaka). Rok predaje mailom jest 18. svibnja 2020. Esej treba biti pisan sukladno akademskim pravilima pisanja znanstvenog i stručnog rada. Za esej se može dobiti maksimalno 20 bodova.   Eseje molim vas pošaljite na gordana.vilovic@fpzg.hr.

Drugi kolokvij se piše sukladno utvrđenom terminu iz silabusa.

S poštovanjem, Gordana Vilović

 

 

Popis obavijesti