Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Povijest fašizma

Povijest fašizma


OSNOVNI PODACI

Šifra:

92722

ECTS:

7.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Tihomir Cipek

Izvođači:

prof. dr. sc. Tihomir Cipek - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Upoznati studentice i studente s fenomenom fašizma: interpretacijama fenomena fašizma, urocima njegova nastanka, temeljnim konceptima fašističke ideologije te sa strukturama fašističkih režima. U analizi se polazi od teze kako su fašistički pokreti bili reakcija na modernu, koja je ideji mehaničkog društva željela suprotstaviti ideju nacionalne/ rasne organske zajednice kako bi se prevladali društveni sukobi koji nastaju kao neizbježni rezultat kapitalističkog načina proizvodnje. Tematizacijom fašističkih pokreta i režima u raznim europskim zemljama ukazalo bi se na specifične uvijete njegova nastanka, ideološke profiliranosti, ali i strukture pokreta i režima, čime bi se ukazalo na ideološku i političku heterogenost fenomena fašizma. Naposljetku, analiza fenomena neofašizma ukazala bi na razvoj fašizma u Europi nakon II. Svjetskog rata, stavljajući naglasak na komparativnu analizu neofašizma. Kolegij Povijest fašizma ospos oblj ava stude nte za razumijevanje utjecaja fašističkih i neofašističkih ideja na suvremene političke procese, osobito u svijetlu aktualne revitalizacije djelovanja radikalne desnice u Europi.

LITERATURA:

  1. Bartulin, Nevenko; Ideologija nacije i rase: ustaški režim i politika prema Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945.; Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, vol. 39, Zagreb (2007), str. 209-235
  2. Cipek, Tihomir,; Trijumf volje kao trijumf nacizma. Propaganda u filmu Leni Riefenstahl; Međunarodne studije, Zagreb, vol. 9, br.1 (2009), str. 94-109
  3. Freeden, Michael (ur.); Političke ideologije: Novi prikaz.; Algoritam, Zagreb (2006), str. 135-187
  4. Kuehnl, Reinhard; Oblici građanske vladavine: liberalizam-fašizam; Komunist, Beograd (1978), str. 95-187
  5. Paxton, Robert O.,; Anatomija fašizma; Tim press, Zagreb (2012)


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborni SDN 1-1 - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo
Usmjerenje HRVATSKA POLITIKA dp 1. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Tihomir Cipek:

Ponedjeljkom u 20:30, na Fakultetu


07.10.2021

Babylon Berlin

In an interview with The Wall Street Journal, one of the show's co-creators, Tom Tykwer, spoke about the era:

“At the time people did not realize how absolutely unstable this new construction of society which the Weimar Republic represented was. It interested us because the fragility of democracy has been put to the test quite profoundly in recent years... "

In the first season, Communists, Soviets and especially Trotskyists play a prominent role (the Soviet ambassador to Germany from 1923 to 1930 was former Trotsky ally Nikolay Krestinsky). The show depicts what became known as Blutmai, violence between Communist demonstrators and members of the Berlin Police in early May 1929, and extra-legal paramilitary formations promoted by the German army, known as the Black Reichswehr. In the first season, the Soviet ambassador in Berlin, who appears to be a loyal Stalinist, is involved in the massacre of Trotskyists in the printing shop, who were buried in a mass grave outside the city. According to Nathaniel Flakin, this event never happened.Nazi Party leader Adolf Hitler, on the other hand, is only mentioned in passing during the first two seasons of Babylon Berlin.

 

 

 

 

Popis obavijesti