Jezik | Language: HRV ENG
Obavijesti
Objavljeno: 3. 1. 2021. u 10:54
Uređeno: 3. 1. 2021. u 11:32
Zlatan Krajina

Drage kolege,

 

sretna Nova godina! Želim vam da vas dovede mnogo bliže dovršetku studija i društvenom životu s kontaktom.

 

Šaljem upute za idući i podsjetnik na plan rada preostalih susreta.

 

Žao mi je što šaljem tek sada (potres). Nadam se da ste vi i vaši najbliži dobro. Niže navodim tekstove za čitanje za idući petak - pročitajte koliko stignete u datim okolnostima. Svi tekstovi su u Nastavnim materijalima kao i za sve druge susrete.

 

Rezime za Kolara i Bežovana: Na kraju "maratonskog" susreta o D. Massey ostalo je nekoliko elemenata neobrađeno i pitanje je bilo da li uzeti cijeli idući susret samo za te zaostatke, a pitali ste i koji bi bili tekstovi za čitanje za taj susret, te je opcija bila i da naprosto prijeđemo na idućeg autora Baumana.

 

Odvagao sam i zaključio da je za predviđene ishode ovog kolegija ipak bolje da dovršimo ono što je preostalo iz susreta o Massey jer se to u osnovi tiče ideje "multiplicity" što je i temeljna ideja cjelokupnog narativa kolegija. S tim u vezi, idući susret će imati dva dijela: prvo dovršavanje tema vezanih uz Massey i potom isticanje perspektiva identičnog senzibiliteta, samo iz ugla eksplicitno europskih i medijskih studija.

 

Konkretno - 8.1.2020.:

 

1. dio: podsjetnik na 3 osnovne tvrdnje proistekle iz Masseynog rada; multiplicitet; isječak iz intervjua s Massey o multiplicitetu; primjeri primjene iz etnografske studije u Zadru, rgeneracija, rhythmanalsis s Aanne Cronin, heterotopija..); "activity spaces"/"throwntogetherness"; primjer film 30' "Darkest Austria", pauza

2. dio: Kako 'primijeniti' multiplicitet u istraživanju? Radionica "prostorna analiza" prema H. Lefebvreu (i shemi D. Harveya, koju ću distribuirati na susretu): uvod u prostornu analizu; radionica uz vaše slike iz doktorskog istraživanja i u sklopu toga rasprava za koju pripremite jedan obavezni (barem ovaj obavezni, s obzirom na kratko vrijeme) i jedan od sljedećih kratkih tekstova autora koji su svi dali značajan doprinos multiplicitetu u europskom kontekstu ali nismo imali prostora obuhvatiti ih, odaberite prema vašim istraživačkim intersima:

Obavezni tekst: Robins, K. (2014) Europe and its complexity: what would like to be said? Cultural Politics 10/3

Stvarno probajte barem baciti pogled i na bilo što od sljedećeg, sve su probrani i utjecajni tekstovi (suvremeni klasici), nećete ni s jednim pogriješiti:

Studenti europskih studija svakako:

Chakrabarty, D. (2000) Provincializing Europe (Princeton) – Introduction

Pieterse, J. N.  Unpacking the West: How European is Europe? u Rattansi A 1994 (ed) Racism Modernity Identity  (polity) ili 1992 Decolonization of imagination (ed. Pieterse i Parekh, Zed Books) -- FUNDAMENTALNO, ali još nije na intranetu, moram skenirati

Sakai, N. (2001) "Modernity and its critique: the problem of universalism and particularism" Multitudes 6, online link ovdje 

Ističem i tekstove koji su istovremeno za europske i medijske studente:

Förnas, J. (2011) Signifying Europe (Intellect) – ch 9 „Projecting Europe“ + Förnas, J. (2012) "European identification: symbolic mediations of unity and diversity" Global media journal 6:1 online link ovdje

Shohat, E. & Stam, R. (1997) Unthinking Eurocentrism (Routledge) – Introduction (NOVO IZDANJE)

Milevska, S. (2016) "The Renaming Machine" (o preimenovanjima na Balkanu i Skopje 2014) i Ditchev, I. (2016) "Balkan Mimesis: Kitsch as a Geographic Concept" (o tragikomičnom iskapanju identiteta na Balkanu) - dva kratka teksta, pogotovo Ditchev!, oba u Krajina & Blanuša (ur) EU Europe Unfinished (Rowman & Littlefield), najbolje skupa s Cvoro, U. "Transitional aesthetics" (o slabom poznavanju engleskog na Balkanu)

Silverstone, R. (2007) poglavlje 4 "Contrapuntal cultures" u Media and morality (Polity) (bilo bi korisno za kontekst i poglavlje 1)  -- JOŠ NIJE NA INTRANETU JER NE MOGU PRONAĆI ONLINE

Morley, D. (2009) "Beyond Global Abstraction: regional theory and the spatialisation of history" u Media Modernity and Technology (Routledge), drugost u Europi od Hegela naovamo 

na kraju za posebno ambiciozne članak A Sovietological View of Britain 

 

Plan za ostatak susreta:

15.1. Bauman - od tad nadalje možemo počinjati ranije, dogovorimo se točno kad

22.1. Benjamin

29.1. Periferija kao komunikacija (prezentiram ja; vi dajete feedback, obrćemo uloge + rasprava) - tekst čitaju oni koji žele i koji imaju neki zaostatak, ali u principu imate pauzu od čitanja i tada pišete svoje osvrte 1500-2000 riječi u kojima se osvrćete na to koja jedna ili dvije konkretne ideje obrađene do sad su i konkretno na koji način redefinirale koji aspekt vašeg istraživanja (način na koji je to probao kolega Karlović zadnji put na susretu o Massey je jako dobar primjer toga)

5.2. Imamo dva zadatka, ako ne stignemo sve, imat ćemo još jedan susret kraći da dovršimo:

1) Svatko usmeno prezentira svoj osvrt napisan do tog susreta - 5.2. je rok za predaju ovdje na stranici predmeta pod "Predaja studentskih radova" i time ste položili kolegij - a prezentacije idu ovako:

svatko pripremi kao na doktorskoj konferenciji prezentaciju od 10 min. (to je cca 1.000 riječi!) na kojoj a) obrazloži odabrani koncept i b) obrazloži primjeni kod sebe; potom ide 5 min. feedback ostalih (aktivno slušanje i davanje feedbacka je zadana aktivnost za ostale)

2) Preostalih pola sata susreta pozdravit ćemo se uz nekoliko važnih ideja koje vam nudim svesrdno za obogaćivanje samog vašeg empirijskog istraživanja iz perspektive ovog kolegija: govorit ću o preporukama za 'multidimenzionalno istraživanje i efektivno prezentiranje' H. Beckera, C. W. Millsa, O. Wellesa (da, onog Orsona Wellesa! :), C. Ginzburga., C. Knorr, E. Morina, S. Marcusa, G. Pereca, Mass Observation........) 

 

12.2. ako vrijeme bude dobro možemo se manje formalno okupiti na nekoj terasi da se pozdravimo i nazdravimo

Puno pozdrava, vidimo se!

 

Objavljeno: 14. 11. 2020. u 13:24
Uređeno: 15. 11. 2020. u 14:46
Zlatan Krajina

Drage kolege,

 

podsjećam na sinoć dogovoren plan rada i studentske obaveze na predmetu:

 

kolegij se polaže (80%) tijekom semestra, tako da svaki tjedan pročitate jedan od ponuđenih tekstova (najbliži vašem interesu) i pripremite se za raspravu u kojoj koristite navode iz teksta. Nepripremljenost je kao izostanak, koji može biti jedan, a jednom se to može zamijeniti pripremom dva teksta u istom tjednu. 

Jednom tijekom pet tematskih susreta svatko se pripremi malo više i izdvoji jednu ili nekoliko ideja, koncepata ili prisutpa iz teksta te donese svoj primjer ili iz medija ili iz svojeg doktorskog istraživanja, to predstavi i postavi dva, tri kontroverzna pitanja drugima za raspravu. Ta aktivnost je diskusatn. Raspored diskusanta je:

HALL 20.11.2020. MIHALJEVIĆ (tekst medijska/politička dimenzija), BURGER (europska)

MORLEY 27.11.2020. Cesarec (medijska), Ivanković (europska/globalna - Kina)

MASSEY 4.12.2020. Karlović 

BENJAMIN 11.12.2020. Halar 

BAUMAN 18.12.2020. Kolar (europska/moderna); Bežovan (medijska)

Predzadnji susret je moja prezentacija rada u nastajanju - tada za vas nema tjedne pripreme jer tada pišete svoje osvrte koje predajete tjedan kasnije, a na samom susretu imat ćemo opću raspravu.

Na samom kraju kolegija (zadnji susret), predajete završni osvrt u pisanom obliku (1500-2000 riječi - predajete ga uploadom u Predaja studentskih radova - lijevi izbornik) koji ima za cilj predstaviti kako bilo koja perspektiva obrađena na kolegiju može pomoći kandidatu u razumijevanju njegove teme istraživanja. Na samom susretu prezentirate jedni drugima, a ja ću pri tom izdvojiti neke neuobičajene metode istraživanja koje su koristili prethodno prezentirani autori kao podršku takvom radu.

 

Gledajući unatrag u povodu ovog kolegija, vidim da su mi najvažniji doprinos u radu na doktoratu dale ideje nastale izvan 'moje' discipline, koje mi po naslovima na prvu nisu djelovale relevantno, a poslije su postajale središnje mjesto koje mi je omogućilo da s njega bolje vidim "svoju" disciplinu i napišem rad koji je komisija ocijenila kao vrijedan doprinos "mojoj" disciplini. To bih definirao kao interdisciplinarnost u praksi i pozivam vas na taj tip otvorenosti.

 

TEKSTOVI SU POD "NASTAVNI MATERIJALI"

 

 

 

Objavljeno: 14. 11. 2020. u 18:53
Uređeno: 14. 11. 2020. u 23:21
Zlatan Krajina

STUART HALL 20.11.2020.

Ključni tekst: "The Neo-liberal revolution" (2011) u Cultural Studies 25: 6, pp 705-728.

Tekst je jedan od njegovih posljednjih eseja, u ovoj verziji vidimo sve bitne teme njegova 50-godišnjeg rada, od začetnika kulturalnih studija i aktivista New Left kao imigranta iz bivše brit. kolonije Jamajke do članstva u Britanskoj akademiji: rasa, artikulacija (spajanje), čvorište (conjuncture), kodiranje/označavanje (mediji), konstrukcija 'zdravog razuma' (ideologija i common sense) i moralne panike te rasa kao 'plutajući označitelj', kao i njegov prepoznatljiv polemički i jasni stil pisanja. Svima preporučujem, a za tekst je posebno zadužena Anja Mihaljević

 

UZ taj tekst toplo preporučujem: njegov raniji vrlo kratki i čitki osvrt na formiranje desnog populizma - probajte čitati bez da gledate koje je godine izašao, da vidite koliko je aktualan/glasnik od slova do slova: "The great moving right show" - pp. 172-186, u posthumnom zborniku Stuart Hall "Selected political writings" LW, 2017

 

Drugi tekst - opcija za izbor - za susret o Hallu je tekst koji se više bavi Europom i identitetom, ne samo nacionalnim: "Our mongrel selves", pp. 275-282 isto u u posthumnom zborniku Stuart Hall "Selected political writings" LW, 2017, priprema ga Mila Marina Burger

Za one koje dalje zanima pitanje identiteta i nacije te dijaspore preporučujem kao dodatak:

- Stuart Hall "Kome treba identitet?" Prijevod na hrvatski u zborniku Deana Dude Politika teorije: ovdje Hall izaže teorijske postavke svoje definicije identiteta, koje ću obrazložiti na predavanju

 - D. Morley: "General introduction" u još jednoj posthumnoj kolekciji Stuart Hall Essential Essays vol. 2: Identity and diaspora, Duke, 2019 

- S. Hall: "The Question of cultural identity", pp. 274-307, osobito dio o National Cultures (tekst je udžbeničkog tipa), u Modernity and its futures ed. Hall et al., Open University 1992 (a tekst završava isječkom iz A Global Sense of Place, autorice Doreen Massey, s kojom je Hall dosta surađivao zadnjih godina života i u radu community centra i kritici neoliberlizma, a koja nas je također napustila kratko nakon njega)

Naglasak na medijima i naciji:

tekst nekadašnje studentice Halla, sada umirovljene prof. s Goldsmithsa Angele McRobbie o njegovu radu o ideologiji, medijima i pripadanju: poglavlje 1 Stuart Hall and the Inventiveness of cultural studies, u njezinoj Uses of Cultural Studies (Sage 2005) - pisano gotovo kao transkript njezinih (glasovitih živopisnih) predavanja, vrlo primjereno za studij - pokazuje kako koristiti ideje Halla u analizi medija! Toplo preporučujem!

Stuart Hall: Rasističke ideologije i mediji - objašnjava ideologiju (altizerijanski pristup) i medijske politike reprezentacije - prevedno na srpski u knjizi Moć, Mediji & - ur. Čekić i Blagojević (preporuka!!)

Konačno, za vas koji budete posebno zainteresirani za samu metodu kulturnih studija:
 

David Morley: The politics of theory and method in cultural studies pp 47-52 u Stuart Hall: Conversations, Projects and Legacies ed. Henriques and Morley, Goldsmiths, 2017 (o radu poput Hallovog u današnjim uvjetima znanstvenog rada)

Morley: Stuart Hall Foundations of Cultural Studies 2019 Duke - tu je i glasoviti text "Encoding/Decoding" i "Media and ideological effect" (ENCODING JE U PDFU NA HRVATSKM)

Stuart Hall: Kulturalni studiji i njihovo teorijsko naslijeđe, prijevod na hrvatski, u Dean Duda, Politika teorije (nemam pdf, knjiga je u knjiznici)

Morley & Chen: Stuart Hall - Critical Dialogue in Cult Stud (Routledge) - knjiga s mnogo ključnih definicija poput artikulacije i "Marxism without guarantees" - u ovoj knjizi je i tekst za Borka Ivankovića (fakultativno) "On the impossibility of a global cultural studies" o Kini, ujedno uz to kolega pogledajte Ien Ang (još jedna umirovljena bivša učenica Halla) "On not speaking Chinese" ima na internetu...

 

Na predavanju ću spominjati čvorište tj conjuncture: najbrži put u tu metodu je tekst Johna Clarka "Doing the dirty work: the challenges of conjunctural analysis" u Stuart Hall: Conversations, Projects and Legacies ed. Henriques and Morley, Goldsmiths, 2017

i reprezentaciju - tekst je Stuart Hall et al eds "Representation", 1. poglavlje, drugo izdanje, Sage, postoji i prijevod na hrvatski osnovnih premisa, u pdf na internetu..

Jedna od brojnih memoarskih knjiga, biografija Halla: Stuart Hall: Familiar Stranger, Penguin Books 2018

 

U materijalima je i cjelovit popis svih Hallovih publikacija - na gotovo 80 stranica!

 

FILM koji ćemo gledati jest "The Stuart Hall Project" (John Akomfrah, 2013)

 

 

 

Objavljeno: 14. 11. 2020. u 19:50
Uređeno: 15. 11. 2020. u 16:04
Zlatan Krajina

Izbor je za SVE kolege između:

 

David Morley 2009 članak "Unanswered questions in audience studies" - medijska dimenzija (Cesarec)

ILI

David Morley 2017 niže istaknuti dijelovi knjige "Communication and Mobility" - europska dimenzija

  --- iz te knjige:  Introduction: Redefining Communications + niže navedeno poglavlje za Ivanković "Constituting Europe"  ili bilo koje treće poglavlje, pogledajte sadržaj knjige, svi ćete naći nešto za sebe (Nikica Kolar, npr: poglavlje o migrantima!) Za diskusante je određeno:

Ivana Cesarec uz Introduction (gore) priprema kao diskusantica poglavlje Geography, Topography, and Topology: Networks and Infrastructures

Borko Ivanković uz Introduction ima kao diskusant poglavlje Constituting Europe: Empires, Nations, and Techno‐zones

(Karlović - bacite oko i na poglavlje o Europi u knjizi Home Territories, dolje) 

 

Prilažem još i druge knjige Morleya :

Media, Modernity, Technology - u njoj je poglavlje koje dodatno predlažem Ivankoviću i Kolaru i Karloviću  "EurAm,  modernity, reason and alterity: After the West" , ujedno "Beyond Global Abstraction"

druga poglavlja pogotovo Rhetorics of Technological Sublime - Cesarec! I drugi koji se bave digitalnom tehnologijom

knjiga Home Territories - svakako poglavljE o Europi "Post-structuralism, postmodernity and politics of difference: At home in Europe" Karlović i o gradu (i ideologijama suburbije Dražana Halar - izrazito važan tekst za Vas)

o migracijama i hibridnim identitetima poglavlje - Kolar

U toj knjizi klljučno poglavlje o NACIJI I MEDIJIMA - Burger

o INTERDISKURZIVNOSTI - ideologiji i medijskim publikama Mihaljević knjiga Television Audiences and Cultural Studies

Mila Marina Burger: knjiga Spaces of Identity, s Kevinom Robinsom: temelji ideje identiteta i nacije u kontekstu medija i Europe - fantastična knjiga koju je nahvalio i Stuart Hall - ujedno pogledajte o "povratku nacije" u Communication and Mobility, njegovoj zadnjoj knjizi 2017, možete i to uzeti kao svoj tekst za pripremu.....

Ako vas zanima o čemu sam s njim pričao 2014 na FPZG bacite oko na tekst Non-media-centric media studies isto u prilogu

Objavljeno: 15. 11. 2020. u 14:39
Zlatan Krajina

Doreen Massey - suptilna revolucionarka u društvenim znanostima, tako bih opisao i nju (njezina predavanja) i njezin značaj: potpuno je izmijenila lice humane geografije i učinila ju zauvijek i nepovratno nezaobilaznom disciplinom za medijske studije, rodne studije, politologiju (osobito geopolitiku), europske studije i druge, a da pri tom ni o jednoj od njih nije direktno pisala!

 

Zato za vas koji radite medije preporučujem Shaun Moores "Media Place and Mobility" (2012) i Digital Orientations (2018) nažalost ni jednu nemam u pdf-u, te nudim svoje pokušaje korištenja Masseyinog rada u nekoliko radova koje prilažem u zasebnom folderu: "from place to place" i "multispace" bi mogli poslužiti, tu je i Lefebvre kroz koga ćemo i sami iskušati "prostornu analizu" - za taj susret donesite bilo kakav "dokaz" iz vašeg istraživanja: graf, sliku, fotografiju, brošuru, isječak iz filma - svi donesite nešto da "opipate" Masseyinu 'prostornu analizu'.

Obavezni tekst za sve je njezin najpopularniji tekst: "A global sense of place" - uz koji prilažem jedno vrlo korisno objašnjenje/kontekst tog teksta namijenjen studentima, svakako bacite oko! "Reading "a global sense of place" geografa Tima Cresswella.

 

Taj tjedan posebno se priprema Antonio Karlović - koji uz "A global sense of place", s obzirom na svoje interese čita i "Spaces of Politics" u knjizi Human Geography Today, koja je u folderu obaveznih tekstova

 

Za one koji žele više:

Massey je "uvela" ideju multipliciteta u prostorno razmišljanje i za bilo koga, osobito politologe, će knjiga For Space biti izrazito intelektualno nadahnuće!

Članak "Possibilities of Place" - izrazito koristan uvid u njezin cjelokupan rad - tekst je intervju raznih znanstvenika s njom

U Mapping the Futures je druga verzija Global sense of place kao interakcija s  Davidom Harveyem (još jednim revolucionarom u humanoj geografiji - koji je pokazao kako se kapitalizam oporavlja od kriza: među ostalim kroz proizvodnju prostora...)

Halar - obavezno pogledajte A World City - knjiga je u dodatnom folderu (kako proučavati aktivnosti grada i njegove politike u uvjetima globalizacije gdje mu granice nisu jasne)

 

 

 

Objavljeno: 15. 11. 2020. u 15:13
Zlatan Krajina

Bauman je objavio više od 50 knjiga (na toj znamenki sam prestao brojati) i ne znam je li itko pročitao sve.

Ovdje radim mini izbor za naše potrebe:

Temeljni tekst za sve je knjiga Identitet - Razgovor s Benedettom Vecchijem (Pelago, Zagreb) - nažalost nemam u pdf-u. Tekst od cca 65 stranica je izrazito tečno štivo za čitanje, objedinjuje i pitanja nacije, Europe i omunikacije, i traži ne više od jednog popodneva a nudi uvide koji traju cijeli život! Posebno se pripremaju Bežovan i Kolar (diskusanti)

 

Bauman je obradio sve temeljne probleme društvenog života - svi možete naći nešto za sebe iz perspektive njegova spefifičnog senzibiliteta

Dražana Halar: za Vas zbog fokusa na urbanim politikama može biti zamjenski tekst City of fears, city of hopes u pdfu

Za one koje zanimaju pitanja identiteta - nezaobilazna referenca je ujedno tekst "From Pilgrim to Tourist - or a short history of identity" u knjizi Questions of cultural identity (ur. Stuart Hall), u pdfu

Za one koje zanima posebno pitanj nacije i nacionalizma - tekst "Soil, blood and identity" objavljen u The Sociological Review 1992 će biti od posebne koristi! Nažalost nemam pdf

za one koje zanima posebno Europa: knjiga u pdfu Europe: an unfinished adventure , osobito prvo poglavlje, je vrlo relevantna, kao i Baumanova poglavlja (prevedena na srpski) "Europa stranaca" i "stvaranje i prevazilaženje stranaca" u zborniku Stranac u Humanističkom nasleđu, Mediterran, beograd (ur Marinković i Ristić) - nemam pdf

Tekuća modernost, Fluidni život, Čemu sociologija i Postmoderna etika - primjeri su njegovih popularnih knjiga koje su prevedene na naše jezike

Objavljeno: 15. 11. 2020. u 15:51
Uređeno: 15. 11. 2020. u 16:02
Zlatan Krajina

Jedini, od naših s kolegija, autor bez akademske afilijacije (i doktorata), s komparativno najskromnijom bibliografijom a istovremeno s najviše prisutnosti u antologijama, enciklopedijama i citatima - vjerojatno je više pisano o njemu nego je on pisao (npr njegova najveća, opsežna studija pariških arkada ostala nedovršena kao niz bilješki, objavljena u izvornom obliku posthumno). Prijatelj Adorna, Brechta i Arendt, učenik Simmela, Benjamin je zauvijek ostao važna postaja u kulturalnoj analizi društva, politike i komunikacije, svojim eruditskim ali poetičkim pristupom, vođen kritičkom oštricom historijskog materijalizma njemačkog kruga. Tekstovi su mu specifični po tome da dok naoko govore o jednoj, postaju relevantni za cijeli spektar drugih tema, pa su dijelom kurikuluma i studija kulture, medija, književnosti, arhitekture, urbanizma (pogledajte samo nevjerojatan spektar tema u Cambridge Companion to Benjamin - pdf) - i možete ih pronaći prevedene na naše jezike izrazito lako (npr Estetički ogledi u izdanju Školske knjige ili Sabrana dela izdana u Beogradu) Moje 'hrvanje' s njegovim idejama temelji se na neprihvaćanju i kritici Benjamina, ali kako je govorio Hall - rad s teorijom je "hrvanje s anđelima", tako da oni s kojima se ne slažemo, tj. samo neslaganje, nas najviše tjera dalje..

Prezentira (diskusant) Halar - teksta su dva o nastajanju moderne kao europskog urbanog fenomena: Paris the capital of 19th century (tekst je u zborniku humane geografije People Space and Place, u pdfu) - i Some motifs on Baudelaire (tekst je u knjizi Illuminations)

Ostali čitaju ili to ili bilo koji drugi tekst! Stavio sam više kolekcija u folder, posve ste slobodni kod Benjamina..

Oni koje zanimaju posebno mediji: preporučujem tekst Bena Highmorea Absentminded media u pdfu i Mike Featherstone The flaneur, the city and virtual public life uzima flaneura - središnjeg Benjaminovog lika kao metodu analize mrežnog komuniciranja....