Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

14.11.2020
Podsjetnik na zadatke
Drage kolege,   podsjećam na sinoć dogovoren plan rada i studentske obaveze na predmetu:   kolegij se polaže (80%) tijekom semestra, tako da svaki tjedan pročitate jedan od ponuđenih tekstova (najbliži vašem interesu) i pripremite se za raspravu u kojoj koristite navode iz teksta. Nepripremljenost je kao izostanak, koji može biti jedan, a jednom se to može zamijeniti pripremom dva teksta u istom tjednu.  Jednom tijekom pet tematskih susreta svatko se pripremi malo više i izdvoji jednu ili nekoliko ideja, koncepata ili prisutpa iz teksta te donese svoj primjer ili iz medija ili iz svojeg doktorskog istraživanja, to predstavi i postavi dva, tri kontroverzna pitanja drugima za raspravu. Ta aktivnost je diskusatn. Raspored diskusanta je: HALL 20.11.2020. MIHALJEVIĆ (tekst medijska/politička dimenzija), BURGER (europska) MORLEY 27.11.2020. Cesarec (medijska), Ivanković (europska/globalna - Kina) MASSEY 4.12.2020. Karlović  BENJAMIN 11.12.2020. Halar  BAUMAN 18.12.2020. Kolar (europska/moderna); Bežovan (medijska) Predzadnji susret je moja prezentacija rada u nastajanju - tada za vas nema tjedne pripreme jer tada pišete svoje osvrte koje predajete tjedan kasnije, a na samom susretu imat ćemo opću raspravu. Na samom kraju kolegija (zadnji susret), predajete završni osvrt u pisanom obliku (1500-2000 riječi - predajete ga uploadom u Predaja studentskih radova - lijevi izbornik) koji ima za cilj predstaviti kako bilo koja perspektiva obrađena na kolegiju može pomoći kandidatu u razumijevanju njegove teme istraživanja. Na samom susretu prezentirate jedni drugima, a ja ću pri tom izdvojiti neke neuobičajene metode istraživanja koje su koristili prethodno prezentirani autori kao podršku takvom radu.   Gledajući unatrag u povodu ovog kolegija, vidim da su mi najvažniji doprinos u radu na doktoratu dale ideje nastale izvan 'moje' discipline, koje mi po naslovima na prvu nisu djelovale relevantno, a poslije su postajale središnje mjesto koje mi je omogućilo da s njega bolje vidim "svoju" disciplinu i napišem rad koji je komisija ocijenila kao vrijedan doprinos "mojoj" disciplini. To bih definirao kao interdisciplinarnost u praksi i pozivam vas na taj tip otvorenosti.   TEKSTOVI SU POD "NASTAVNI MATERIJALI"      
14.11.2020
Upute za susret o Stuartu Hallu 20.11.2020.
STUART HALL 20.11.2020. Ključni tekst: "The Neo-liberal revolution" (2011) u Cultural Studies 25: 6, pp 705-728. Tekst je jedan od njegovih posljednjih eseja, u ovoj verziji vidimo sve bitne teme njegova 50-godišnjeg rada, od začetnika kulturalnih studija i aktivista New Left kao imigranta iz bivše brit. kolonije Jamajke do članstva u Britanskoj akademiji: rasa, artikulacija (spajanje), čvorište (conjuncture), kodiranje/označavanje (mediji), konstrukcija 'zdravog razuma' (ideologija i common sense) i moralne panike te rasa kao 'plutajući označitelj', kao i njegov prepoznatljiv polemički i jasni stil pisanja. Svima preporučujem, a za tekst je posebno zadužena Anja Mihaljević   UZ taj tekst toplo preporučujem : njegov raniji vrlo kratki i čitki osvrt na formiranje desnog populizma - probajte čitati bez da gledate koje je godine izašao, da vidite koliko je aktualan/glasnik od slova do slova: "The great moving right show" - pp. 172-186, u posthumnom zborniku Stuart Hall "Selected political writings" LW, 2017   Drugi tekst - opcija za izbor - za susret o Hallu je tekst koji se više bavi Europom i identitetom, ne samo nacionalnim: "Our mongrel selves" , pp. 275-282 isto u u posthumnom zborniku Stuart Hall "Selected political writings" LW, 2017, priprema ga Mila Marina Burger Za one koje dalje zanima pitanje identiteta i nacije te dijaspore preporučujem kao dodatak : - Stuart Hall "Kome treba identitet?" Prijevod na hrvatski u zborniku Deana Dude Politika teorije: ovdje Hall izaže teorijske postavke svoje definicije identiteta , koje ću obrazložiti na predavanju  - D. Morley: "General introduction" u još jednoj posthumnoj kolekciji Stuart Hall Essential Essays vol. 2: Identity and diaspora , Duke, 2019  - S. Hall: "The Question of cultural identity", pp. 274-307, osobito dio o National Cultures (tekst je udžbeničkog tipa), u Modernity and its futures ed. Hall et al., Open University 1992 (a tekst završava isječkom iz A Global Sense of Place, autorice Doreen Massey, s kojom je Hall dosta surađivao zadnjih godina života i u radu community centra i kritici neoliberlizma, a koja nas je također napustila kratko nakon njega) Naglasak na medijima i naciji: tekst nekadašnje studentice Halla, sada umirovljene prof. s Goldsmithsa Angele McRobbie o njegovu radu o ideologiji, medijima i pripadanju: poglavlje 1 Stuart Hall and the Inventiveness of cultural studies, u njezinoj Uses of Cultural Studies (Sage 2005) - pisano gotovo kao transkript njezinih (glasovitih živopisnih) predavanja, vrlo primjereno za studij - pokazuje kako koristiti ideje Halla u analizi medija ! Toplo preporučujem! Stuart Hall: Rasističke ideologije i mediji - objašnjava ideologiju (altizerijanski pristup) i medijske politike reprezentacije - prevedno na srpski u knjizi Moć, Mediji & - ur. Čekić i Blagojević (preporuka!!) Konačno, za vas koji budete posebno zainteresirani za samu metodu kulturnih studija:   David Morley: The politics of theory and method in cultural studies pp 47-52 u Stuart Hall: Conversations, Projects and Legacies ed. Henriques and Morley, Goldsmiths, 2017 (o radu poput Hallovog u današnjim uvjetima znanstvenog rada) Morley: Stuart Hall Foundations of Cultural Studies 2019 Duke - tu je i glasoviti text "Encoding/Decoding" i "Media and ideological effect" (ENCODING JE U PDFU NA HRVATSKM) Stuart Hall: Kulturalni studiji i njihovo teorijsko naslijeđe, prijevod na hrvatski, u Dean Duda, Politika teorije (nemam pdf, knjiga je u knjiznici) Morley & Chen: Stuart Hall - Critical Dialogue in Cult Stud (Routledge) - knjiga s mnogo ključnih definicija poput artikulacije i "Marxism without guarantees" - u ovoj knjizi je i tekst za Borka Ivankovića (fakultativno) "On the impossibility of a global cultural studies" o Kini, ujedno uz to kolega pogledajte Ien Ang (još jedna umirovljena bivša učenica Halla) "On not speaking Chinese" ima na internetu...   Na predavanju ću spominjati čvorište tj conjuncture: najbrži put u tu metodu je tekst Johna Clarka "Doing the dirty work: the challenges of conjunctural analysis" u Stuart Hall: Conversations, Projects and Legacies ed. Henriques and Morley, Goldsmiths, 2017 i reprezentaciju - tekst je Stuart Hall et al eds "Representation", 1. poglavlje, drugo izdanje, Sage, postoji i prijevod na hrvatski osnovnih premisa, u pdf na internetu.. Jedna od brojnih memoarskih knjiga, biografija Halla: Stuart Hall: Familiar Stranger, Penguin Books 2018   U materijalima je i cjelovit popis svih Hallovih publikacija - na gotovo 80 stranica!   FILM koji ćemo gledati jest "The Stuart Hall Project" (John Akomfrah, 2013)      
14.11.2020
Susret o Davidu Morleyu 27.11.2020.
Izbor je za SVE kolege između:   David Morley 2009 članak "Unanswered questions in audience studies" - medijska dimenzija ( Cesarec ) ILI David Morley 2017 niže istaknuti dijelovi knjige "Communication and Mobility" - europska dimenzija   --- iz te knjige:  Introduction: Redefining Communications + niže navedeno poglavlje za Ivanković "Constituting Europe"   ili bilo koje treće poglavlje, pogledajte sadržaj knjige, svi ćete naći nešto za sebe (Nikica Kolar, npr: poglavlje o migrantima!) Za diskusante je određeno: Ivana Cesarec uz Introduction (gore) priprema kao diskusantica poglavlje Geography, Topography, and Topology: Networks and Infrastructures Borko Ivanković uz Introduction ima kao diskusant poglavlje  Constituting Europe: Empires, Nations, and Techno‐zones (Karlović - bacite oko i na poglavlje o Europi u knjizi Home Territories, dolje)    Prilažem još i druge knjige Morleya : Media, Modernity, Technology - u njoj je poglavlje koje dodatno predlažem Ivankoviću i Kolaru i Karloviću   "EurAm,  modernity, reason and alterity: After the West" , ujedno "Beyond Global Abstraction" druga poglavlja pogotovo Rhetorics of Technological Sublime - Cesarec ! I drugi koji se bave digitalnom tehnologijom knjiga Home Territories - svakako poglavljE o Europi "Post-structuralism, postmodernity and politics of difference: At home in Europe" Karlović  i o gradu (i ideologijama suburbije Dražana Halar - izrazito važan tekst za Vas) o migracijama i hibridnim identitetima poglavlje - Kolar U toj knjizi klljučno poglavlje o NACIJI I MEDIJIMA - Burger o INTERDISKURZIVNOSTI - ideologiji i medijskim publikama Mihaljević knjiga Television Audiences and Cultural Studies Mila Marina Burger : knjiga Spaces of Identity, s Kevinom Robinsom: temelji ideje identiteta i nacije u kontekstu medija i Europe - fantastična knjiga koju je nahvalio i Stuart Hall - ujedno pogledajte o "povratku nacije" u Communication and Mobility, njegovoj zadnjoj knjizi 2017, možete i to uzeti kao svoj tekst za pripremu..... Ako vas zanima o čemu sam s njim pričao 2014 na FPZG bacite oko na tekst Non-media-centric media studies isto u prilogu
15.11.2020
Tesktovi za susret o Doreen Massey 11.12.2020
Doreen Massey - suptilna revolucionarka u društvenim znanostima , tako bih opisao i nju (njezina predavanja) i njezin značaj: potpuno je izmijenila lice humane geografije i učinila ju zauvijek i nepovratno nezaobilaznom disciplinom za medijske studije, rodne studije, politologiju (osobito geopolitiku), europske studije i druge, a da pri tom ni o jednoj od njih nije direktno pisala!   Zato za vas koji radite medije preporučujem Shaun Moores "Media Place and Mobility" (2012) i Digital Orientations (2018) nažalost ni jednu nemam u pdf-u, te nudim svoje pokušaje korištenja Masseyinog rada u nekoliko radova koje prilažem u zasebnom folderu: "from place to place" i "multispace" bi mogli poslužiti, tu je i Lefebvre kroz koga ćemo i sami iskušati "prostornu analizu" - z a taj susret donesite bilo kakav "dokaz" iz vašeg istraživanja: graf, sliku, fotografiju, brošuru, isječak iz filma - svi donesite nešto da "opipate" Masseyinu 'prostornu analizu'. Obavezni tekst za sve je njezin najpopularniji tekst: "A global sense of place" - uz koji prilažem jedno vrlo korisno objašnjenje/kontekst tog teksta namijenjen studentima, svakako bacite oko! "Reading "a global sense of place" geografa Tima Cresswella.   Taj tjedan posebno se priprema Antonio Karlović - koji uz "A global sense of place", s obzirom na svoje interese čita i "Spaces of Politics" u knjizi Human Geography Today , koja je u folderu obaveznih tekstova   Za one koji žele više: Massey je "uvela" ideju multipliciteta u prostorno razmišljanje i za bilo koga, osobito politologe, će knjiga For Space biti izrazito intelektualno nadahnuće! Članak "Possibilities of Place" - izrazito koristan uvid u njezin cjelokupan rad - tekst je intervju raznih znanstvenika s njom U Mapping the Futures je druga verzija Global sense of place kao interakcija s  Davidom Harveyem (još jednim revolucionarom u humanoj geografiji - koji je pokazao kako se kapitalizam oporavlja od kriza: među ostalim kroz proizvodnju prostora...) Halar - obavezno pogledajte A World City - knjiga je u dodatnom folderu (kako proučavati aktivnosti grada i njegove politike u uvjetima globalizacije gdje mu granice nisu jasne)      
15.11.2020
Tekstovi za susret o Zygmuntu Baumanu
Bauman je objavio više od 50 knjiga (na toj znamenki sam prestao brojati) i ne znam je li itko pročitao sve. Ovdje radim mini izbor za naše potrebe: Temeljni tekst za sve je knjiga Identitet - Razgovor s Benedettom Vecchijem (Pelago, Zagreb) - nažalost nemam u pdf-u. Tekst od cca 65 stranica je izrazito tečno štivo za čitanje, objedinjuje i pitanja nacije, Europe i omunikacije, i traži ne više od jednog popodneva a nudi uvide koji traju cijeli život! Posebno se pripremaju Bežovan i Kolar (diskusanti)   Bauman je obradio sve temeljne probleme društvenog života - svi možete naći nešto za sebe iz perspektive njegova spefifičnog senzibiliteta Dražana Halar : za Vas zbog fokusa na urbanim politikama može biti zamjenski tekst City of fears, city of hopes u pdfu Za one koje zanimaju pitanja identiteta - nezaobilazna referenca je ujedno tekst "From Pilgrim to Tourist - or a short history of identity" u knjizi Questions of cultural identity (ur. Stuart Hall), u pdfu Za one koje zanima posebno pitanj nacije i nacionalizma - tekst "Soil, blood and identity" objavljen u The Sociological Review 1992 će biti od posebne koristi! Nažalost nemam pdf za one koje zanima posebno Europa : knjiga u pdfu Europe: an unfinished adventure , osobito prvo poglavlje, je vrlo relevantna, kao i Baumanova poglavlja (prevedena na srpski) "Europa stranaca" i " stvaranje i prevazilaženje stranaca" u zborniku Stranac u Humanističkom nasleđu, Mediterran, beograd (ur Marinković i Ristić) - nemam pdf Tekuća modernost , Fluidni život, Čemu sociologija i P ostmoderna etika - primjeri su njegovih popularnih knjiga koje su prevedene na naše jezike
15.11.2020
WALTER BENJAMIN
Jedini, od naših s kolegija, autor bez akademske afilijacije (i doktorata), s komparativno najskromnijom bibliografijom a istovremeno s najviše prisutnosti u antologijama, enciklopedijama i citatima - vjerojatno je više pisano o njemu nego je on pisao (npr njegova najveća, opsežna studija pariških arkada ostala nedovršena kao niz bilješki, objavljena u izvornom obliku posthumno). Prijatelj Adorna, Brechta i Arendt, učenik Simmela, Benjamin je zauvijek ostao važna postaja u kulturalnoj analizi društva, politike i komunikacije, svojim eruditskim ali poetičkim pristupom, vođen kritičkom oštricom historijskog materijalizma njemačkog kruga. Tekstovi su mu specifični po tome da dok naoko govore o jednoj, postaju relevantni za cijeli spektar drugih tema, pa su dijelom kurikuluma i studija kulture, medija, književnosti, arhitekture, urbanizma (pogledajte samo nevjerojatan spektar tema u Cambridge Companion to Benjamin - pdf) - i možete ih pronaći prevedene na naše jezike izrazito lako (npr Estetički ogledi u izdanju Školske knjige ili Sabrana dela izdana u Beogradu) Moje 'hrvanje' s njegovim idejama temelji se na neprihvaćanju i kritici Benjamina, ali kako je govorio Hall - rad s teorijom je "hrvanje s anđelima", tako da oni s kojima se ne slažemo, tj. samo neslaganje, nas najviše tjera dalje.. Prezentira (diskusant) Halar - teksta su dva o nastajanju moderne kao europskog urbanog fenomena: Paris the capital of 19th century (tekst je u zborniku humane geografije People Space and Place, u pdfu) - i Some motifs on Baudelaire (tekst je u knjizi Illuminations) Ostali čitaju ili to ili bilo koji drugi tekst! Stavio sam više kolekcija u folder, posve ste slobodni kod Benjamina.. Oni koje zanimaju posebno mediji : preporučujem tekst Bena Highmorea Absentminded media u pdfu i Mike Featherstone The flaneur, the city and virtual public life uzima flaneura - središnjeg Benjaminovog lika kao metodu analize mrežnog komuniciranja....