Jezik | Language: HRV ENG
Političke stranke
Šifra: 55505
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Čular
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Goran Čular - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s temeljnim kategorijama, analitičkim modelima i istraživanjima koji su se u posljednjih dvadesetak godina razvili u onom dijelu komparativne politike koji se bavi političkim strankama i njihovim nastankom, razvojem i funkcioniranjem. Političkim strankama se pristupa u prvom redu kao organizacijama koje posreduju između države i društva, birača i vlasti, te čine osnovne elemente u sustavu demokratskog natjecanja, sudjelovanja i predstavljanja. Pored toga, stranke se pojavljuju kao akteri u političkom procesu, ali i kao institucije demokratskog poretka, pa je cilj kolegija osvijetliti sve aspekte stranačkog djelovanja. Dok predavanja daju pregled osnovnih analitičkih kategorija i rezultata istraživanja za pojedine teme, seminari pružaju mogućnost da se na primjerima pojedinih političkih stranaka i njihova razvoja dobije osnovni uvid u empirijsku raznolikost i supostojanje različitih tipova i modela političkih stranaka.
Literatura:
5. semestar
Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

7. semestar
Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 19. 11. 2020. u 10:03
Uređeno: 19. 11. 2020. u 10:05
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

iako u planu i programu predmeta piše da će se kolokvij održati u četvrtak, 26., ovim vas obaviještavam da će se I kolokvij održati u redovno vrijeme održavanja naše nastave, dakle u petak, 27. studenog.

Budući da pretpostavljam da taj tjedan svi imaju fizičke kolokvije (pa tako i kolega Vidačak koji je na rasporedu prije Političkih stranaka za one koji su ga izabrali), čini mi se da nema prepreke da kolokvij pišemo prema sljedećem rasopredu:

epidemiološka grupa 1 - u 14:15

epidemiološka grupa 2 - u 14:45

u seminaru I, gdje ide redovna nastava.

Ukoliko ovakav raspored nekome objektivno ne odgovara, molim vas da mi javite na mail. Pokušat ćemo naći rješenje.

Kolokvij se održava isključivo fizički, ima 12 pitanja tipa višestruki izbor, traje 15 minuta i uključuje sve tekstove za susrete od 1 do 6, kao i predavanja (prezentacije).

Molim sve studente da se, kao i do sada, strogo pridržavaju epidemioloških mjera i naputaka, što uključuje i to da studenti ne smiju doći fizički na kolokvij ukoliko:

a) su COVID-pozitivni

b) određena im je mjera samoizolacije

c) određena im je mjera pojačanog nadzora

d) testirali su se i čekaju rezultate testa

e) imaju tih dana bilo koji, a pogotovo više, sljedećih simptoma: temperaturu, neki od respiratornih simptoma, glavobolju, gubitak okusa ili mirisa ili nedefiniranu slabost.

Ti studenti će mi se javiti do 13:00 taj petak na mail (od a) do d) s priloženim dokazom) i za njih će kolokvij biti organiziran kao usmeni ispit putem aplikacije MS Teams od 15:00 nadalje svakih 15 minuta, o čemu će biti obaviješteni oko 15:00.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

 

Popis obavijesti