Jezik | Language: HRV ENG
Politička ekonomija
Šifra: 55496
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak
doc. dr. sc. Marko Grdešić
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Grdešić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Prvi cilj predmeta politička ekonomija je upoznati studente s temeljnim pojmovima i psritupima političke ekonomije i njihovim razvojem usporedno s razvojem same kapitalističke ekonomije. Sadržaj predmeta u fokusu ima način na koji različiti pristupi definiraju odnos između ekonomije, društva i države, te koju ulogu daju tržištu odnosno hijerarhijama kao mehanizmima koordinacije ekonomskih aktera. Predmet polazi od klasične političke ekonomije i načina na koji je ona odredila odnose između ekonomskih aktera i društva, te prati njen razvoj prema klasičnoj i liberalnoj političkoj ekonomiji, uz poseban osvrt na njene marksističke i kenzijanske kritičare. Dodatno, u drugom dijelu predmet se osvrće na pristupe koji predstavljaju alternativno viđenje odnosa društva i ekonomije, te se fokusira na ulogu društvenih normi i odnosa, institucija, tehnološke promjene i države kao razvojnog aktera da bi upotpunio višedisciplinarni pristup političkoj ekonomiji. Kroz čitav sadržaj predmeta studenti se upoznaju s načinom na koji društva u različitim pristupima pristupaju rješenju problema koordinacije ekonomskih aktera, te koju ulogu u tom procesu igraju tržišta i hijerarhije. Drugi cilj predmeta je studentima dati osnovni pregled temeljnih pojmova i koncepata političke ekonomije poput eksternalija, transakcijskih troškova, problema kolektivne akcije, problema nepotpunih informacija te nesavršene konkurencije, odnosno monopola i oligopola.
Literatura:
 1. Samuel Bowles i Richard Edwards; Razumijevanje kapitalizma; Školska Knjiga, Zagreb (1991), str. 3-36
 2. Robert Helibroner i Lester Thurrow; Ekonomija za svakoga; Mate Zagreb (1995), str. 11-32, 129-146
 3. Ha Joon Chang; 23 Stvari koje vam neće reći o kapitalizmu; Profil, Zagreb (2014), str. 17-25, 72-94, 128-137
 4. Adam Smith; Bogatstvo naroda; Masmedia, Zagreb (2007), str. 43-50, 51-54, 89-92, 129, 444-446
 5. Karl Marx i Friedrich Engels; Komunistički manifest; Arkzin, Zagreb (1998), str. 82-102
 6. Robert Skidelsky; Keynes, Povratak velikana; Algoritan, Zagreb (2011), str. 99-154
 7. Mark Blyth; Politika rezanja troškova: Povijest jedne opasne ideje; Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja (2015), str. 64-69, 123-129, 142-208
 8. Paul Krugman; Odmah okončajmo ovu krizu; Algoritam, Zagreb (2014), str. 35-46, 51-61
 9. Keynesovo rješenje: Put u globalni ekonomski prosperitet; Paul Davidson; Hrvatska gospodarska komora (2012), str. 48-53
 10. Milton Friedman; Kapitalizam i sloboda; Globus nakladni zavod, Zagreb (1992), str. 19-63, 83-91
 11. Karl Polanyi; Velika preobrazba:; Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (1999), str. 79-99, 161-191, 281-292
 12. Engelbert Stockhammer; Rethinking Economics - Post Keynesian Economics; Routledge (2017), str. 6-18
 13. Daron Acemoglu i James Robinson; Zašto nacije propadaju; Mate, Zagreb (2017), str. 84-88
 14. Dani Rodrik; Industrijska politika za 21. stoljeće; Hrvatska gospodarska komora (2007), str. 111-138, 153-157
 15. Michael Heinrich; Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije; CRS (2015), str. 26-38, 175-208, 48-60, 101- 105, 123-129
 16. Karl Marx; Filozofsko-politički spisi; Fakultet političkih znanosti (1979), str. 535-547
 17. Marko Grdešić; Je li Adam Smith konzervativac?; Politička misao, 53 (3), (Fakultet političkih znanosti) (2016), str. 87-90
 18. Marko Grdešić; Što ekonomskoj teoriji nudi Karl Polanyi?; Ekonomski pregled 68 (2) (Hrvatsko društvo ekonomista) (2017), str. 149-157
 19. Freidrich August Hayek; Put u ropstvo; Kruzak, Zagreb (2001), str. 70-75, 81-84, 89-91, 104-106, 117-118, 125-131, 206-209
 20. Joseph Schumpeter; Kapitalizam, socijalizam i demokracija; Globus, Zagreb (1981), str. 105-111, 112-114, 123-138, 169-173
 21. Michal Kalecki; Politički aspekti pune zaposlenosti; prijevod, str. 1-10
 22. Rosa Luxemburg; Akumulacija kapitala; Kultura, Beograd, (1955), str. 380-390, 461-466
 23. John Maynard Keynes; Opće teorija zaposlenosti, kamate i novca,; HGK (2012), str. 20-25, 99-101, 119-122, 127-129, 188-191
 24. Immanuel Wallerstein; Suvremeni svjetski sistem; Cekade, Zagreb (1986), str. 261-269
 25. Giovanni Arrighi; Pogovor drugom izdanju Dugog dvadesetog stoljeća; Tvrđa, 1/2 (2010), str. 97-109
 26. Andre Gunder Frank; Razvoj nerazvijenosti; Marksizam u svetu, 1 (9) (1974), str. 56-67
 27. Karlo Vujeva; Industrijska politika- značaj, transformacija i posljedice; ideje.hr (2018), str. 1-13
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 19. 1. 2021. u 15:54
Marko Grdešić

Poštovane kolegice i kolege,

 

Ocjene iz podnesaka i drugog kolokvija se nalaze pod “Nastavnim materijalima”.

 

Ako želite prepravljati podnesak, možete. Ako ste zadovoljni ocjenom, ne morate.

 

Ako želite prepravljati podnesak, molimo vas da ga stavite pod “Predaja studentskih radova” - “Prepravljeni podnesci 26.1.”. Rok za to je 26.1.

 

Ako ćete prepravljati podnesak onda pročitajte fajlove “Savjeti za pisanje podnesaka” (to je stari fajl) i “Dodatni savjeti za pisanje podnesaka” (to je novo).

 

Na podneske sam dopisivao neke komentare i neke ispravke. Tko hoće pogledati podnesak neka dođe na fakultet u četvrtak 21.1. u 11 sati u prizemlju. Nakon toga ću ih ostaviti na porti pa možete naknadno ih pogledati. Ako niste u Zagrebu, onda pogledajte te savjete koji su na intranetu (i jedne i druge). Tu se nalaze stvari koje se ponavljaju kod većine podnesaka i vjerojatno se nešto od toga odnosi i na vaš podnesak.

 

Ako ste položili oba kolokvija onda prijavite ispitni rok u veljači. Konačne ocjene još nismo izračunali, ali budemo uskoro.

 

Pozdrav,

MG

Popis obavijesti