Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Povijest hrvatskih političkih ideja

Povijest hrvatskih političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55515

ECTS:

5.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Tihomir Cipek

Izvođači:

prof. dr. sc. Tihomir Cipek - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Znanstvena disciplina povijesti nacionalnih političkih ideja ima tradicionalno istaknuto mjesto u nastavnim planovima sviju stud ija politologije u svijetu, ali se u njihovoj strukturi različito koncipira. U većini je slučajeva izdvojena iz nacion alne društv ene povijesti, sublimirajući u sebi ideje nacije, države, društ va, društ vene strukture i političkih sustava. Najno viji nastavni planovi i programi na studijima politologije u svijetu obrađuju političke teorije istaknutih naciona lnih političkih mislioca i utjecaj globalnih ideologija na nacio nalnu političku misao; npr. Političke ideje u Ujedinjenom Kraljevstvu, London School of Economics and Political Sciences, London; Povijest mađarske polit ičke misli, Sveučilište Eotvos Lorand, Budimpešta; Američke političke ideje, Indiana University, Bloomington.

Sadržajno kolegij obuhvaća početke političkih ideja u Hrvata, hrvatske nacionalno-integracijske ideologije, djelovanje globalnih idejnih sustava (liberalizam, konzervativizam, socijaldemokracija, politički katolicizam, boljševizam, fašizam) u hrvatskoj političkoj zbilji i njihov odraz u hrvatskoj političkoj misli. Pozornost se usmjeruje na ideju hrvatske države u hrvatskom narodnom preporodu, narodnjačkoj, pravaškoj i seljačkoj ideologiji, te način na koji su te ideologije promišljale ustrojstvo i strukturu hrvatskog društva.


Seminarska nastava obrađuje utjecaj "doba ekstrema" (Eric Hobsbawm) na razvoj hrvatskog nacionalnog identiteta, države i društva. Cilj seminara je prepoznati i naučiti ideološka i politička obilježja triju autoritarnih režima u Hrvatskoj u dvadesetom stoljeću, kao i usvajanje kako su autoritarni politički sustavi utjecali na izgradnju hrvatskog nacionalnog identiteta između ideje jugoslavizma i independizma, te kako su utjecali kao i na politički, društveni i ekonomski razvoj u Hrvatskoj. Također, cilj je usvajanje složenost utjecaja povijesnog loma II. Svjetskog rata na hrvatski nacionalni identitet. Stavljajući naglasak na složenu strukturu kraljevske, te osobito socijalističke Jugoslavije, cilj seminara je potaći kod studenata prepoznavanje i razumijevanje složenog položaja Hrvatske i hrvatskog nacionalnog identiteta unutar dvaju Jugoslavija, kao i kritičko razumijevanje kako su kriza autoritarnog komunističkog političkog poretka, međunacionalne napetosti te međunarodne političke okolnosti uvjetovale nemogućnosti održanja Jugoslavije kao državne zajednice. Naposljetku, seminarska nastava na kolegiju osposobljava studente prepoznati utjecaj povijesnog naslijeđa na suvremene političke procese u Hrvatskoj, a osobito suvremene procese razvoja hrvatskog nacionalnog identiteta.

LITERATURA:

 1. Cipek, Tihomir; Nacija, diktatura, Europa,; Politička kultura, Zagreb (2015), str. 29-38, 73-104
 2. , Zagreb, 2006; Disput, Zagreb (2006), str. 15-46
 3. , Zagreb; Alinea, Zagreb (2007), str. 33-56
 4. Gross, Mirjana; Nacionalnointegracijske ideologije u Hrvata od kraja ilirizma do stvaranja Jugoslavije, u: ista (ur.), Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. stoljeća do početka 20. Stoljeća,; Sveučilišna naklada Liber (1981), str. 283-304
 5. Cipek, Tihomir; Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića; Alinea, Zagreb (2000), str. 32-102, 143-159
 6. Bartulin, Nevenko; Ideologija nacije i rase: ustaški režim i politika prema Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945., ,; Radovi zavoda za hrvatsku povijest, god. 39 (2007), str. 209-241
 7. Sabrina P. Ramet (ur.); Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945,; Alinea, Zagreb (2009), str. 21-28, 131-166
 8. Cipek, Tihomir; Spehnjak, Katarina; Disidenti, opozicija i otpor - Hrvatska i Jugoslavija 1945. - 1990.; Časopis za suvremenu povijest, 39, 2 (2007), str. 255-297
 9. Radelić, Zdenko; Hrvatska u Jugoslaviji: 1945. - 1991.: od zajedništva do razlaza; Školska knjiga, Zagreb (2006), str. 242-268
 10. Bilandžić, Dušan; Hrvatska moderna povijest; Golden Marketing, Zagreb (1999), str. 179-191
 11. Dunja Melčić; Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u univerzalno - historijskome kontekstu, u: Hans-Georg Fleck, Igor Graovac (ur.), Dijalog povjesničara/ istoričara 8,; Friedrich Naumann Stiftung (2004), str. 15-39


NASTAVA

5. SEMESTAR

Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


7. SEMESTAR

Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti

19.01.2022
PHPI završna ocjena
Ivan       Grobelšek  4 Viktor    Krklec 4 Vanja    Librić 3 Robert  Radić 4 Željko    Romić  4 Nevena Stalević 4 Barbara Stjepanović 5 Fran       Šalat  4 Katarina Šegović 4 Karlo     Vedak 5 Domagoj Zubović 5
19.01.2022
Kolokvij 2 - rezultati
Kolokvij 2 - rezultati Ivan       Grobelšek   3 Viktor    Krklec  4 Vanja    Librić  2 Robert  Radić  3 Željko    Romić  5 Nevena Stalević  4 Barbara Stjepanović  5 Fran       Šalat  4 Katarina Šegović  4 Karlo     Vedak 5 Domagoj Zubović  4
12.01.2022
Nastava- nadoknada
Poštovane kolegice i kolege, propuštenu nastavu ćemo nadoknaditi u subotu 15. siječnja u 10 sati seminar V.  Tematizirazi će se politička ideologija HDZ-a i Franje Tuđmana. Srdačan pozdrav, prof. dr. sc. Tihomir Cipek
12.01.2022
Herbert Kitschelt- tri tipa komunističkih diktatura
Herbert Kitschelt - Wikipedia Herberta Kitschelt  razlikuje tri tipa komunističkih diktatura: totalitaran, nacionalno-prilagođen i patrimonijalni. Osnovni kriterij podjele je povijesno nasljeđe koje je odredilo brzinu i značajke modernizacijskih procesa. U državama koje su imale relativno uspješan tempo modernizacije te su izgradile djelotvoran birokratski aparat uspostavio se totalitarni model komunističke diktature (primjer Češka i DDR). U onima u kojima je modernizacija samo djelomično uspjela, a crkva je u javnom životu imala veliku ulogu, oblikovao se nacionalno prilagođen tip komunističkih diktatura (primjer Poljska, Mađarska, Hrvatska itd.). U državama koje su kasnile u modernizaciji razvio se patrimonijalni model komunističkih diktatura (primjer, Rusija, Ukrajina, Srbija itd.).  https://www.cambridge.org/core/journals/government... 11/09/2013 · Indeed, three  types of communist  rule (that is, bureaucratic-authoritarian, national-accommodative and patrimonial  (Kitschelt  et al. 1999 )) were identified as influential factors in... H. P. Kitschelt, Zdenka Mansfeldova, Radoslav Markowski and Gabor Toka,  Post-Communist Party Systems, Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation  ( Cambridge University  Press, 1999)
15.12.2021
Prešućeno o Hrvatskom proljeću
https://www.youtube.com/watch?v=ZhkypB0l2H0
02.12.2021
Nastava 7.12. 2021.!
Poštovane kolegice i kolege, nažalost, nastava predviđena za utorak 7.12. neće se održati. O nadoknadi propuštene nastave dogovoriti ćemo se u idućem terminu 14. 2.  Seminarska izlaganja predviđena za 7.12. održati će se u sljedećim terminima: kolegica Stalević 14.2, a kolega Krklec, 21.12.  Hvala na razumijevanju. Srdačan pozdrav, prof. dr. sc. Tihomir Cipek  
24.11.2021
Eseji - krajnji rok 12.1.2022.
Poštovane kolegice i kolege, molim vas da vodite računa o tomu da se esemji moraju predati do 12. siječnja 2022.  Hvala na suradnji. Srdačan pozdrav, prof. dr. sc. Tihomir Cipek
24.11.2021
Kolokvij 1 - rezultati
Kolokvijum 1  rezultati PHPI Teodora Gašparuš 1 Marin    Gelo 1 Ivan       Grobelšek  5 Mare     Krapljanov 1 Viktor    Krklec 3 Vanja    Librić 3 Josipa   Mandurić 1 Robert  Radić 4 Željko    Romić 3 Nevena Stalević 4 Barbara Stjepanović 4 Fran       Šalat 3 Katarina Šegović 4 Jasmina Tokalić 1 Karlo     Vedak 4 Domagoj Zubović 5
08.11.2021
Film
Polja smrti (1984.) – Wikipedija (wikipedia.org)
25.10.2021
Kolokvij 23.11. 2021.
Poštovane kolegice i kolege,pisanju kolkvija mogu pristupiti isklkjučivo oni koji redovito pohađanju nastavu. Srdačan pozdrav, prof. dr. sc. Tihomir Cipek  Prvi kolokvij-literatura: 1. Cipek, Tihomir, Oblikovanje hrvatskog nacionalnog identiteta. Primordijalni identitetski kod u ranoj hrvatskoj političkoj misli, u:  Igor Graovac, Hans-Georg Fleck (ur.), Dijalog povjesničara/istoričara 4 , Zagreb, 2000., 59-73. 2. Isti, Ideologije i nacije – političke stranke u Austro-Ugarskoj Monarhiji, u: Tihomir Cipek i Stjepan Matković, Programatski dokumenti hrvatskih političkih stranka i skupina 1842.-1914. , Zagreb, 2006, 15-46. 3. Stančić, Nikša, Između političkog nacionalizma i etnonacionalizma: od hrvatske staleške „nacije“ ( natio croatica ) do hrvatskog političkog naroda, u: Tihomir Cipek, Josip Vrandečić (ur.), Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji , Zagreb, 2007, 33- 54.  4. Gross, Mirjana, Izvorno pravaštvo. Ideologija, agitacija, pokret , Zagreb, 2000., 64-85, 220-242, 643-657. 5. Cipek, Tihomir, Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića , Zagreb, 2000, str. 32-102, 143-159.
25.10.2021
Termini izlaganja
PHPI - termini 26.10. Valerija Husnjak; Katerina Šegović 2.11. Vanja Librić, Jasmina Tokalić; 9.11. Domagoj Zubović; Patrik Petoš;  16.11. Mare Krapljanov, Robert Radić Prvi kolokvij 23.11. 2021. 30.11. Josipa Mandurić, Karla Birkić;  7.12. Nevena Stalević; Viktor Krklec;  14.12. Barbara Stjepanović; Željko Romić; 21.12. Marin Gelo; Vanja Strunje; 11.1. Karlo Vedak Drugi kolokvij 20.1. 2022.
07.10.2021
Croatia’s Presidency of the European Union and the Western Balkans
  Croatia’s Presidency of the European Union and the Western Balkans . A New Momentum or a Missed Opportunity?  // Südosteuropa,   68  (2020), 4; 554-568 doi:10.1515/soeu-2020-0037 link: https://www.degruyter.com/view/journals/soeu/68/4/soeu.68.issue-4.xml
11.11.2020
Političke ideje Ante Starčevića
  Poštovani kolegice i kolege, na priloženoj vezi možete pronaći tekst o idejama Ante Starčevića: https://hrcak.srce.hr/57871 Želim vam puno uspjeha u studiju. Srdačan pozdrav, prof. dr. sc. Tihomir Cipek
21.10.2020
Fukuyama, Identitiy
Poštovane kolegice i kolege, drago mi je da vas mogu obavijesti, da je knjiga Francisa Fukuyame, Idenitet, zahvaljujući izdavaču Tim press, i prijevodu Višeslava Raosa dostupna na hrvatskom jeziku.  Na poveznici koju vam šaljem, možete vidjeti kako ju predstavlja sam Fukuyama. https://www.youtube.com/watch?v=2eMlG_0DC8E&t=12s Želim vam puno uspjeha u studiju. Srdačan pozdrav, prof. dr. sc. Tihomir Cipek
07.10.2020
Švicarski referendum 1971- film
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Divine_Order
18.01.2019