Jezik | Language: HRV ENG
Politička ekonomija EU
Šifra: 55497
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Luka Brkić
Izvođači: dr. sc. Josip Lučev - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij se fokusira na nadogradnju znanja koje su studenti usvojili na obaveznom kolegiju iz 6.semestra (Međunarodna politička ekonomija), ali u užem kontekstu europske integracije. Studente se vodi kroz nekoliko najznačajnijih područja sinkronijsko-dijakronijskim pristupom, praćenjem evolucije pojedinih kamena temeljaca europske integracije i njihovim uzajamnim odnosom. Poseban naglasak stavlja se na monetarnu uniju, elemente fiskalnog federalizma, odnosa nacionalnih fiskalnih politika i razine integracije i najznačajnije nacionalne varijante kapitalizma kao distinktivnog načina organizacije interakcije tržišnih aktera, države i ostalih stakeholdera.
Literatura:
 1. Brkić, L.; Europska unija - od socijalne integracije do socijalne države, Evropska unija i socijalna integracija; Međunarodni problemi, Beograd god. 56, br. 4 (2004), str. 447-165
 2. Bilas, V.; Teorija optimalnog valutnog područja: Euro i Europska monetarna unija, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina 3, 2005, pp.39-53; Zbornik Ekonmskg fakulteta Zagreb, godina 3 (2005), str. 39-53
 3. Kesner-Škreb, M.; Proračun Europske unije, Financijska teorija i praksa; Financijska teorija i praksa 31(2) (2007), str. 199-201
 4. Kesner-Škreb, M.; , Regionalna politika Europske unije Financijska teorija i praksa; Financijska teorija i praksa 33 (1, ) (2009), str. 103-105
 5. Šimović, H.; Fiskalna politika u Europskoj uniji i Pakt o stabilnosti i rastu; Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina 3, (2005), str. 75-88
 6. Šimović, H.; Proračun Europske unije; , Financijska teorija i praksa 29 (3), pp. 299-315 (2005), str. 299-315
Preporučena literatura:
 1. Brkić, L. Kotarski, K.; Euroization, Monetary Union and Credibility of Monetary Policy; Anali Hrvatskog politološkog društva (2008), str. 443-460
 2. Brkić, l. Kotarski, K.; Managing Crisis in the Eurozone; Politička misao 47(2010)5 (2010), str. 7-26
 3. Kotarski, K; Pričiny, priebeh a nasledky hospodarskej kriz; CEPSA Conference Proceedings printed by. SAV and Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava, , str. 197-211
 4. Kotarski, K.; Deconstructing the profligacy myth using the critical theory and social constructivism: The case of Greece and its wider socio-economic and political consequences; Politička misao (2012), str. 7-29
 5. McCann, D.; The Political Economy of the European Union: An Institutionalist Perspective; Polity Press USA (2010)
6. semestar
Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

8. semestar
Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 17. 3. 2020. u 11:28
Luka Brkić

Poštovane kolegice i kolege,

nove okolnosti naložile su i nove pristupe održavanju nastave. U repozitoriju se nalaze prezentacije koje predstavljaju solidne temelje za predviđena predavanja i seminare. Molim Vas da ih koristite a o svim mogućim pitanjima ostajemo u dnevnom kontaktu.

S poštovanjem,

Prof.dr.sc. Luka brkić

Popis obavijesti