Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Osnove sigurnosno-obavještajnih studija

Osnove sigurnosno-obavještajnih studija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

185239

ECTS:

7.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Robert Barić

Izvođači:

doc. dr. sc. Robert Barić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj kolegija je proučavanje sigurnosno-obavještajnih sustava u konceptualnom, procesnom i institucionalnom aspektu, te mjesta i ulogu tih sustava u širem sustavu nacionalne sigurnosti. Poseban naglasak je na analizi sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske u komparativnoj perspektivi sa sustavima drugih država, posebno članica NATO-a i Europske unije. Detaljno će se analizirati normativna podloga i djelovanja sigurnosno-obavještajnog sustava u uvjetima suvremenih sigurnosnih prijetnji. Proučavat će se konceptualni elementi veza sigurnosno-obavještajnih sustava i nositelja političkog odlučivanja u upravljanju sustavom i potpori donošenju političkih odluka. Izvršit će se raščlamba funkcionalnih elemenata sustava i metoda koje se koriste u prikupljanju i analizi informacija te izvješćivanju. Kako u određenim aspektima sigurnosno-obavještajni sustavi imaju zakonom definirane ovlasti koje u pojedinim slučajevima omogućavaju ograničavanje određenih prava pojedinaca, obradit će se etički i moralni aspekti djelovanja sustava u demokratskom okružju, te slijedno koncept i ostvarivanje nadzora zakonitosti rada sigurnosno-obavještajnih sustava. Uzimajući u obzir obilježja modernog sigurnosnog okružja, njegovu dinamiku i sadržaj, izvršit će se procjena mogućih budućih razvoja sigurnosno-obavještajnih sustava.

LITERATURA:

  1. Siniša Tatalović i Mirko Bilandžić; Osnove nacionalne sigurnosti; Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (2005), str. 68-82
  2. Ozren Žunec i Darko Domišljanović; Obavještajno sigurnosne službe; Naklada Jesenski i Turk (2000), str. 11-120
  3. Hans Born i Ian Leigh; Pravni standardi i najbolji načini nadzora obavještajnih agencija; DCAF - Ženevski centar za demokratski nadzor nad oružanim snagama (2005), str. 10-130


NASTAVA

1. SEMESTAR

Usmjerenje NACIONALNA SIGURNOST dp 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


3. SEMESTAR

Izborni SDN 2-1 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Robert Barić:

Četvrtkom, nakon predavanja (od 17.15-20.30 sati), ili po potrebi u drugim terminima u dogovoru sa studentima


Obavijesti

06.12.2023
Raspored predavanja i seminara
Poštovane kolegice i kolege, s obzirom na promjene u redosljedu tema predavanja (sutra će predavanje održati kolega Esterajher koji zbog obaveza ne može održati nastavu na prvobitno predviđen datum, a nakon toga ću ja prije seminara održati predavanje na temu Strateško obavještajno djelovanje), na intranetu sam stavio popis preostalih predavanja i tema seminara S poštovanjem, Robert Barić
05.12.2023
Rezultati prvog kolokvija
Poštovane kolegice i kolege, na intranetu se nalaze rezultati prvog kolokvija. S poštovanjem, Robert Barić
12.11.2023
Održavanje prvog kolokvija
Poštovane kolegice i kolege, prvi kolokvij održati će se na predavanju 23. studenog 2023., a ne 16. studenog kako je prvoitno bilo predviđeno. U četvrtak će biti održano redovno predavanje (tema Vojno obavještajno djelovanje) te seminar koji se trebao održati 9. studenog. Seminari koji su se trebali održati 23. studenog biti će održani u okviru dva iduća predavanja.Tema predavanja od 16. studenog biti će dio drugog kolokvija. S poštovanjem, Robert Barić