Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij

Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij


OSNOVNI PODACI

Šifra:

142864

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Đana Luša

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Đana Luša - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj kolegija je uvesti studente u teorijske i praktičkne osnove diplomacije kao poddiscipline međunarodnih odnosa te ih osposobiti za razumijevanje, analizu i primjenu suvremenih metoda i tehnika diplomatske prakse. Kombiniranjem praktične i teorijske nastave na kolegiju studentima se omogućuje praćenje evolucije diplomacije iz perspektive metoda, tehnika i sredstava te kritičko analiziranje mogućnosti i korištenja diplomacije u rješavanju prijepora u međunarodnoj zajednici. Na seminarskoj nastavi studenti primjenjuju usvojeno teorijsko znanje simulirajući bilateralne i multilateralne pregovore, rješavajući konkretne sporove iz oblasti diplomatskog i konzularnog prava te osmišljavajući projekt iz kulturne diplomacije u suradnji s diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj. Studenti imaju priliku posjetiti barem jedno diplomatsko predstavništvo, upoznati se s njegovom organizacijom, kao i obvezama te funkcijama diplomatskog osoblja. U okviru kolegija organiziraju se predavanja diplomata akreditiranih u Republici Hrvatskoj i projekcije filmova ciklusa "Diplomacija petkom", koji za cilj ima kroz popularizaciju filmske umjetnosti problematizirati neke od tema iz diplomatske povijesti i suvremenih međunarodnih odnosa.

LITERATURA:

  1. Svjetlan Berković; Diplomacija i diplomatska profesija; Urban- Media d.o.o. (2006), str. 267
  2. Stanko Nick; Diplomatski leksikon; Barbat (1999), str. 30
  3. Geoff R. Berridge, Maurice Keens-Soper, Thomas G. Otte, Ksenija Jurišić; Diplomatska teorija od Machiavellija do Kissingera; Fakultet političkih znanosti (2005), str. 219
  4. Bogdan Krizman; Postanak moderne diplomacije; IBI (1957), str. 88


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


3. SEMESTAR

Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


22.12.2019

Obveze, raspored javna diplomacija

Poštovani kolegice i kolege

Podnesak za projekt javna diplomacija uploadate/prilažete pod linkom predaja studentskih radova. Rok je 6.1. Isključivo pišete o strategiji javne diplomacije izabrane države!

Eseje prilažete na istom mjestu do 10.1.!

U prilogu se nalazi raspored izlaganja. Možete odustati do 1.1.2020.! Javite mi na mail!

Raspored izlaganja

Projekt Javna diplomacija

Možete mijenjati termin ukoliko nađete zamjenu i javite mi! 

Projekt uključuje tri komponente:

  1. Pisani podnesak – rok predaje (uplodati na Intranetu) 6.1.2020.
  2. Prvi dio prezentacije: isključivo provođenje strategije javne diplomacije izabrane države u Hrvatskoj
  3. Drugi dio prezentacije: predstavljanje projekta koji ste osmislili, veleposlanstvo ga do sada nije realiziralo, a prati njihovu strategiju javne diplomacije!

Isključivo slijedite ove upute! U prezentacij ne govorite o površini, geostrateškoj poziciji, BDP-u itd.. izabrane države. Bitno je da ste se nadovezali na zaključke iz podneska, prezentirali kakva je strategija veleposlanstva i koji je projekti prate te osmislili vlastiti projekt (na koji biste ga način realizirali i zašto, s kojim ciljem, kako odgovara strategiji javne diplomacije vaše države). NIŠTA DRUGO ME NE ZANIMA :-)

 

TRAJANJE PREZENTACIJE 15 MINUTA. SVE PRIPREMITI PRIJE NASTAVE INAČE VAM SE RAČUNA KAO DIO PREZENTACIJE!

 

Četvrtak, 9. siječnja

12:00 – 12:15 Japan - Kristina Tikvić i Tonka Sušec ODRŽAT ĆE PREZENTACIJU 16.1.

12:15 – 12:30 Švedska - Kristijan Balen i Ivana Turković

12:30 -12:45  Španjolska - Hrvoje Hrnkaš i Josip Obratov

12:45 – 13:00 Nizozemska - Edita Krušlin i Mihaela Matić

13:15 -13:30 Rasprava

 

13:45 -14:00 Maroko - Darina Benusi i Antonela Certa

14:00 -14:15 Izrael - Barbara Jandrijev i Fran Pižeta ODUSTALI

14:15 -14:30 Crna Gora  - Domika Dominik i Lucija Fabac

14:30 -14:45 Tuska - Nika Velhes i Despina Vounasis

14:45 -15:00 Francuska - Domagoj Ećimović i Vanesa Draškić

15:00 -15:15 Rasprava

 

15:30-15:45 Indonezija - Jakov Sedlar i Antonio Šago

15:45 -16:00 Norveška - Ana Hajduk  i Klara Borda

16:00-16:15 Velika Britanija - Matea Divić i Marija Lubina

16:15-16:30 Brazil - Dominika Čorić i Leonarda Diminić

16:30 -16:45 Irska - Fran Šalat i Pavo Vukoja

16:45 -17:00 Rasprava

 

Četvrtak, 16. siječnja

 

12:00 – 12:15 Sjeverna Makedonija – Benjamin Mihoci

12:15 – 12:30 Srbija - Sunčica Hadaš i Rea Andrijašević

12:30 -12:45  Rusija - Petra Mihovec i Lovro Nikola Pračinec

12:45 – 13:00 Češka - Dario Topić i Janja Tomić

13:00 -13:15 Egipat - Maja Mazarekić i Vedrana Maržić

13:15 -13:30 Austrija  - Kristina Kalea

 

13:45 -14:00 Poljska - Bruno De Zen i Fran Belavić

14:00 -14:15 Kanada - Stefan Milosavljević

14:15 -14:30 Slovenija - Borna Čizmić i Ivan Prpić

14:30 -14:45 Belgija - Dunja Dragičević i Ante Granić

14:45 -15:00 Australija  - Antun Cerovečki i Mihael Koščak

15:00 -15:15 Indija  - Tara Dorotić i Paula Anić

 

15:30-15:45 Njemačka - Paolo Portada i Ante Dabo

15:45 -16:00 Bosna i Hercegovina - Davorka Ćuk i Lina Matjačić

16:00-16:15 Rumunjska - Valeria Husnjak i Ivan Mihačić

16:15-16:30 Grčka - Karlo Kučan i Mihaela Jacmenović OTKAZALI zamjena Japan - Kristina Tikvić i Tonka Sušec

16:30 -16:45 Švicarska - Danijela Matešić

16:45 -17:00 Danska - Maja Antonia Križić i Mare Krapljanov

 

Popis obavijesti