Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij

Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij


OSNOVNI PODACI

Šifra:

142864

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Đana Luša

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Đana Luša - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj kolegija je uvesti studente u teorijske i praktičkne osnove diplomacije kao poddiscipline međunarodnih odnosa te ih osposobiti za razumijevanje, analizu i primjenu suvremenih metoda i tehnika diplomatske prakse. Kombiniranjem praktične i teorijske nastave na kolegiju studentima se omogućuje praćenje evolucije diplomacije iz perspektive metoda, tehnika i sredstava te kritičko analiziranje mogućnosti i korištenja diplomacije u rješavanju prijepora u međunarodnoj zajednici. Na seminarskoj nastavi studenti primjenjuju usvojeno teorijsko znanje simulirajući bilateralne i multilateralne pregovore, rješavajući konkretne sporove iz oblasti diplomatskog i konzularnog prava te osmišljavajući projekt iz kulturne diplomacije u suradnji s diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj. Studenti imaju priliku posjetiti barem jedno diplomatsko predstavništvo, upoznati se s njegovom organizacijom, kao i obvezama te funkcijama diplomatskog osoblja. U okviru kolegija organiziraju se predavanja diplomata akreditiranih u Republici Hrvatskoj i projekcije filmova ciklusa "Diplomacija petkom", koji za cilj ima kroz popularizaciju filmske umjetnosti problematizirati neke od tema iz diplomatske povijesti i suvremenih međunarodnih odnosa.

LITERATURA:

  1. Svjetlan Berković; Diplomacija i diplomatska profesija; Urban- Media d.o.o. (2006), str. 267
  2. Stanko Nick; Diplomatski leksikon; Barbat (1999), str. 30
  3. Geoff R. Berridge, Maurice Keens-Soper, Thomas G. Otte, Ksenija Jurišić; Diplomatska teorija od Machiavellija do Kissingera; Fakultet političkih znanosti (2005), str. 219
  4. Bogdan Krizman; Postanak moderne diplomacije; IBI (1957), str. 88


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


3. SEMESTAR

Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


22.12.2019

Rezultati prvog kolokvija

Uvid u četvrtak 9.1. u 11:00

Andrijašević Rea  5

Anić Paula 4,5

Belavić Fran  3,5

Benussi Darina 2,5

Bonda Klara  4

Car Helena  4,5

Cerovečki Antun 4,5

Certa Antonela  4,5

Čizmar Erika  2,5

Čizmić Borna  2,5

Ćuk Davorka  4,5

De Zan Bruno  4,5

Dimini Leonarda  5

Divić Matea  5

Dobrinić Kristina  4

Dominik Domika  4

Dorotić Tara  3

Dragičević Dunja  3

Ećimović Domagoj  5

Fabac Lucija  5

Fadljević Fran  5

Hajduk Ana  2,5

Hrnkaš Hrvoje  4

Husnjak Valeria  4,5

Jacmenović Mihaela  5

Jagarinec Dora 4

Jendrijev Barbara  5

Kalea Kristina  5

Kočak Mihael  4

Kovač Maja 3

Krapljanov Mare  1,5

Križić Maja Antonija  3

Krušlin Edita  5

Kučan Karlo  5

Kujundžić Adrian Roko 2,5

Lubina Marija 2,5

Maretić Gregurić Morana  2,5

Maržić Vedrana  2

Matić Mihaela  4

Matjačić Lina 3,5

Mazarekić Maja  2,5

Mihačić Ivan  4

Mihoci Benjamin  3

Mihovec Petra  4

Milinković Karla  3,5

Novalić Daniel 3,5

Obratov Josip Roberto 4,5

Pižeta Fran  5

Portada Paolo  5

Pračinec Lovro Nikola  3

Prpić Ivan  3,5

Rajković Matej  3

Roguljić Iva  1

Sedlar Jakov  2,5

Sušec Tonka  3,5

Šalat Fran  3

Šango Antonio 5

Šušnjara Frano  5

Tikvić Kristina  5

Tomić Janja  0

Topić Dario  5

Tunjić Marina  0,5

Velhes Nika  2

Vlašić Lea  2,5

Vounasis Despina  3

Vukelić Ivana  5

Vukoja Pavo  2,5

Zem???  Bartul  1,5

 

Popis obavijesti