Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij

Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij


OSNOVNI PODACI

Šifra:

142864

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Đana Luša

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Đana Luša - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj kolegija je uvesti studente u teorijske i praktičkne osnove diplomacije kao poddiscipline međunarodnih odnosa te ih osposobiti za razumijevanje, analizu i primjenu suvremenih metoda i tehnika diplomatske prakse. Kombiniranjem praktične i teorijske nastave na kolegiju studentima se omogućuje praćenje evolucije diplomacije iz perspektive metoda, tehnika i sredstava te kritičko analiziranje mogućnosti i korištenja diplomacije u rješavanju prijepora u međunarodnoj zajednici. Na seminarskoj nastavi studenti primjenjuju usvojeno teorijsko znanje simulirajući bilateralne i multilateralne pregovore, rješavajući konkretne sporove iz oblasti diplomatskog i konzularnog prava te osmišljavajući projekt iz kulturne diplomacije u suradnji s diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj. Studenti imaju priliku posjetiti barem jedno diplomatsko predstavništvo, upoznati se s njegovom organizacijom, kao i obvezama te funkcijama diplomatskog osoblja. U okviru kolegija organiziraju se predavanja diplomata akreditiranih u Republici Hrvatskoj i projekcije filmova ciklusa "Diplomacija petkom", koji za cilj ima kroz popularizaciju filmske umjetnosti problematizirati neke od tema iz diplomatske povijesti i suvremenih međunarodnih odnosa.

LITERATURA:

  1. Svjetlan Berković; Diplomacija i diplomatska profesija; Urban- Media d.o.o. (2006), str. 267
  2. Stanko Nick; Diplomatski leksikon; Barbat (1999), str. 30
  3. Geoff R. Berridge, Maurice Keens-Soper, Thomas G. Otte, Ksenija Jurišić; Diplomatska teorija od Machiavellija do Kissingera; Fakultet političkih znanosti (2005), str. 219
  4. Bogdan Krizman; Postanak moderne diplomacije; IBI (1957), str. 88


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


3. SEMESTAR

Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


15.10.2019

PRIJAVE MODEL UN

Poštovani kolegice i kolege

Pod nastavnim materijalima nalaze se tri dokumenta ( u folderu Model UN): opće upute, scenarij mijanmar i scenarij kongo.

Studenti druge seminarske grupe mogu se prijaviti za simulaciju Mijanmar koja će se održati 05.12.

Studenti prve seminarske grupe mogu se prijaviti za simulaciju Kongo koja će se održati 19.12.

Način prijave: izaberite državu, pošaljite na dana.lusa@fpzg.hr ime i prezime, naziv simulacije i državu za koju se prijavljujete!

 

Srdačno

Popis prijavljenih

SIMULACIJA KONGO

Njemačka - Kristina Kalea

Velika Britanija - Domagoj Ećimović

Kina  -Fran Fadljević

Kuba - Bruno De Zan

Belgija - Antonela Certa

Hrvatska - Leonarda Diminić

Australija - Dunja Dragičević

Japan - Barbara Jendrijev

Kongo - Paula Anić

UAE - Edita Krušlin

Katar - Rea Andrijašević

Španjolska - Hrvoje Hrnkaš

Venezuela - Mihaela Jecmenović

Egipat - Klara Borda

Mađarska - Valeria Husnjak

Predsjedavajući - Stefan Milosavljević

Meksiko - Matej Kačan

Brazil - Matea Divić

Koreja  - Monika Brkić

Ukrajina - Davorka Ćuk

Togo - Dominika Čorić

Tunis - Domika Dominik

 

SIMULACIJA MIJANMAR

Brazil - Fran Šalat

Bangladeš - Karlo Kučan

Japan - Kristina Tikvić

Australija  - Mihaela Matić

Republika Koreja  - Maja Mazarekić

Ukrajina - Frano Šušnjara

Njemačka - Fran Pižeta

Egipat - Ivana Vukelić

Kina - Adrian Roko Kujundžić

UAE - Vedrana Maržić

Meksiko - Lina Matjačić

Španjolska - Lovro Nikola Pračinec

Nepal - Ivan Mihačić

Predsjedavajući - Antonio Šago

Velika Britanija - Despina Vounasis

Venezuela - Benjamin Mihoci

Hrvatska - Jakov Sedlar

Katar - Marina Tunjić

Mađarska - Nika Velhes

Togo - Josip Roberto Obratov

Kuba - Dario Topić

Etiopija  - Lea Vlašić

Angola - Daniel Novalić

Nigerija - Paula Anić

Popis obavijesti