Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij

Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij


OSNOVNI PODACI

Šifra:

142864

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Đana Luša

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Đana Luša - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj kolegija je uvesti studente u teorijske i praktičkne osnove diplomacije kao poddiscipline međunarodnih odnosa te ih osposobiti za razumijevanje, analizu i primjenu suvremenih metoda i tehnika diplomatske prakse. Kombiniranjem praktične i teorijske nastave na kolegiju studentima se omogućuje praćenje evolucije diplomacije iz perspektive metoda, tehnika i sredstava te kritičko analiziranje mogućnosti i korištenja diplomacije u rješavanju prijepora u međunarodnoj zajednici. Na seminarskoj nastavi studenti primjenjuju usvojeno teorijsko znanje simulirajući bilateralne i multilateralne pregovore, rješavajući konkretne sporove iz oblasti diplomatskog i konzularnog prava te osmišljavajući projekt iz kulturne diplomacije u suradnji s diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj. Studenti imaju priliku posjetiti barem jedno diplomatsko predstavništvo, upoznati se s njegovom organizacijom, kao i obvezama te funkcijama diplomatskog osoblja. U okviru kolegija organiziraju se predavanja diplomata akreditiranih u Republici Hrvatskoj i projekcije filmova ciklusa "Diplomacija petkom", koji za cilj ima kroz popularizaciju filmske umjetnosti problematizirati neke od tema iz diplomatske povijesti i suvremenih međunarodnih odnosa.

LITERATURA:

  1. Svjetlan Berković; Diplomacija i diplomatska profesija; Urban- Media d.o.o. (2006), str. 267
  2. Stanko Nick; Diplomatski leksikon; Barbat (1999), str. 30
  3. Geoff R. Berridge, Maurice Keens-Soper, Thomas G. Otte, Ksenija Jurišić; Diplomatska teorija od Machiavellija do Kissingera; Fakultet političkih znanosti (2005), str. 219
  4. Bogdan Krizman; Postanak moderne diplomacije; IBI (1957), str. 88


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


3. SEMESTAR

Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


11.10.2019

PROJEKT JAVNA DIPLOMACIJA

Poštovani kolegice i kolege

Za projekt javna diplomacija još se možete prijaviti na konzultacijama 17.10, 24.10. i 31.10. Nakon toga prijave nisu moguće. Upute imate pod nastavnim materijalima!

Obavezno je: napisati podnesak o strategiji javne diplomacije izabrane države, kontaktirati veleposlanstvo izabrane države i razgovarati na koji način ono provodi strategiju javne diplomacije u Hravtskoj, osmisliti projekt koji do sada nisu radili, slogan, kampanju, ciljanu publiku, objasniti kako se spomenuti projekt uklapa u strategiju javne diplomacije vaše države

Ovdje ću redovito ažuritati popis prijavljenih i država. Informirajte se prije prijave postoji li veleposlanstvo određene države u RH i koliko su dostupne informacije koje vam trebaju! Nemoje kontaktirati veleposlanstva ili ići u posjet nepripremljeni!

Švedska - Kristijan Balen i Ivana Turković

Španjolska - Hrvoje Hrnkaš i Josip Obratov

Nizozemska - Edita Krušlin i Mihaela Matić

Japan - Kristina Tikvić i Tonka Sušec

Austrija - Kristina Kalea

Maroko - Darina Benusi i Antonela Certa

Izrael - Barbara Jandrijev i Fran Pižeta

Crna Gora  - Domika Dominik i Lucija Fabac

Tuska - Nika Velhes i Despina Vounasis

Franuska - Domagoj Ećimović i Vanesa Draškić

Indonezija - Jakov Sedlar i Antonio Šago

Norveška - Ana Hajduk  i Klara Borda

Velika Britanija - Matea Divić i Marija Lubina

Brazil - Dominika Čorić i Leonarda Diminić

Sjeverna Makedonija - Benjamin Mihoci

Irska - Fran Šalat i Pavo Vukoja

Srbija - Sunčica Hadaš i Rea Andrijašević

Rusija - Petra Mihovec i Lovro Nikola Pračinec

Češka - Dario Topić i Janja Tomić

Egipat - Maja Mazarekić i Vedrana Maržić

Poljska - Bruno De Zen i Fran Belavić

Kanada - Stefan Milosavljević

Slovenija - Borna Čizmić i Ivan Prpić

Belgija - Dunja Dragičević i Ante Granić

Australija  - Antun Cerovečki i Mihael Koščak

Njemačka - Paolo Portada

Bosna i Hercegovina - Davorka Ćuk i Lina Matjačić

Rumunjska - Valeria Husnjak i Ivan Mihačić

Grčka - Karlo Kučan i Mihaela Jacmenović

Švicarska - Danijela Matešić

Danska - Maja Antonia Križić i Mare Krapljanov

 

Popis obavijesti