Jezik | Language: HRV ENG
Osnove nacionalne sigurnosti
Šifra: 55489
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Tatalović
Izvođači: doc. dr. sc. Boško Picula - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je proučavanje sigurnosti kao jednog od temeljnih fenomena ljudskog društva u svim fazama njegovog razvoja. Bilo da je riječ o sigurnosti pojedinca, države, skupine država ili međunarodne zajednice uvijek se radi o nastojanju da se osiguraju vrijednosti i stanje za koje se smatra da su od vitalnog značaja. Sigurnost je istovremeno interes, cilj i vrijednost, ali i stanje te svjesno htijenje odnosno djelatnost (sustav) kako pojedinca tako i društvene skupine, nacije, države i međunarodne zajednice. Sigurnost je strukturni element opstanka i djelovanja pojedinca, društva, države i međunarodne zajednice. Sigurnost je kompleksan fenomen, stoga je za njegovo razumijevanje potrebno i njegovo proučavanje s različitih stajališta. Zbog toga će se na kolegiju proučavati temeljne kategorije: pojam sigurnosti (sadržaj, elementi), vrste sigurnosti, mehanizmi za postizanje sigurnosti, vrste ugrožavanja, komparativni sustavi (nacionalne) sigurnosti i komponente sustava (nacionalne) sigurnosti. Istraživanja nacionalne sigurnosti uključivat će: istraživanje pojma i fenomena nacionalne sigurnosti, metoda i instrumenata nacionalne sigurnosti, istraživanje nacionalne u odnosu na globalnu i regionalnu sigurnost, te istraživanje novih, nevojnih, izvora ugrožavanja nacionalne sigurnosti.
Literatura:
  1. Alan Collins (ur.); Suvremene sigurnosne studije; Politička kultura (2010), str. 484
2. semestar
Izborni NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Izborni NOV 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 21. 3. 2020. u 12:43
Siniša Tatalović

ONS Nastava 23. i 24. ožujka - NOVE UPUTE

Poštovane kolegice i kolege,

prvi tjedan nastave na daljinu je iza nas, a izgleda da će se ovaj način izvođenja predavanja i seminara nastaviti i kroz travanj.

U nastavku ove obavijesti slijede NOVE, djelomično izmijenjene, smjernice te Vas još jednom molim da ih pažljivo pročitate i pridržavate ih se jer dio vas to ovaj tjedan nije učinilo. Ovom se prilikom ujedno zahvaljujem onima koji su od početka ozbiljno shvatili novi oblik izvođenja nastave, poštivali zadane upute i savjesno izvršili zadatak.

 

Kako se radilo o svojevrsnom testiranju novog načina rada, svima koji su poslali tekst u Wordu priznati su bodovi za dolazak na nastavu (2 boda), no ubuduće se neće tolerirati slanje teksta u kojem se nisu poštivale smjernice navedene u ovoj obavijesti - slanje neispravnog dokumenta brojit će se kao nedolazak. Ukratko, trebate se pridržavati uputa, od tehničkih detalja (veličina i izgled teksta, imenovanje dokumenta, slanje na vrijeme) do samog sadržaja koji pišete (odgovaranje na postavljena pitanja i pisanje komentara vezanih uz temu susreta).

 

Od idućeg tjedna izvršavanjem seminarske obveze ostvarujete 1 bod za dolazak, a izvršavanjem zadatka s predavanja ostvarujete drugi bod (kao što ste se za vrijeme održavanja redovite nastave potpisivali na dvije liste, jednu za dolazak na predavanje i drugu za dolazak na seminar i time ostvarivali bodove).

 

SEMINARSKE OBVEZE

Prezenteri:

U mapu 'Prezentacije sa seminarske nastave' studenti/ce su dužni stavljati prezentacije za tjedne seminarske teme koje su im dodijeljene u Uvodnoj prezentaciji kolegija.

 

'Grupa A' kod doc. Picule dužna je objaviti u ovoj mapi prezentaciju do ponedjeljka do 17h.

'Grupa B' kod prof. Tatalovića svoju je prezentaciju dužna objaviti do utorka do 17h.

Prezentacija se treba imenovati ovako: PPT_datum_grupa (dakle pr. PPT_2303_grupaA/PPT_2403_grupaB).

Studenti koji po rasporedu trebaju održati seminarsku prezentaciju u ovu mapu trebaju učitati svoju zajedničku power-point prezentaciju i točno označiti dijelove koje svatko od njih prezentira (tako da na jednom slideu prije dijela koji prezentirate navedete ime i prezime osobe koja je izradila i prezentira taj dio). Podloga prezentacije neka bude bijela, a fotografije, tablice i grafovi poželjni su ako su vezani uz sadržaj koji prezentirate.

NOVO - Pored toga, svaki prezenter/-ica ponaosob treba priložiti popratni tekst koji bi usmeno izložio/la da se nastava odvija u predavaoni. Dakle, svatko prilaže svoj tekst zasebno!

U Word dokumentu za svaki slide koji se nalazi u prezentaciji trebate napisati objašnjenje (npr. kolega/ica koji/a prezentira prvi dio prezentacije, treba u dokumentu napisati: Naslov prezentacije; Sadržaj prezentacije – objašnjenje; Naslov 1. slidea – objašnjenje sadržaja sa slajda; Naslov 2. slidea – objašnjenje sadržaja sa slajda; Naslov 3. slidea – itd… idući kolega/ica u svom dokumentu također navodi:  Naslov prezentacije; naslov slidea koji slijedi, npr. Naslov 9. slidea – objašnjenje sadržaja sa slidea…). Molim Vas da se potrudite da objašnjenja budu precizna i jasna te sadržajno nedvosmislena kako bi Vaš doprinos mogao biti adekvatno bodovan. Vodite računa i o primjerenoj duljini teksta – posebice da tekst ne bude prekratak, a pogotovo ne u natuknicama! Trebate navesti i popis izvora koje ste koristili pri izradi prezentacije i popratnog teksta.

 

Popratni tekst stavlja svaki student/ica u svoje ime u istu mapu u koju se objavljuje i prezentacija, do gore navedenog roka, a imenuje ovako: Prezime_ime_datum_grupa (pr. Ivić_Iva_2303_grupaA/Petrić_Petar_2403_grupaB).

 

Važno: NA ZADNJEM SLIDEU PREZENTACIJE GRUPA TREBA NAVESTI 3 PITANJA ZA RASPRAVU!

U grupama se dogovorite koja će osoba u ime grupe zajedničku prezentaciju objaviti u ovoj mapi, do roka koji je gore naveden.

 

Svi (osim prezentera):

U mapu 'Komentari na seminarske prezentacije' u rubrici 'Predaja studentskih radova' svi su polaznici kolegija dužni poslati odgovor na JEDNO od 3 pitanja s prezentacije napisano u Word dokumentu. Duljina teksta mora biti MINIMALNO jedna stranica (font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5). Uz odgovor na odabrano pitanje, možete pisati i vlastite komentare na cjelokupnu prezentaciju ili se osvrnuti na pojedine tekstove koje su objavile kolege prezenteri/ice. Dakle, MORATE ODGOVORITI NA JEDNO PITANJE, a možete pisati i komentare, nejasnoće, sugestije ili postaviti pitanja o kojima bi se mogla pokrenuti rasprava vezana uz sadržaj koji ste pregledali u prezentaciji i popratnim tekstovima.

 

Studenti/ce koji pohađaju seminarsku nastavu ponedjeljkom pišu odgovore i komentare na objavljenu prezentaciju 'Grupe A' i šalju ih u navedenu mapu u ponedjeljak u vremenu između 17 i 23h u podmapu 'Grupa A  - seminar 23. ožujka'.

Studenti/ce koji pohađaju seminarsku nastavu utorkom pišu komentare na objavljenu prezentaciju 'Grupe B' i šalju ih u navedenu mapu u utorak u vremenu između 17 i 23h u podmapu 'Grupa B - seminar 24. ožujka'.

(Prilikom slanja vidljivo je vrijeme u trenutku u kojem je dokument poslan, svi dokumenti poslani nakon navedenog roka neće biti prihvaćeni)

Prezentacije svake grupe bit će dostupne u rubrici 'Predaja studentskih radova' prije početka seminarske nastave. Studentima će se komentari brojiti kao DOLAZAK na SEMINAR, a oni koji ne pošalju komentare, gube bodove za dolazak na seminar za taj susret.

Kad šaljete svoje odgovore i komentare, Word dokument u kojem ih pišete imenujete ovako: Prezime_ime_datum_grupa (pr. Ivić_Iva_2303_grupaA/Petrić_Petar_2403_grupaB).

 

BODOVANJE DOLASKA NA PREDAVANJE

Na intranetu će u Nastavnim materijalima (najčešće nekoliko dana unaprijed, a najkasnije na dan predavanja) biti objavljena prezentacija s predavanja na temu predviđenu prema tjednom rasporedu navedenom u Uvodnoj prezentaciji.

Na kraju svake prezentacije biti će objavljena 3 pitanja od kojih ste dužni odabrati jedno i na njega odgovoriti u zasebnom Word dokumentu te ga objaviti u zasebnoj, novoj, mapi koja nosi naziv 'Komentari na predavanje 24. ožujka'. Duljina teksta također treba biti MININALNO jedna stranica teksta (font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5). Kad šaljete svoje odgovore i komentare, Word dokument u kojem ih pišete imenujete ovako: Prezime_ime_datum (pr. Ivić_Iva_2303).

Rok za slanje odgovora na prezentaciju s predavanja je utorak (u ovom slučaju 24. ožujka) do kraja dana, dakle 23:59.

 

KONZULTACIJE

Konzultacije u vezi prezentacija za naredne susrete šaljite na mail adrese predavača u čijoj ste grupi, pri tome neka jedna osoba šalje mail, a u CC neka stavi ostale kolegice i kolege koji su uključeni u izradu zajedničke prezentacije.

Sva druga pitanja šaljite na mail kolegija: ons1617@gmail.com

 

Srdačno, 

Siniša Tatalović

Popis obavijesti