Jezik | Language: HRV ENG
Međunarodna politička ekonomija
Šifra: 55464
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Luka Brkić
doc. dr. sc. Kristijan Kotarski
Izvođači: Kristijan Kotarski - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija sastoji se od upoznavanja studenata sa osnovnim institucijama, režimima, akterima i procesima u sklopu discipline kako bi im se omogućilo stjecanje kategorijalnog aparata potrebnog za analizu međunarodnih ekonomskih i političkih procesa. Pristup se fokusira na neodvojivost ekonomskih od političkih procesa i predstavlja poveznicu između sfere politike i sfere ekonomije koje su u sklopu ortodoksne neoklasičnog pristupa cesto umjetno razdvajane. Studentima je omogućeno praćenje najnovijih trendova u području međunarodne trgovine, međunarodnih financija, međunarodnog razvoja korištenjem različitih teorijskih potki: od liberalizma, realizma, marksizma pa sve do ekonomskog nacionalizma.
Literatura:
 1. Brkić, Luka; Brkić, L., 1995: Teorije međunarodne ekonomske integracije, Gordon, Zagreb; Gordon (1995), str. 241
 2. Brkić, L; Globalno poslovanje i transfer tehnologije; Ekonomski anali, Beograd, god. 50, br.164 (2005), str. 103-119
 3. Pitanja i odgovori za 1. kolokvij iz MPE;
 4. Pitanja i odgovori za 2.kolokvij iz MPE;
 5. Brkić, L.; GATT, WTO i regulacija tržišta financijskih usluga; Politička misao 38, 1 (2001), str. 98-111
Preporučena literatura:
 1. Kotarski, Kristijan; Skripta za kolegij "Međunarodna politička ekonomija";
 2. Gilpin, R.; Global Political Economy: Understanding the International Economic Order; Princeton University Press (2001)
 3. Walter, A; Sen, G.; Analyzing the Global Political Economy; Princeton University Press (2007)
4. semestar
Temeljni opći NOV 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo

6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Kristijan Kotarski :

  Ponedjeljak 9-10h (kabinet 16)

  Četvrtak 12-13h (kabinet 16)

  Lokacija:
Obavijesti
Objavljeno: 15. 9. 2020. u 11:55
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

 

Rezultati današnjeg ispitnog roka nalaze se u repozitoriju. Upis ocjena u indeks održat će se sutra u 10 sati u kabinetu br.16 (upisivat će profesor Brkić). Danas sam Vam već unio ocjene u ISVU sustav. 

Srdačan pozdrav, Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski

 

Objavljeno: 13. 9. 2020. u 19:37
Uređeno: 13. 9. 2020. u 19:41
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

 

Ispit iz kolegija će se održati pismeno u dvorani A u navedenom terminu, s obzirom da sam već dobio dva upita o načinu održavanja.

Studenti koji imaju komisijski ispit moraju izaći na pismeni ispit koji će onda pregledati članovi tročlanog povjerenstva.

Studenti koji ev. neće zadovoljiti na pismenom ispitu u utorak (a to im je 8. izlazak ili će ostvariti 4,5 boda, neovisno o tome da li im je ispit komisijski ili ne) odgovarat će usmeno u srijedu u 11h.

 

Srdačan pozdrav, K.K.

Objavljeno: 8. 9. 2020. u 11:22
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

 

U repozitoriju se nalaze rezultati današnjeg roka. Upis ocjena bit će danas u 14h kao i uvid u ispit.

 

Studenti koji imaju 4.5 boda odgovarat će u petak u 12 sati usmeno (kabinet 16 ili seminar I).

 

Srdačan pozdrav, Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski

 

 

 

Objavljeno: 2. 4. 2020. u 10:07
Uređeno: 2. 4. 2020. u 11:17
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

Kolokvij na ovom kolegiju organizirat ćemo na sljedeći način. Ispitivanje će se odvijati putem Zooma ili Google Classrooma u grupama po 6 (za konačnu odluku o platformi moram vidjeti da li Classroom omogućava da Vas svih 6 mogu istovremeno vidjeti na zaslonu, ali za sada mislim da će tu Zoom biti pouzdaniji. No oni koji ga nemaju mogu najnormalnije skinuti aplikaciju i 'virtualno doći na ispit' otvaranjem linka kojega ću poslati na Vaše mailove).

Studenti će imati na raspolaganju 15-20 minuta za pisanje odgovora na postavljena pitanja i cijelo vrijeme ću ih nadzirati putem video kamere da spriječim ev. pokušaje akademskog nepoštenja, te će odmah po isteku tih 20 minuta morati poslati odgovore u MS Word dokumentu na moj fakultetski e-mail. Profesor Brkić i ja ćemo podijeliti studente te će oni studenti koji će pripasti u kvotu profesora Brkića svoje odgovore slati na njegov fakultetski e-mail.

Kolokvij će se održati 5. svibnja da vas što bolje stignem pripremiti za najvažnije stvari koje očekujem od Vas. Neka pitanja ću izbaciti i smanjiti opseg gradiva te se fokusirati na najbitnije stvari. Profesor i ja ćemo razmijeniti listu ključnih koncepata i pojmova koje ćemo tražiti od Vas kako bi što više harmonizirali naš pristup.

Vaš zadatak osim dobre pripreme i učenja sastojat će se u tome da ćete u terminu od 1. - 3. svibnja poslati prijave za izlazak na kolokvij na e-mail adresu moje demonstratorice Karle Kravaršćan. Ona će Vas podijeliti u više grupa po šest, poslati mi spis, a ja ću svima dodijeliti točne termine ispitivanja putem Zooma. Računajte da će se ispitivanje vršiti od 8:30-12h 5.svibnja.

 

Drugi kolokvij pomiče se na 9. lipnja, a prvi rok na 16. lipnja.

Srdačan pozdrav, Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski

Objavljeno: 16. 3. 2020. u 14:15
Uređeno: 16. 3. 2020. u 14:19
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

 

U mapu s nastavnim materijalima stavio sam prezentaciju naslovljenu "Domaći izvori vanjske ekonomske politike - Kristijan Kotarski" u kojoj sam proširio i objasnio određene koncepte koje smo radili prošli tjedan s grupom u utorak i koje sam planirao dodatno elaborirati ovaj tjedan (studenti koji su trebali imati nastavu u četvrtak nisu diskriminarini jer sam se zbog njih odlučio na detaljnije objašnjenje pojedinih pojmova na novim slajdovima, pogotovo koncept trileme otvorene ekonomije i njezinu praktičnu manifestaciju u eurozoni, SAD-u i Kini).

 

Dakle, molim Vas da obratite pozornost na sve slajdove, a naročito na slajdove 13-17, 39-44, 55-64 (iznimno važno područje koje obuhvaća trilemu otvorene ekonomije) i svakako otvorite i proučite odlične linkove na slajdu 73. Od iznimne koristi će Vam biti vizualni link na faktore koji utječu na formiranje deviznog tečaja.

 

Osim toga, za studente koje žele znati više o politici deviznog tečaja šaljem link na moju recentnu studiju o učincima uvođenja eura u RH. 

https://www.hanns-seidel-stiftung.com.hr/assets/images/uploads/euro_introduction_to_croatia.pdf

 

Kako naša korespondencija ne bi ostala isključivo na ovom pismenom kanalu, omogućavam Vam da me u slučaju nekih nejasnoća vezanih uz gradivo dodate na Skype kontaktima (Kristijan Kotarski) te da u četvrtak u terminu konzultacija (16h) organiziramo konferencijski poziv, ako Vas bude više. Alternativno, možete mi uvijek poslati e-mail.

 

Zadnje, idući tjedan poslat ću Vam transkript svojeg sljedećeg predavanja o evoluciji globalnog trgovinskog sustava. U procesu sam pisanja udžbenika za kolegij tako da ću ovu izvanrednu situaciju iskoristiti da dinamika predavanja prati cjeline koje namjeravam pokriti u samom udžbeniku, te da svoje mislim sistematiziram u pismenoj formi.

 

Srdačan pozdrav svima i pazite vlastito i tuđe zdravlje, svako dobro!

 

Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski

Objavljeno: 12. 3. 2020. u 14:55
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

 

Idući tjedan neće se održavati predavanja i seminarska nastava iz Međunarodne političke ekonomije zbog širenja COVID-19 virusa. Ovisno o dinamici širenja zaraze vidjet ćemo da li je fizički moguće održavati nastavu za dva tjedna. Seminarska nastava nadoknadit će se u jednom terminu tijekom semestra, a ukoliko do daljnjega neće biti moguće držati nastavu, za dva tjedna prijeći ćemo na online oblike nastave, pri čemu ću Vam poslati pismeni sažetak predavanja kojega možemo popratiti interakcijom na Moodleu. U svakom slučaju upoznat ću se sa sustavom i vidjeti kako se nastava može najbolje organizirati.

 

Danas će se još održati seminarska nastava, ali molim studente da mi se ne približavaju na distancu manju od 3 metra, s obzirom da se nastojim izolirati od bliskih kontakata.

 

Srdačan pozdrav i pripazite na svoje zdravlje, Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski