Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Mediji i nasilje

Mediji i nasilje


OSNOVNI PODACI

Šifra:

115985

ECTS:

5.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Igor Kanižaj

Izvođači:

prof. dr. sc. Igor Kanižaj - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Studentima pružiti specifična znanja i vještine o učincima koje nasilje u medijima može imati na konzumente medija te ujedno ukazati na temeljne karakteristike izvještavanja o nasilju. Sekundarni cilj je predstaviti temeljne pristupe za istraživanju nasilja u medijima, a kod studenata potaknuti kritičko razmišljanje o učincima nasilja na publiku.

LITERATURA:

 1. Kanižaj I, Ciboci L. (2011): Kako je nasilje preko medija ušlo u naše domove, u: DJECA MEDIJA, Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš (ur), Matica hrvatska (11-34);
 2. Trend D. (2007): The Myth of Media Violence: A Critical Introduction, Blackwell Publishing;
 3. 8 (2010) 1, 67-86;
 4. Bilić V. (2012): Značenje nekih aspekata morala i moralnog opravdavanja u razumijevanju nasilja prema vršnjacima u realnom i virtualnom svijetu, Nova prisutnost, Vol. 10 (3), str. 459-477;
 5. Bilić V. (2010): Povezanosti medijskog nasilja s agresivnim ponašanjem prema vršnjacima, Odgojne znanosti, Vol. 12 (2), str. 263-281.;
 6. Bilić V., Ljubin Golub T. (2011): Patološko igranje videoigara: uloga spola, samopoštovanja i edukacijske sredine, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol. 47 (2), str. 1-13.;
 7. Lampert C., Donoso V. (2012): Bullying, u: Children, Risk and Safety on the Internet, Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Gorzig (ur), The Policy Press, str. 141-151;
 8. Livingstone S., Gorzig A. (2012): Sexting, u: Children, Risk and Safety on the Internet, Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Gorzig (ur), The Policy Press, str. 151-165;
 9. Bjornebekk R.T., Evjen T.A. (2000): Violent Pornography on the Internet, u: Children in the New Media Lanscape, Cecilia von Feilitzen, Ulla Carlsson (ur.), The UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence at Nordicom., str. 185-207.;
 10. Vol.1 (1), 1-26;
 11. Raovolis A.. Tsaliki E. (2012): Pornography, u: Children, Risk and Safety on the Internet, Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Gorzig (ur), The Policy Press, str. 165-177;
 12. Pravilnik o zaštiti maloljetnika, Narodne novine (NN, 60/10);
 13. Ciboci Lana; Grupe mržnje na društvenim mrežama-novi oblici nasilja među djecom i mladima, 13-26, Zbornik radova konferencije Nasilje na internetu među i nad djecom i mladima, Društvo za socijalnu podršku Zagreb; Društvo za socijalnu podršku (2014), str. 13-26


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborni NOV 1-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Igor Kanižaj:

Po dogovoru putem maila (uživo/MS Teams)


Obavijesti

10.03.2015
Upute za pisanje seminarskog rada i izradu prezentacije
Poštovane kolegice i kolege, Evo par uputa oko pisanja seminarskog rada i izrade prezentacije. SEMINARSKI RAD - ukupno možete osvojiti 14 bodova. Očekivana dužina je 4000 riječi. Piše se prema uputama za pisanje akademskih radova na Fakultetu političkih znanosti. Potrebno je navesti najmanje tri bibliografske jedinice. Seminari se predaju na porti fakulteta do 15.5.2019. Seminari koji nisu predani u navedenom roku neće biti ocijenjeni. U seminarskom radu vrednuje se UVOD (3), TEMELJNI DIO (2), CITIRANJE (2), STRUKTURA TEKSTA (2), LEKTURA (2), ZAKLJUČAK (3). Tema seminarskog rada mora odgovarati najavljenim tematskim jedinicama.    PREZENTACIJA - ukupno možete osvojiti 14 bodova. Potrebno je navesti najmanje tri bibliografske jedinice. U prezentaciji se ocjenjuje: UVOD (3), TEMELJNI DIO (2), PRIDRŽAVANJE VREMENSKOG OGRANIČENJA (2), STRUKTURA PREZENTACIJE (2), KOMUNIKACIJA S PUBLIKOM (2), ZAKLJUČAK (3). Rok za prijavu prezentacija je 13.3.2018. Otisnutu verziju prezentacije potrebno je dostaviti dva dvana prije održavanja. Uz pozdrave, Igor Kanižaj