Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Metode istraživanja medijskog teksta

Metode istraživanja medijskog teksta


OSNOVNI PODACI

Šifra:

92681

ECTS:

7.0

Nositelji:

Izvođači:

prof. dr. sc. Igor Kanižaj - Predavanja

prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Igor Kanižaj - Auditorne vježbe
Josip Šipić - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Auditorne vježbe 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je ovog kolegija upoznati studente s metodama istraživanja medijskih sadržaja (medijskog teksta) u širokom rasponu od kvantitativnih metoda, poput analize sadržaja, do kvalitativnih metoda poput analize diskurza ili analize narativa.
Nakon odslušanih predavanja, studenti će pohađati vježbe na kojima će moći praktično primijeniti znanja stečena na predavanjima. Tu će studenti dobiti priliku da, uz mentorstvo suradnika na kolegiju, samostalno izrade nacrt istraživanja, naprave analizu određenog uzorka medijskog teksta te interpretiraju dobivene rezultate.
Studenti će na ovom kolegiju dobiti uvid u lepezu istraživačkih metoda koje se koriste u istraživanju masovnih medija, a osnovni cilj kolegija jest naučiti ih kako te metode primijeniti, kako čitati i interpretirati analize medijskih sadržaja te na kraju, kako kritički vrednovati vlastito istraživanje.

LITERATURA:

  1. . London: Sage. Poglavlja 1. i 3., str. 1-21, 55-92;
  2. . 8th Edition.+nbsp; Wadsworth Publishing. Poglavlje The Research Process str.1-113;
  3. Gillespie, M. i Toynbee, J. (2006) Analysing Media Texts. NY: Open University Press. (Gillespie i Toynbee Introduction, 1-4; Gripsrud, J. Semiotics: signs, codes and cultures str. 10-40; M. Gillespie: Narrative analysis, 80-115, Hesmondhalgh, 120-121; Toynbee 158-184; Branston: 44-64);
  4. van Dijk, Teun A., ur., 1997. /Discourse as Social Interaction/. London: Sage. Poglavlje 10: Norman Fairclough i Ruth Wodak. Critical Discourse Analysis, str. 258-284.;
  5. Jorgensen, Marianne i Louise J. Phillips. 2002. /Discourse Analysis as Theory and Method/.+nbsp; London: Sage. Poglavlje 3: Critical Discourse Analysis, str. 60-95.;
  6. Stuart Hall REPREZENTACIJA, ZNAČENJE I JEZIK (ulomak iz knjige: Representation: cultural representations and signifying practices, ur. Stuart Hall, 1997, SAGE pdf dokument na Studomatu);


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Igor Kanižaj:

Po dogovoru putem maila (uživo/MS Teams)


Obavijesti