Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Metode istraživanja medijskih publika

Metode istraživanja medijskih publika


OSNOVNI PODACI

Šifra:

132858

ECTS:

7.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Dina Vozab

Izvođači:

Paula Čatipović - Seminar
izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina - Seminar
doc. dr. sc. Dina Vozab - Seminar

izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija upoznati studente/studentice s kvalitativnim i kvantitativnim metodama istraživanja koje se najčešće koriste u istraživanju medijskih publika i pripremiti studente za praktičnu primjenu odabrane metode na konkretnom primjeru. Nastava se izvodi u obliku predavanja i seminara u okviru kojih će studenti dodatno raditi na primjeni teorijskih i epistemoloških pretpostavki na konkretnom istraživačkom problemu.
Seminarska nastava prati predavanja i priprema studente za praktičnu primjenu određene metode. Uz vodstvo nastavnika na kolegiju, studenti/studentice će samostalno provesti istraživanje i napisati istraživački izvještaj. Studenti će dobiti uvid u epistemološke i ontološke temelj istraživanja i etičke aspekte u društvenim znanostima i istraživački dizajn. Upoznat će se s fazama istraživačkog procesa, što uključuje izradu nacrta istraživanja, pregled literature, razvoj teorijskog i konceptualnog okvira, operacionalizaciju pojmova, formuliranje istraživačkih pitanja, odabir primjerene metode istraživanja, uzorkovanje, prikupljanje podataka, analizu podataka i interpretaciju, te povezivanje rezultata istraživanja s teorijom.

LITERATURA:

  1. Bryman, Alan; Social Research Methods; Oxford University Press (1), str. 2004
  2. Schroder, Kim, Kirsten Drotner, Stephen Kline + Catherine Murray; Researching Audiences; Hodder: Arnold (1), str. 2003


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Dina Vozab:

izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina:

Srijedom u 11:00, uz prethodni dogovor putem maila


Obavijesti

27.02.2023
Obavijest o početku nastave iz kolegija Metode istraživanja medijskih publika u ak. god. 2022./2023.
Poštovane kolegice i kolege, nastava iz kolegija Metode istraživanja medijskih publika počinje sutra u utorak u 15:30 u A dvorani. Sutra će se održati uvodni sat na kojem će biti predstavljen syllabus i način rada, a seminarske nastave neće biti. Syllabus i raspored po grupama su u nastavnim materijalima. Ako želite slušati specifičnu metodu pokušajte naći zamjenu jer veličina grupa ne smije premašiti 25 studenata.    Srdačno, Antonija Čuvalo