Jezik | Language: HRV ENG
Metode istraživanja
Šifra: 103590
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Čular
izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Goran Čular - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta uvesti studente u logiku znanstvenog istraživanja u društvenim znanostima napose politologiji. Pokušava se odgovoriti na pitanja zašto istražujemo, što istražujemo i kako istražujemo, kao i upozoriti na temeljne kategorije i pravila znanstveno-istraživačkog rada. U tu svrhu osmišljena su predavanja koja se u prvom dijelu fokusiraju na temeljne faze, pojmove i probleme istraživanja u političkoj znanosti, a u drugom dijelu na specifične metode prikupljanja podataka. U drugom dijelu nastave pored nastavnika na predmetu gostuju kolege nastavnici koji su se u svome istraživačkom radu posebno koristili pojedinim metodama prikupljanja podataka. Seminarska nastava je zamišljena kao kolektivni rad po skupinama na izvođenju stvarnog projektnog zadatka koncipiranja i izvođenja politološkog istraživanja nastavnim svrhama primjerenog obima. Tema istraživanja kao i metode prikupljanja podataka mijenjaju se od godine do godine, ali se uvijek prolaze sve faze jednog znanstvenog rada, od koncipiranja istraživačkog problema do pisanja izvještaja o rezultatima istraživanja.
Literatura:
  1. Burnham, Peter; Gilland, Karin; Grant, Wyn i Layton-Henry; Metode istraživanja politike; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2006), str. 33-60, 91-100, 121-151, 153-176
  2. Cohen, Louis, Lawrence Manion i Keith Morrison; Metode istraživanja u obrazovanju; Naklada Slap (2007), str. 169-180, 191-204, 245-292
  3. Paul Newbold, William Carson i Betty Thorne; Statistika; MATE, Zagreb (2010), str. 9-12, 65-77
  4. Mejovšek, Milko; Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima; Naklada Slap (2013), str. 35-45
  5. Corbetta, Piergiorgo; Social Research: Theory, Methods and Techniques; Sage Publications, London/Thousand Oaks/New Delhi (2003), str. 57-70, 75-97, 117-163, 203-305
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 27. 5. 2021. u 12:39
Uređeno: 27. 5. 2021. u 12:40
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

1. U srijedu, 2. lipnja piše se II kolokvij iz Metoda istraživanja. Pravo izlaska na II kolokvij imaju svi studenti koji su iz I kolokvija dobili najmanje 8 bodova. II kolokvij organizira se navlas isto kao i I (vidi obavijest u MS Teamsu). Studenti se najkasnije u 8:30 priključuju na MS Teams preko poveznice za predavanja. Ispit se pušta u 8:45; postoje dvije grupe (obavijest o tome tko piše koju grupu na licu mjesta). Ovaj kolokvij ima 8 pitanja (piše se maksimalno 10 minuta) iz posljednja 4 susreta (literatura i predavanja). Da bi student mogao položiti predmet mora dobiti najmanje 4 boda (uz uvjet da to zajedno s bodovima iz prvog kolokvija daje minimalno 13 bodova).

2. Rok za predaju završnog izvještaja sa seminarskih vježbi je 27. lipnja u 24:00. Završni izvještaji bit će ocijenjeni u roku od 7 radnih dana, tako da će konačne ocjene iz predmeta u ISVU sustav, bez obzira kad je student položio pisani ispit, biti svima upisane početkom srpnja. Svi studenti koji su položili pisani ispit (preko kolokvija ili na I ispitnom roku) dužni su prijaviti II ispitni rok da bi im se mogla upisati konačna ocjena. Pored toga, studenti koji izlaze na pisani ispit na I ispitnom roku (kao i na III i IV) dužni su prijaviti i sve rokove na koje žele izaći i pisati pisani ispit.

3. VAŽNA IZMJENA: Umjesto u 10:15 (kako piše u službenom rasporedu termina rokova) svi termini rokova za Metode istraživanja počinju u 8:30. Molim vas da to promijenite u svojim planerima.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular 

Objavljeno: 6. 4. 2021. u 19:25
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

približava se I kolokvij iz Metoda istraživanja (10. susret - 28. travnja). Budući da prijevod Corbettine knjiga nije još izašao iz tiska i kako idemo on-line i dosta studenata možda nije u Zagrebu (pa im možda nisu uvijek dostupne knjižnice) napravio sam dvije stvari:

a) doradio sam literaturu po susretima, sad je i nešto smanjena (vidjeti novopodignuti dokument Metode istraživanja plan i režim predmeta), s naznakom stranica prijevoda dijelova Corbettine knjige (samo za 9. susret nema prijevoda, samo original na engleskom)

b) pod LITERATURA podigao dokument Corbetta prijevod (PDF) (sadržava prijevod najvećeg dijela knjige koji trebate za I kolokvij) i tri dokumenta koja su slike stranica iz knjige Burnham i dr. Metode istraživanja politike (PDF) koje trebate za tri susreta.

Na taj način imate svu literaturu potrebnu za I kolokvij podignutu u PDF-u (sve na hrvatskom, osim dijela za 9. susret koji možete pročitati na engleskom u originalnoj Corbettinoj knjizi). Naravno, za kolokvij trebate konzultirati i prezentacije s predavanja, kao i ono što se radilo na seminarskoj nastavi. Dio pitanja će biti pitanja znanja, a dio pitanja će biti pitanja prepoznavanja na konkretnim primjerima.

Detalje oko kolokvija još vam predočim kad za to dođe vrijeme.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Objavljeno: 18. 3. 2021. u 08:51
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

obavještavam vas da je upravo podignuta evidencija o dosadašnjim dolascima na predavanja (bodovi i ocjene 4). Molim vas da provjerite svoje dolaske. Kolegice i kolege kojima još jednim izostankom prijeti gubitak potpisa i prava na izlazak na ispit označeni su narančastim. U trenutku kad netko postane crven, odmah će mu biti i uskraćen potpis.

Goran Čular

Objavljeno: 2. 3. 2021. u 09:59
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

pod predmetom MI podignut je excel dokument (bodovi i ocjene). To je dokument koji će biti redovito ažuriran, a povremeno i objavljivan i odnosi se na sve studente. U njemu se vodi evidencija o vašim dolascima na predavanja, a kasnije će se tu upisivati i bodovi iz kolokvija i ispita, kao i vaša završna ocjena. Ovo vas prilikom upozoravam da je u programu i režimu studiranja na MI izmijenjen broj potrebnih dolazaka na predavanja kao uvjet za potpis - umjesto 11 od 15, svaki student treba biti prisutan na 9 od 13 susreta (dva susreta kad su I i II kolokvij se ne računaju, tada nema predavanja). Također, primijetit ćete da studentima koji su dosta zakasnili na predavanje ili ranije otišli s predavanja (student ima pravo otići s predavanja u 9:45, iako će predavanje nekad možda završiti nekoliko minuta iza) nije upisan dolazak. Tako će se evidencija voditi i ubuduće.

Studenti koji ponavljaju kolegij jer nemaju pozitivnu ocjenu ni iz ispita ni iz seminara moraju dolaziti na cjelokupnu nastavu. Studenti koji imaju ocjenu iz ispita od prošle godine, ne moraju dolaziti na predavanja niti ponovo polagati ispit, ali moraju ove godine dobiti pozitivnu ocjenu iz seminara. U podignutoj evidenciji postoji indikacija za studente-ponavljače. Molim vas da mi se osobno javite ako je vaš status različit od onoga kako je indicirano u evidenciji.

Broj potrebnih dolazaka na seminarsku nastavu određuje svaki voditelj za svoje grupe i ta se evidencija nastave vodi posebno i objavljuje pod folderima predviđenim za pojedine seminarske grupe.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Objavljeno: 23. 2. 2021. u 09:42
Uređeno: 23. 2. 2021. u 09:42
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

pozdravljamo vas sve na početku ljetnog semestra. Par osnovnih informacija o Metodama istraživanja. Nastava se provodi kroz predavanja za sve i 4 seminarske grupe preko sustava MS Teams. Već ste vidjeli da je predmet na MS Teamsu kreiran, kao i seminarske grupe unutar predmeta. Predavanja se izvode svaku srijedu od 8:15 do 9:45 (počinjemo 15 minuta ranije da bismo mogli imati pune pauze), a seminari u dva termina iza predavanja (grupa A i C 10:00-11:15, a B i D 11:30-12:45). Inače, grupe A i B za našu upotrebu postaju grupe C1 i C2 (Čular), a grupe C i D postaju H1 i H2 (Henjak). Termini će biti kreirani u MS Teamsu i molimo vas da nastavi pristupate putem tog kreiranog linka.

Naša će se službena komunikacija (podizanje dokumenata, obavijesti i sl.) odvijati na intranetu (pod predmetom), a neke će važnije i hitnije obavijesti biti objavljene i na MS Teamsu (za sve pod predmetom, a za seminare pod seminarskim grupama - u konverzaciji (posts). Ako student ima neko pitanje koje bi moglo biti od interesa za sve na predmetu molim da ga objavi pod MI (konverzacija - da svi vidimo i pitanje i odgovor), ili pod svoju seminarsku grupu, ako je pitanje vezano za seminarsku grupu. Za pojedinačne upite koji nisu od zajedničkog interesa nastavnici su dostupni preko MS Teams funkcije Chat ili putem e-maila (ali isključivo s vaše službene fakultetske adrese).

Osnovni materijali su već podignuti na intranet ili će biti uskoro.

Srdačan pozdrav i vidimo se sutra.

Goran Čular i Andrija Henjak

Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!