Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij

Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij


OSNOVNI PODACI

Šifra:

142918

ECTS:

7.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić

Izvođači:

prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

U hrvatskoj političkih znanosti rijetko se obrađuju politički i međunarodno-politički procesi koji se događaju u Latinskoj Americi, a posebno nedostaju analize odnosa tog dijela svijeta s drugim svjetskim regijama. S obzirom na nedostatak takvih kolegija, namjera je da se tijekom nastave i seminara razloži dio tih procesa i razjasni uloga Latinske Amerike u suvremenom svijetu. Obrađivati će se cjelina kontinenta i njegova relevantnost u međunarodnoj zajednici, a zatim će se analizirati političkih odnosi i osobine pojedinih zemalja latinskoameričkog kontinenta. Koristi će se metoda komparativne analize, metode poredbene povijesne analize i UNITAR-ova metodologija analize vanjske politike.
Predavanja i seminarska nastava odvijati će se u tri ciklusa. Prvi ciklus je posvećen odnosima država unutar Latinske Amerike. Biti će razjašnjeni odnosi u regiji, kao i politička, gospodarska i kulturna suradnja, te latinskoameričke integracije. Posebno će se analizirati sukobi koji su u 19. i 20. stoljeću izbili između država Latinske Amerike. Drugi ciklus je posvećen odnosu Latinske Amerike s Europom i SAD-om. Naglasak će biti stavljen na faze političkih, gospodarskih i kulturnih odnosa, te njihove međusobne sukobe u 19. i 20. stoljeću. Bit će analizirani i interamerički politički i gospodarski aranžmani. Treći ciklus je posvećen odnosu Latinske Amerike i ostalih regija svijeta, procesima globalizacije i odnosu RH s državama Latinske Amerike.

LITERATURA:

 1. Dominquez J.; Boundary Disputes in Latin America, .; Unites States Institute for Peace, Washington D.C. (2003)
 2. Kos-Stanišić L.; Latinska Amerika - povijest i politika; Golden marketing- Tehnička knjiga, Zagreb (2009)
 3. Latinska Amerika i suvremeni svijet,; Kos-Stanišić L.; FPZG, Zagreb (2010)
 4. Schoultz Lars; Beneath The United States, A History of US Policy toward Latin America; Harvard University Press (2001)
 5. Smith H. Peter; Talons of Eagle -Dynamics of US-Latin American Relations; Oxford University Press (2013)
 6. Pope Atkins G.; Latin America and the Caribbean in the international political system; Westview Press, Boulder San Francisco Oxford (1999)
 7. Antić Lj.; Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914.; Stvarnost, Zagreb (1991)
 8. Dominguez R.; EU Foreign Policy Towards Latin America; Palgrave Macmillian (2015)
 9. ured. Ruano L; The Europeanization of National Foreign Policies towards Latin America; Routledge, Taylor + Francis Group, New York, London (2013)
 10. ured. Gian Luca Gardini, Peter Lambert; Latin American Foreign Policies: Between Ideology and Pragmatism; Palgrave Macmillan, New York (2011)
 11. ured. Frank O.Mora i Jeanne K. Hay; Latin American and Caribbean Foreign Policy; Rowman + Littlefield Publishers, Inc, lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford (2003)


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


2. SEMESTAR

Izborni SDN 1-2 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Usmjerenje MEĐUNARODNI ODNOSI dp 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni predmeti DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


4. SEMESTAR

Izborni SDN 2-2 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA


05.12.2019

6.12. nema predavanja, seminar u 9.30

Dragi studenti, 

dana 6.12.2019. zbog bolesti neće biti predavanje. 

Seminarska nastava počinje u 9.30 kao što je prethodno najavljeno, održat će je  dr.sc. Borna Zgurić.

Popis obavijesti