Jezik | Language: HRV ENG
Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima
Šifra: 92652
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Tatalović
Izvođači: prof. dr. sc. Siniša Tatalović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je proučavanje etničkih odnosa i sukoba koji su od uvijek bili značajan problem pojedinih država i međunarodne zajednice. Trajnost etničkih sukoba na određenim područjima i teškoće u njihovom rješavanju, imale su za posljedicu izbijanje mnogih oružanih sukoba, raspade multietničkih država, promjene granica i demografskih odnosa s nesagledivim sigurnosnim posljedicama za čovječanstvo. Zbog toga, etničke manjine kao problem suvremenog svijeta, privlače sve veću pozornost istraživača. Unatoč sve većim izazovima i potrebama još uvijek se ne može govoriti o nekom do kraja ujedna čenom i svuda prihvaćenom modelu rješavanja etničkih sukoba i s njima povezanih problema etničkih manjina. Očito je da će upravo na početku 21. stoljeća to biti sve nužnija potreba međunarodne zajednice. Polazeći od takvih nastojanja, obrađivat će se temeljni problemi koje uzrokuju neriješeni odnosi etničkih manjina i etničke većine, kao i politike njihovog rješavanja. Komparativno će se obrađivati dvije temeljne vrste politika rješavanja etničkih sukoba: politike eliminacije i politike upravljanja razlikama.
Literatura:
  1. Siniša Tatalović; Globalna sigurnost i etnički sukobi; Politička kultura (2010), str. 280
2. semestar
Usmjerenje KOMPARATIVNA POLITIKA dp 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Usmjerenje NACIONALNA SIGURNOST dp 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

4. semestar
Izborni SDN 2-2 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 28. 3. 2020. u 21:49
Uređeno: 29. 3. 2020. u 11:20
Siniša Tatalović

Poštovane kolegice i kolege, 

kao što sam naveo u prethodnoj obavijesti, nastavljamo s dosadašnjim principom rada na daljinu.

Kolegice i kolege koji imaju izlaganja 30. ožujka dužni su prezentacije i popratne tekstove objaviti u mapi Susret 30. ožujka u podmapi Prezentacije i popratni tekstovi 30. ožujka (mapa za prezentere) do 15:30. Molim Vas da se pri tom držite uputa objavljenih za 23.3.

Za bod za dolazak na nastavu svi šaljete svoje komentare u mapu Susret 30. ožujka u podmapu Komentari na tekst za predavanje 30. ožujka. Za ostvarivanje boda za dolazak na seminar, svi osim prezentera tekstove s odgovorima stavljate u podmapu Komentari na seminarske prezentacije 30. ožujka.

Kako bismo postigli standardiziran način pisanja komentara, tekstovi koje ubuduće šaljete trebaju izgledati (uz ranije navedena pravila) ovako: na početku dokumenta navedite pitanje na koje odgovarate (isti font, veličina i prored kao i ostatak teksta), a zatim krenite s odgovorom koji mora minimalno obuhvatiti jednu stranicu. Nije potrebno pisati naziv kolegija i ostale podatke, ne trebate se ni potpisivati u samom tekstu, no imenujte dokument kako je ranije zadano. Za tekst u kojem odgovarate na pitanja sa seminara prvo navedite prvo pitanje, odgovorite na njega, zatim navedite drugo pitanje i odgovor. 

Rok za slanje odgovora na prezentaciju s predavanja je srijeda (1. travnja) do kraja dana, dakle 23:59. Prezentacija s pitanjima, od kojih ponovno birate jedno, bit će stavljena u Nastavne materijale u ponedjeljak.

Rok za slanje odgovora na prezentacije sa seminara je ponedjeljak (30. ožujka), do kraja dana. 

Srdačno,

Siniša Tatalović

Popis obavijesti