Jezik | Language: HRV ENG
Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima
Šifra: 92652
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Tatalović
Izvođači: prof. dr. sc. Siniša Tatalović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je proučavanje etničkih odnosa i sukoba koji su od uvijek bili značajan problem pojedinih država i međunarodne zajednice. Trajnost etničkih sukoba na određenim područjima i teškoće u njihovom rješavanju, imale su za posljedicu izbijanje mnogih oružanih sukoba, raspade multietničkih država, promjene granica i demografskih odnosa s nesagledivim sigurnosnim posljedicama za čovječanstvo. Zbog toga, etničke manjine kao problem suvremenog svijeta, privlače sve veću pozornost istraživača. Unatoč sve većim izazovima i potrebama još uvijek se ne može govoriti o nekom do kraja ujedna čenom i svuda prihvaćenom modelu rješavanja etničkih sukoba i s njima povezanih problema etničkih manjina. Očito je da će upravo na početku 21. stoljeća to biti sve nužnija potreba međunarodne zajednice. Polazeći od takvih nastojanja, obrađivat će se temeljni problemi koje uzrokuju neriješeni odnosi etničkih manjina i etničke većine, kao i politike njihovog rješavanja. Komparativno će se obrađivati dvije temeljne vrste politika rješavanja etničkih sukoba: politike eliminacije i politike upravljanja razlikama.
Literatura:
  1. Siniša Tatalović; Globalna sigurnost i etnički sukobi; Politička kultura (2010), str. 280
2. semestar
Usmjerenje KOMPARATIVNA POLITIKA dp 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Usmjerenje NACIONALNA SIGURNOST dp 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

4. semestar
Izborni SDN 2-2 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 21. 3. 2020. u 12:47
Uređeno: 21. 3. 2020. u 12:57
Siniša Tatalović

KPUES Nastava 23. ožujka

Poštovane kolegice i kolege,

prvi tjedan nastave na daljinu je iza nas, a izgleda da će se ovaj način izvođenja predavanja i seminara nastaviti i kroz travanj. Nadam se da ćemo nastaviti uspješno održavati ovaj novi način rada.

U nastavku ove obavijesti slijede smjernice o načinu bodovanja koje biste inače ostvarili dolaskom na predavanja i seminare te usmenim održavanjem seminarskih prezentacija. Molim Vas da ih pažljivo pročitate i pridržavate ih se kako bismo izbjegli nepotrebne komplikacije.

 

Kako se radilo o svojevrsnom testiranju novog načina rada, svima koji su poslali tekst u Wordu priznati su bodovi za dolazak na nastavu (2 boda), no ubuduće se neće tolerirati slanje teksta u kojem se nisu poštivale smjernice - slanje neispravnog dokumenta brojit će se kao nedolazak. Ukratko, trebate se pridržavati uputa, od tehničkih detalja (veličina i izgled teksta, imenovanje dokumenta, slanje na vrijeme) do samog sadržaja koji pišete (odgovaranje na postavljena pitanja i pisanje komentara vezanih uz temu susreta).

Od idućeg tjedna izvršavanjem seminarske obveze ostvarujete 1 bod za dolazak, a izvršavanjem zadatka s predavanja ostvarujete drugi bod (kao što ste se za vrijeme održavanja redovite nastave potpisivali na dvije liste, jednu za dolazak na predavanje i drugu za dolazak na seminar i time ostvarivali bodove).

 

SEMINARSKE OBVEZE

Prezenteri

Za idući susret prezenteri/ice svoje prezentacije stavljaju u mapu 'Susret 23. ožujka', podmapu 'Prezentacije i popratni tekstovi 23. ožujka'.

Rok za objavu u jest ponedjeljak do 15.30!

Idući tjedan prema rasporedu su predviđena 2 seminarska izlaganja:

1.reguliranje etničkih sukoba na primjeru Španjolske, VB i Švicarske

2. reguliranje etničkih sukoba na primjeru Finske, Belgije i Italije

Prezentacija se treba imenovati ovako: PPTbroj teme_datum (pr. PPT1_2303/PPT2_2303).

Studenti/ce koji po rasporedu trebaju održati seminarsku prezentaciju u podmapu trebaju učitati svoju zajedničku power-point prezentaciju i točno označiti dijelove koje svatko od njih prezentira (tako da na jednom slideu prije dijela koji prezentirate navedete ime i prezime osobe koja je izradila i prezentira taj dio). Podloga prezentacije neka bude bijela, a fotografije, tablice i grafovi poželjni su ako su vezani uz sadržaj koji prezentirate.

Pored toga, svaki prezenter/-ica ponaosob treba priložiti popratni tekst koji bi usmeno izložio/la da se nastava odvija u predavaoni. Dakle, svatko prilaže svoj tekst zasebno!

U Word dokumentu za svaki slide koji se nalazi u prezentaciji trebate napisati objašnjenje (npr. kolega/ica koji/a prezentira prvi dio prezentacije, treba u dokumentu napisati: Naslov prezentacije; Sadržaj prezentacije – objašnjenje; Naslov 1. slidea – objašnjenje sadržaja sa slajda; Naslov 2. slidea – objašnjenje sadržaja sa slajda; Naslov 3. slidea – itd… idući kolega/ica u svom dokumentu također navodi:  Naslov prezentacije; naslov slidea koji slijedi, npr. Naslov 9. slidea – objašnjenje sadržaja sa slidea…). Molim Vas da se potrudite da objašnjenja budu precizna i jasna te sadržajno nedvosmislena kako bi Vaš doprinos mogao biti adekvatno bodovan. Vodite računa i o primjerenoj duljini teksta – posebice da tekst ne bude prekratak, a pogotovo ne u natuknicama! Podsjećam da bi usmeno izlaganje svakog studenta trebalo trajati otprilike 20 minuta pa duljina poslanog teksta treba odgovarati usmenom izlaganju u tom vremenskom okviru. Trebate navesti i popis izvora koje ste koristili pri izradi prezentacije i popratnog teksta.

 

Popratni tekst stavlja svaki student/ica u svoje ime u istu mapu u koju se objavljuje i prezentacija, do gore navedenog roka, a imenuje ovako: Prezime_ime_datum_PPTbroj teme (pr. Ivić_Iva_2303_PPT1).

Važno: NA ZADNJEM SLIDEU PREZENTACIJE GRUPA TREBA NAVESTI 3 PITANJA ZA RASPRAVU!

U grupama se dogovorite koja će osoba u ime grupe zajedničku prezentaciju objaviti u ovoj mapi, do roka koji je gore naveden.

 

Svi (osim prezentera):

U podmapu 'Komentari na seminarske prezentacije 23. ožujka' svi su polaznici kolegija dužni poslati odgovore na JEDNO od 3 pitanja SA SVAKE PREZENTACIJE napisano u Word dokumentu.

Duljina teksta mora biti minimalno jedna stranica (font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5). Uz odgovore na odabrana pitanja, možete pisati i vlastite komentare na cjelokupne prezentacije ili se osvrnuti na pojedine tekstove koje su objavili prezenteri/ice.

Dakle, šaljete jedan tekst u kojem morate odgovoriti ukupno na 2 pitanja, (na jedno odabrano pitanje s 1. prezentacije i na jedno s 2. prezentacije), a možete pisati i komentare, nejasnoće, sugestije ili postaviti pitanja o kojima bi se mogla pokrenuti rasprava vezana uz sadržaj koji ste pregledali u prezentacijama i popratnim tekstovima. Tekst kraći od jedne stranice automatski će biti odbijen.

Odgovore i komentare na objavljene prezentacije šaljete u navedenu mapu u ponedjeljak 23. ožujka u vremenu između 15.30 i 00.00. (Prilikom slanja vidljivo je vrijeme u trenutku u kojem je dokument poslan, svi dokumenti poslani nakon navedenog roka neće biti prihvaćeni)

Prezentacije svake grupe bit će dostupne u podmapi 'Prezentacije i popratni tekstovi 23. ožujka' prije početka seminarske nastave. Studentima će se poslani tekstovi brojiti kao dolazak na seminar.

Kad šaljete svoje odgovore i komentare, Word dokument u kojem ih pišete imenujete ovako: Prezime_ime_datum (pr. Ivić_Iva_2303).

 

BODOVANJE DOLASKA NA PREDAVANJE

Na intranetu će u Nastavnim materijalima (najkasnije na dan predavanja) biti objavljen tekst koji ste dužni pročitati.

Uz tekst će na dan predavanja biti objavljena obavijest s 3 pitanja od kojih ste dužni odabrati jedno i na njega odgovoriti u zasebnom Word dokumentu te ga objaviti u zasebnoj podmapi 'Komentari na tekst 23. ožujka'.

Duljina teksta također treba biti minimalno jedna stranica teksta (font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5). Kad šaljete svoje odgovore i komentare, Word dokument u kojem ih pišete imenujete: Prezime_ime_tekstdatum (pr. Ivić_Iva_tekst2303).

Rok za slanje ovih tekstova je srijeda 25. ožujka do kraja dana, dakle 23:59.

 

KONZULTACIJE

Konzultacije u vezi prezentacija za naredne susrete šaljite na moju mail adresu, pri tome neka jedna osoba šalje mail, a u CC neka stavi ostale kolege/ice koji su uključeni u izradu zajedničke prezentacije.

Sve druge upite u vezi nastave šaljite na mail kolegija: kpues17@gmail.com

 

Srdačno, 

Siniša Tatalović

Popis obavijesti