Jezik | Language: HRV ENG
Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima
Šifra: 92652
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Tatalović
Izvođači: prof. dr. sc. Siniša Tatalović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je proučavanje etničkih odnosa i sukoba koji su od uvijek bili značajan problem pojedinih država i međunarodne zajednice. Trajnost etničkih sukoba na određenim područjima i teškoće u njihovom rješavanju, imale su za posljedicu izbijanje mnogih oružanih sukoba, raspade multietničkih država, promjene granica i demografskih odnosa s nesagledivim sigurnosnim posljedicama za čovječanstvo. Zbog toga, etničke manjine kao problem suvremenog svijeta, privlače sve veću pozornost istraživača. Unatoč sve većim izazovima i potrebama još uvijek se ne može govoriti o nekom do kraja ujedna čenom i svuda prihvaćenom modelu rješavanja etničkih sukoba i s njima povezanih problema etničkih manjina. Očito je da će upravo na početku 21. stoljeća to biti sve nužnija potreba međunarodne zajednice. Polazeći od takvih nastojanja, obrađivat će se temeljni problemi koje uzrokuju neriješeni odnosi etničkih manjina i etničke većine, kao i politike njihovog rješavanja. Komparativno će se obrađivati dvije temeljne vrste politika rješavanja etničkih sukoba: politike eliminacije i politike upravljanja razlikama.
Literatura:
  1. Siniša Tatalović; Globalna sigurnost i etnički sukobi; Politička kultura (2010), str. 280
2. semestar
Usmjerenje KOMPARATIVNA POLITIKA dp 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Usmjerenje NACIONALNA SIGURNOST dp 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

4. semestar
Izborni SDN 2-2 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 13. 3. 2020. u 18:05
Uređeno: 14. 3. 2020. u 12:20
Siniša Tatalović

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku ove obavijesti slijede smjernice o načinu održavanja nastave na kolegiju Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima 16. ožujka 2020. Molim Vas da pažljivo pročitate i pridržavate se navedenih uputa kako bismo mogli što kvalitetnije izvesti ovaj oblik izvođenja nastave.

SEMINARSKE OBVEZE

U mapu 'Komentari na prezentacije' u rubrici 'Predaja studentskih radova' (Klikom na Intranetu na kolegij Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima i otvaranjem Izbornika predmeta, ova se rubrika nalazi ispod rubrike 'Nastavni materijali') svi su polaznici kolegija dužni staviti komentare napisane u Word dokumentu, vezane uz prezentacije i tekstove objavljene na Intranetu za susret iz tog tjedna.

Studenti/ce koji pohađaju kolegij pišu i šalju komentare na objavljenu prezentaciju u ponedjeljak u vremenu između 15:00 i 00:00.

 (Prilikom slanja vidljivo je vrijeme u trenutku u kojem je dokument poslan, svi dokumenti poslani nakon navedenog roka neće biti prihvaćeni)

Prezentacije i tekstovi će biti dostupna u rubrici 'Nastavni materijali' u ponedjeljak do termina u kojem bi se inače izvađala nastava. Studentima će se komentari brojiti kao DOLAZAK na nastavu, a oni koji ne pošalju komentare, gube bodove za dolazak na nastavu za taj susret.

Kad šaljete svoje komentare, Word dokument u kojem ih pišete imenujete ovako: Prezime_ime_datum_grupa (pr. Ivić_Iva_1603).

Potrebno je napisati između 1500 i 2000 znakova (s prazninama) kao osvrt na prezentacije i tekstove objavljene na Intranetu za taj susret. Dakle, možete pisati komentare, nejasnoće, sugestije ili postaviti pitanja o kojima bi se mogla pokrenuti rasprava vezana uz sadržaj koji ste pregledali u prezentaciji.

Kada otvarate prezentacije, dužni ste ispod svakog slidea pročitati i eventualne bilješke (Ispod svakog slidea nalazi se okvir u kojem piše 'Kliknite da biste dodali bilješku' u kojem će se nalaziti bilješke prezentera, koje ste dužni pročitati kako biste bolje razumjeli natuknice i druge sadržaje predstavljene na slideu).

Za sve eventualne nejasnoće i upite u vezi ove obavijesti možete se javiti na mail kolegija.

KONZULTACIJE

Konzultacije u vezi seminarskih prezentacija šaljite mi na moj mail, pri tome neka jedna osoba šalje mail, a u CC neka stavi ostale kolegice i kolege koji su uključeni u izradu zajedničke prezentacije.

Kolegice i kolege koji izlažu 23. ožujka, dužni su izraditi JEDNU zajedničku prezentaciju po grupi, a svaki je prezenter dužan na dnu svakog slidea svog djela prezentacije upisati bilješke vezane uz natuknice ili druge sadržaje koji se nalaze na slideu (Ispod svakog slidea nalazi se okvir s tekstom Kliknite da biste dodali bilješku - u njega su prezenteri dužni upisati ono što bi inače usmeno o slideu pričali kolegama, dakle pojašnjenje eventualnih grafova, fotografija, video zapisa, prošireni komentari o sadržaju na slideu navedenom u natuknici). Ostale informacije o izlaganju dobit ćete naknadno.

Srdačno, 

Siniša Tatalović

Popis obavijesti