Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima

Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima


OSNOVNI PODACI

Šifra:

92652

ECTS:

7.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Siniša Tatalović

Izvođači:

prof. dr. sc. Siniša Tatalović - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj ovog kolegija je proučavanje etničkih odnosa i sukoba koji su od uvijek bili značajan problem pojedinih država i međunarodne zajednice. Trajnost etničkih sukoba na određenim područjima i teškoće u njihovom rješavanju, imale su za posljedicu izbijanje mnogih oružanih sukoba, raspade multietničkih država, promjene granica i demografskih odnosa s nesagledivim sigurnosnim posljedicama za čovječanstvo. Zbog toga, etničke manjine kao problem suvremenog svijeta, privlače sve veću pozornost istraživača. Unatoč sve većim izazovima i potrebama još uvijek se ne može govoriti o nekom do kraja ujedna čenom i svuda prihvaćenom modelu rješavanja etničkih sukoba i s njima povezanih problema etničkih manjina. Očito je da će upravo na početku 21. stoljeća to biti sve nužnija potreba međunarodne zajednice. Polazeći od takvih nastojanja, obrađivat će se temeljni problemi koje uzrokuju neriješeni odnosi etničkih manjina i etničke većine, kao i politike njihovog rješavanja. Komparativno će se obrađivati dvije temeljne vrste politika rješavanja etničkih sukoba: politike eliminacije i politike upravljanja razlikama.

LITERATURA:

  1. Siniša Tatalović; Globalna sigurnost i etnički sukobi; Politička kultura (2010), str. 280


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborni SDN 1-2 - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo
Usmjerenje KOMPARATIVNA POLITIKA dp 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija
Usmjerenje NACIONALNA SIGURNOST dp 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar - Izvanredni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


4. SEMESTAR

Izborni SDN 2-2 - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti