Jezik | Language: HRV ENG
Javne politike EU
Šifra: 103556
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petak
Izvođači: dr. sc. Mario Munta - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata/tica s osnovnim značajkama procesa stvaranja i provedbe svih ključnih politika EU, te s posljedicama procesa europeizacije javnih politika. Gradivo pretpostavlja znanje o temeljnim narativima analize javnih politika. Osim toga, ono se dijelom nadovezuje na standardnu literaturu o političkom sustavu i političkoj ekonomiji EU.

Predmet je podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu (susreti 1-6) razmatraju se institucije, akteri i procesi vezani uz oblikovanje i provedbu javnih politika EU, koncept europeizacije kao široki okvir za razumijevanje transformacije europskih politika, te proračun EU i osnovni mehanizmi koordinacije ekonomskih politika članica Unije.

U drugom dijelu kolegija (susreti 7 do 11) razmatraju se posebne politike koje stvara Europska unija, odnosno, utjecaj procesa europeizacije na neke temeljne javne politike koje su još uvijek u pretežitoj nadležnosti zemalja članica (obrazovna politika). Ujedno će se primjenom metode društveno korisnog učenja analizirati europski okolišni okviri i razina usklađenosti hrvatskih propisa i praksi s europskim zakonodavstvom iz područja okolišne politike.

U izvođenju prvog dijela nastave primijenjen je fazni narativ izlaganja procesa stvaranja politika, zasnovan na analizi aktera, ciljeva i instrumenata EU politika. U drugom dijelu razmatraju se sve temeljne politike EU, osim politika koje su u većoj ili manjoj mjeri već obuhvaćene drugim kolegijima na studiju politologije (trgovinska politika, vanjska i sigurnosna politika, politika pravosuđa i unutarnjih poslova). Svaka pojedinačna politika razmatra se s obzirom na ulogu aktera koji sudjeluju u njezinu oblikovanju, instrumente koji se u njoj rabe i ciljeva koji se njome žele postići.

Na temelju znanja koja se daju u okviru predmeta studenti mogu dobiti cjelovitu sliku o tome na koji se način odvija proces stvaranja politika EU, te niz korisnih znanja o institucionalnim i sadržajnim značajkama pojedinih politika. Osim toga, studenti dobivaju temeljna znanja o dosezima europeizacije pojedinih javnih politika, uključivši i one u kojima i dalje najveću nadležnost imaju vlade država članica.
Literatura:
  1. McCormick, John; McCormick, J. (2010) Razumjeti Europsku Uniju. Zagreb: Mate.; Zagreb: Mate (2010), str. 94-118, 142-188
  2. Wallace, Helen; Pollack, Mark A.; Young, Alasdair R. (eds.); Wallace, H., Pollack, M., Young, A. (2010) Policy-Making in the European Union, 6th ed. Oxford: Oxford University Press.; Oxford: Oxford University Press. (2015), str. 12-112, 196-343
  3. Petak, Zdravko; Europeizacija javnih politika u Hrvatskoj, u: V. Puljiz, S. Ravlić, V. Visković, ur., Hrvatska u EU: kako dalje?, str. 17-41.; Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo. (2012), str. 17-41
  4. Saurugger, Sabine; Teorije i koncepti Europske inegracije. Zagreb: Centar za europske studije, Fakultet političkih znanosti (pogl. 7-8).; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2013), str. 151-189
  5. Versluis, Esther; van Keulen, Mendeltje; Stephenson, Paul; Analyzing the European Union Policy Process; Basingstoke: Palgrave Macmillan, str. 2011
Preporučena literatura:
  1. Lajh, Damjan; Petak, Zdravko; EU Public Policies Seen from a National Perspective:; Ljubljana: Faculty of Social Sciences (2015)
1. semestar
Usmjerenje EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Usmjerenje JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

3. semestar
Izborni SDN 2-1 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 30. 9. 2020. u 00:16
Uređeno: 4. 10. 2020. u 02:11
Mario Munta

Poštovane kolegice i kolege,

dozvolite da vam se zahvalimo na odabiru kolegija Javne politike EU i poželimo vam ovim putem dobrodošlicu.

Za početak, osvježeni i kompletirani syllabus za ovogodišnju izvedbu kolegija možete pronaći pod nastavnim materijalima.

Predavanja i seminarska nastava će se odvijati petkom i to u potpunosti online. Predavanja će biti od 14.00h do 15.15h, a seminarska nastava od 15.30h do  16.45h. Svi nastavni susreti odvijat će se preko aplikacije MS Teams.

Ujedno vas pozivamo da nam se pridružite na našem prvom, uvodnom susretu, idući petak, 9. listopada u 14.00h kako bismo vas detaljno upoznali s nastavnim sadržajem, time kako smo koncipirali predmet, koja su nam očekivanjima te koje su mogućnosti.

Jedinstvena pozivnica koja vrijedi za svaki petak kada imamo nastavu i preko koje ćete se tijekom semestra spajati putem aplikacije MS Teams je sljedeća.

 

Srdačan pozdrav,

prof. dr.sc. Zdravko Petak

dr.sc. Mario Munta

 

 

Popis obavijesti